of 65101 LinkedIn

Protesten tegen aardgaswinning

In het manifest 'Laat Groningen niet zakken' opgesteld door nota bene Freek de Jonge wordt gepleit voor een betere schadevergoeding en minder bureaucratische rompslomp voor gedupeerden. De politiek heeft het moeilijk in Groningen. 'Ik probeer te stemmen, maar het is moeilijker, want het vertrouwen in de politiek is tot nul gedaald', zegt een demonstrerende dame.

Het eerste lijsttrekkersdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen vond deze week plaats in Groningen. En vanzelfsprekend gaat het dan over de aardgaswinning, aardbevingen, de schade aan de huizen en de compensatie daarvoor. Lijsttrekkers van de oppositiepartijen buitelen over elkaar heen de aan de NAM beloofde 24 miljard m³ per jaar terug te draaien naar 12 miljard. 

Vertrouwen is nul
In het manifest 'Laat Groningen niet zakken' opgesteld door nota bene Freek de Jonge wordt gepleit voor een betere schadevergoeding en minder bureaucratische rompslomp voor gedupeerden. De politiek heeft het moeilijk in Groningen. 'Ik probeer te stemmen, maar het is moeilijker, want het vertrouwen in de politiek is tot nul gedaald', zegt een demonstrerende dame.

Cocktail
De gewantrouwde politiek behandelde uitgerekend deze week ook de Structuurvisie Ondergrond (Strong) in de Tweede Kamer. Die visie probeert het cocktail van belangen en de zeer uiteenlopende ruimtelijke claims in de ondergrond in kaart te brengen. Ook daar speelt energie een belangrijke rol. Zaken als geothermie (warmte van de aarde benutten), warmte-koude-opslag, opslag van CO2 en niet te vergeten schaliegas (overigens tot 2023 taboe in Nederland) zijn prominente issues. De rol van aardgas is in de Structuurvisie Ondergrond van ondergeschikt belang. Alleen de kleine gasvelden kunnen nog een rol spelen in de 'transitiefase naar een aardgasloos Nederland' dat is voorzien vanaf 2050. Drinkwatergebieden hebben in de Structuurvisie overigens een belangrijkere rol dan energie. Anders gezegd overruled de bescherming van water de gaswinning.

Schrik
De schrik voor de effecten van de gaswinning in kleine velden zit er echter goed in. Liefst 61 gemeenten en 5 provincies hebben protest aangetekend tegen de exploitatie van kleine gasvelden (en overigens ook zoutlagen). Zo heeft de gemeenteraad van Assen een 'motie van treurnis' aangenomen tegen de voorgenomen winning van gas onder een woonwijk. De gemeente Woerden vernam uit de Structuurvisie dat een winningsbedrijf vergunning heeft om aardgas onder woningen te winnen.


De aardgaswinning loopt ten einde. Hoe rekent Nederland af met energiebron die het land schatrijk maakte vanaf de jaren '60 ? Lees de coverstory in Binnenlands Bestuur nummer 3, 10 februari 2017. (inlog) Deze week deel 1. Gemeenten krijgen het steeds meer voor het zeggen in aardgasloos Nederland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joost van der Schoof (Pensionada) op
Wie in Groningen heeft nog vertrouwen in de politiek.
Alle bewindslieden houden zich stil
Ik roep alle Groningers op om op 21 maart uit protest Niet te gaan stemmen
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een politiek debat op een onzinnige plek. Inderdaad over elkaar buitende politici (kippenhok), die veel halve en hele toezeggingen deden die ze op dit moment op geen enkele manier kunnen waar maken.
Het enige wat op dit moment telt is een snelle schadeafwikkeling voor Groningers die daadwerkelijk schade hebben geleden. Onzinnig is natuurlijk dat 42% van de beschikbare middelen naar (zogenaamde) experts gaat in plaats van naar degenen die schade lijden.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Oeverloos gezwets van politici die deden alsof alleen Groningers tot hun achterban behoren. En de veroorzakers van de schade, de lokale politici, lopen voorop om hun beleid van falende bouweisen onder de horizon te houden.
Algemeen is bekend dat in streken waar echte aardbevingen plaats vinden gebouwen over een grote mate van stijfheid dienen te beschikken. Alleen dan storten deze niet in. Dat gebrek aan stijfheid van Groningse gebouwen is de echte oorzaak van het in elkaar zakken en niet de delfstoffenwinning.

