of 59082 LinkedIn

Probleemvloeren in acht rijksgebouwen

Dat blijkt uit een vandaag door staatssecretaris Knops (BZK) verstuurde Kamerbrief. Ook het nieuwe kantoor waarin de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, valt in de meest kritieke categorie.
© Shutterstock

De kantoorvloeren van de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Justitie en Veiligheid vallen definitief in de categorie onbetrouwbaar. Een rood sticker is ook geplakt op nog eens zeven andere rijksgebouwen.

Dat blijkt uit een vandaag door staatssecretaris Knops (BZK) verstuurde Kamerbrief. Ook het nieuwe kantoor waarin de ambtenaren van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat huizen, valt in de meest kritieke categorie. Andere gebouwen met breedplaatvloeren in de categorie rood zijn de rechtbank Zwolle, de Hoge Raad in Den Haag, gebouw 90 van de Braam van Houckgeestkazerne in Doorn, Europol in Den Haag, drie gebouwen op de vliegbasis Volkel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Knops stelt dat na inventarisatie van bijna 3800 gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf en een nader onderzoek van ruim honderd gebouwen.

Herstelmaatregelen
Er mag alleen worden gewerkt na het nemen van tijdelijke beheersmaatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om het toegestane aantal medewerkers in bepaalde ruimten te verminderen of de belasting van de vloeren te verlagen door minder materiaal op te slaan. Om de gebouwen weer zonder beperking te kunnen gebruiken, zijn volgens de staatssecretaris herstelmaatregelen nodig.

Categorie oranje
Vier gebouwen vallen in de categorie ‘oranje’. Daarvoor zijn vooralsnog geen directe maatregelen nodig, maar wordt wel geadviseerd om een toename van de belasting van vloeren te vermijden.

Negen gebouwen vallen in de categorie ‘blauw’. Daarvoor zijn eveneens vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk, maar moet wel worden nagegaan of uiteindelijk maatregelen nodig zijn. Dat wordt vastgesteld aan de hand van een nieuwe rekenmethode, waarmee per pand definitief kan worden vastgesteld of er sprake is van een herstelopgave en zo ja, hoe groot die is. Tot de definitieve beoordeling blijven de genomen beheersmaatregelen van kracht.

Proefopstelling
Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt de mogelijkheden voor herstel van de gebouwen. Daarvoor wordt een locatie in Lelystad beschikbaar voor het plaatsen van proefopstellingen. De bedoeling is om zo per herstelmethode aanvullend inzicht te krijgen in de impact op het gebouw, het minimaliseren van de overlast voor de gebruiker en mogelijke bijeffecten tijdens de uitvoeringsfase. De eerste testen vinden binnenkort plaats.

Kosten
‘Op basis van de vergaarde kennis uit de proefopstellingen, wordt in overleg met de gebruikers per pand vastgesteld welk herstelplan het beste passend is’, aldus Knops. Na aanbesteding en gunning van het herstelwerk kunnen aannemers vervolgens beginnen met het definitieve herstel. Over de tijdsduur en de kosten kan de staatssecretaris nog geen uitspraak doen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Hoeveel ambtenaren werken er momenteel in een onbetrouwbaar gebouw? Moeten die dan niet worden ontruimd? Kortom: is dit wel verantwoord?
Door C.J.A. van Velthoven op
Herstel zal nog wel even duren,eerst zijn de Groningers aan de beurt.