of 59250 LinkedIn

Privaat bouwtoezicht kost 500 ambtenaren hun baan

De gemeentelijk afdelingen bouw- en woningtoezicht verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als op 1 januari 2017 de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd.

Door de privatisering van het bouwtoezicht verdwijnen over twee jaar circa vijfhonderd ambtelijke arbeidsplaatsen. De afdelingen bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en omgevingsdiensten verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als op 1 januari 2017 de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd.

Grote verschillen tussen gemeenten 

Dat blijkt uit een impactanalyse van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland. Directeur Wico Ankersmit presenteerde de analyse tijdens het recente congres Omgevingsweb in Amsterdam. Hij voorziet grote verschillen tussen gemeenten en omgevingsdiensten onderling. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop zij hun bouw- en woningtoezicht (bwt) op dit moment hebben georganiseerd. ‘Sommige gemeenten zijn nog heel opvoedend bezig en steken veel tijd in overleg met aannemers en architecten over bouwwerken en of die wel aan het Bouwbesluit voldoen. Daar vallen straks de hardste klappen. Andere gemeenten hebben al een bezuiniging doorgevoerd op bwt en doen nog weinig toetsing.’ De bouwopgave van een gemeente heeft ook invloed. Een groeistad als Almere heeft een groot ambtelijk apparaat voor dienstverlening aan de bouwende burger. In ‘beheergemeenten’ zal de pijn wat kleiner zijn, volgens Ankersmit.

 

Ook nieuwe taken

Het aantal ambtelijke uren dat wegvalt wanneer private partijen het bouwtoezicht overnemen varieert van 11 tot 33 procent, blijkt uit de analyse van de vereniging. Gemiddeld komt het op zo’n 20 procent. Op een totaal van circa 2450 arbeidsplaatsen is dat een verlies van bijna 500 arbeidsplaatsen. De afdelingen krijgen er ook wat nieuwe taken bij. Zo moet straks worden gecontroleerd of vergunningaanvragers de juiste kwaliteitsborger hebben ingehuurd om hun plan te toetsen. Maar dat levert volgens Ankersmit weinig extra uren op en is bovendien vooral administratief werk, niet vakinhoudelijk.

 

Twee jaar onzekerheid

Hoewel het om aanzienlijke aantallen gaat, is het banenverlies niet Ankersmits voornaamste zorg. Met het oog op de vergrijzing en de behoefte aan kennis bij marktpartijen, verwacht hij dat elke deskundige uiteindelijk wel weer een baan zal vinden. Probleem is wel dat die marktpartijen nog in afwachting zijn van de definitieve wet en daarom nu nog geen businessplan maken of nieuwe mensen aannemen. ‘We kunnen nog wel twee jaar in onzekerheid zitten.’

 

Weinig bestuurlijke kennis

Zijn grootste zorg is echter dat de bouwsector de vereiste kwaliteit nog niet kan leveren. ‘Marktpartijen werken niet vanuit een cultuur van eigen kwaliteitsdenken, die noodzaak is hen door het huidige systeem van overheidstoetsing ontnomen. Ze moeten voorlopig nog bewijzen dat ze de kwaliteitsborging kunnen garanderen.’ Een andere probleem is volgens Ankersmit dat de bestuurlijke kennis over de wetswijziging nog heel beperkt is, zo merkt hij op bijeenkomsten met wethouders. Onder vakgenoten gaat een komisch youtubefilmpje rond over een zogenaamde Spaanse ambtenaar die Nederland waarschuwt voor Spaanse toestanden bij te snelle invoering van de nieuwe wet.

 

Eigenlijk belachelijk

Over de Wet private kwaliteitsborging moet nog in de Tweede Kamer worden gesproken. Naar verwachting wordt die fasegewijs ingevoerd, te beginnen op 1-1-2017 voor de bouw en verbouw van woningen, kleine flats en eenvoudige bedrijfsgebouwen. De eerste fase omvat tachtig procent van alle bouwwerken. In een later stadium volgen bibliotheken, gemeentehuizen en hoge flats. Uiteindelijk geldt het stelsel ook voor zeer complexe bouwwerken, zoals een metrostation, ziekenhuis of voetbalstadion. Ankersmit is overigens wel voorstander van de nieuwe werkwijze. ‘Het is ook eigenlijk belachelijk dat er een ambtenaar nodig is om een burger te laten krijgen waarvoor hij een dure aannemer betaalt. Dat is gewoon een private overeenkomst.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeroen (Casemanager) op
De voordelen van private bouwkwaliteit zijn aangetoond. Het is succesvol ondermeer omdat het bouwproces verkort zal worden.Ik betwijfel echter of er banen verloren gaan omdat de bedrijven die private Bouwkwaliteit introduceren waarschijnlijk ervaren mensen nodig hebben.
Door Dietrich van Roest (teamleider Vergunningen) op
Waarom hoor/lees is zo weinig over de handhaving? Wat als het niet goed gaat tijdens de bouw. Is de gecertificeerde nu ook degene die er voor zorgt dat het gebouwd wordt conform alle eisen en legt hij/zij wellicht anders de bouw stil?
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (kritische burger) op
Laat ik even cynisch zijn : Kijk naar Kathmandu en je ziet wat ons te wachten staat. Waarom hebben we eigenlijk nog een overheid nodig ? Respondent Hoekstra stelt hier een juiste en terechte vraag : Waarom een bouwinspectie ? Inderdaad, de overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers, maar ja liberaal lijkt tegenwoordig een synoniem voor onverschilligheid en socialsme staat synoniem voor egocentrisme. Hebben we nog politici nodig ?
Door hoekstra op
Waarom moet dit toezicht niet geprivatiseerd worden? Omdat het belang er van niet alléén privaat is. Een gebouw dat omvalt, valt doorgaans niet alleen op de opdrachtgever maar ook op anderen. Wie wil weten wat er mis kan gaan als controle met een privaat en publiek belang door private, sectorale partijen wordt uitgevoerd moet eens naar de accountancy kijken. Het is in de private sector uiteindelijk heel simpel: wie betaalt, bepaalt. We kunnen ons opmaken voor de gevolgen falend toezicht.
Door Jan op
Na al die privatiseringsdrama's gaat deze regering gewoon door met privatiseren. Onbegrijpelijk. En dat daarvoor een meerderheid in beide Kamers te vinden is. Nog onbegrijpelijker.
Door L. John (ontwerper) op
Nog steeds is het de dagelijkse praktijk dat een grote groep aannemers, architecten en ingenieursbureaus niet vooruit te branden zijn om de minimale vereiste kwaliteit te kunnen leveren. Men neemt ook genoegen met ca. 15% aan faalkosten.

Ik mis in het verhaal het algemeen publiek belang. In een dicht bevolkte land als Nederland is bouwen per defintie NOOIT alleen een zaak tussen aannemer en opdrachtgever. Er spelen vrijwel altijd omgevingsaspecten mee.
Door Kees (adviseur (jurist en bestuurskundige)) op
Toezichthoudende taken behoren de overheid toe. Het algemeen belang vergt dat. Juist op het gebied van bouwen - waarop niet geringe finanvieel-economische belangen spelen - moet een boven private partijen staande en democratisch controleerbare, aanspreekbare overheid staan.
Het lijkt wel of het maatschappelijk evenwicht zoek is bij het uitbalanceren van het algemeen belang in nieuwe wet- en regelgeving.
Door Kees (gemeenteambtenaar) op
Zitten er geen voordelen aan een onafhankelijke toets van bouwplannen?
Er zijn landen waar mensen graag zo'n onafhankelijke toets zouden willen, waardoor veel leed en schade voorkomen had kunnen worden.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Over een paar jaar, als er weer van alles en nog wat is misgegaan, vraagt iedereen zich weer af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het neo-liberalisme heeft zijn tijd gehad.
Door D te Nijkerk (adviseur) op
de gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht??
Is de scribent de vorming van de omgevingsdiensten ontgaan?