Het is een kwalijke vorm van onbehoorlijk bestuur dat de lokale overheden zich niet eerder hebben gebogen over het gebrek aan stijfheid van Groningse bouwwerken. De bodemdaling is van het begin af aan bekend. Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop de bodem zou dalen. Ik begrijp dat daarbij miscalculaties zijn gemaakt, maar zou dat wel graag geanalyseerd zien.
Het kernpunt is de vraag of de lokale overheden erop konden vertrouwen dat de stijfheid van Groningse gebouwen voldoende was om de effecten van de bodemdaling met succes te doorstaan.

In opdracht van de provincie Groningen, het waterschap, een tweetal gemeenten en, vreemd genoeg, een bedrijf dat in Groningen aan diepe zoutwinning doet, heeft Arcadis op 10 januari 2013 een onderzoek naar de hoofdoorzaken van de gebouwschade opgesteld. De hoofdconclusies zijn:

* Van de onderzochte panden is het merendeel relatief oud en van een matige bouwkundige 1) kwaliteit door veroudering en/of door wijziging van constructie of functie, maar ook door verouderde bouwmethoden zoals gemetselde funderingen en het veelal ontbreken van lateien boven gevelopeningen.

* Er is op lokaal niveau bij diverse panden sprake van een sterk heterogene bodemopbouw met aanwezigheid van restveen, met name ook in de bovenste laag boven het grondwaterniveau, waardoor gemakkelijk ongelijke vervorming van de ondiepe ondergrond heeft kunnen ontstaan. Deze ongelijke vervormingen van de ondiepe ondergrond ontstaan met name onder invloed van wijzigingen in de grondwaterstand wanneer daarbij veen droog komt te liggen. Deze wijzigingen ontstaan deels door natuurlijke invloeden (droge en natte perioden) en deels door ingrepen (peilwijzigingen).
Deze factoren, of een combinatie hiervan, dragen bij aan het merendeel van de aanwezige schades en worden daarom beschouwd als hoofdoorzaken. Opgemerkt wordt dat deze oorzaken niet uniek zijn voor dit gebied en dat vergelijkbare schade ook elders in Nederland voorkomt.

Gebouwschade als gevolg van de winning van delfstoffen is een oud probleem. Ook de steenkoolwinning in Limburg leidde, zelfs nog in recente tijd, tot aanzienlijke gebouwschade. I.t.t. de Groningse lokale overheden hebben de Limburgse hun verantwoordelijkheid genomen en gezorgd voor én een mijnschaderegeling én voor bouweisen die de effecten van bodemdaling minimaliseerden.
Vanaf het begin af aan hebben de Groningse overheden hun eigen verantwoordelijkheid weggewuifd en hebben de andere partij zoveel als mogelijk de grond in gestampt.

Ik vind het onbegrijpelijk dat het merendeel van de Nederlandse lijsttrekkers hierin niet de overeenkomst met het gedrag van Trump zien. Ook die beschimpt zijn tegenstander en stopt de werkelijkheid buiten het zicht. Dat gedrag is de kern van de politieke crisis en van de vertrouwenscrisis die ons sinds 2008 teistert.
Ik zie daarin ook geen enkel verschil tussen politici aan deze of aan gene zijde. Iedereen doet het, en dan maar zeuren dat de populisten aan de macht komen. De Groningse politici gaan wel heel erg ver in hun frame campagne. Dat ondergraaft de stabiliteit van Nederland.

1 De aanduiding ‘matige bouwkundige kwaliteit’ duidt erop dat het verouderingsproces duidelijk is ingetreden. Dit zegt vooral iets over veroudering en ouderdom en wijst niet direct op achterstallig of ontoereikend onderhoud.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers