of 59250 LinkedIn

Privaat bouwtoezicht kost 500 ambtenaren hun baan

De gemeentelijk afdelingen bouw- en woningtoezicht verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als op 1 januari 2017 de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd.

Door de privatisering van het bouwtoezicht verdwijnen over twee jaar circa vijfhonderd ambtelijke arbeidsplaatsen. De afdelingen bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en omgevingsdiensten verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als op 1 januari 2017 de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd.

Grote verschillen tussen gemeenten 

Dat blijkt uit een impactanalyse van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland. Directeur Wico Ankersmit presenteerde de analyse tijdens het recente congres Omgevingsweb in Amsterdam. Hij voorziet grote verschillen tussen gemeenten en omgevingsdiensten onderling. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop zij hun bouw- en woningtoezicht (bwt) op dit moment hebben georganiseerd. ‘Sommige gemeenten zijn nog heel opvoedend bezig en steken veel tijd in overleg met aannemers en architecten over bouwwerken en of die wel aan het Bouwbesluit voldoen. Daar vallen straks de hardste klappen. Andere gemeenten hebben al een bezuiniging doorgevoerd op bwt en doen nog weinig toetsing.’ De bouwopgave van een gemeente heeft ook invloed. Een groeistad als Almere heeft een groot ambtelijk apparaat voor dienstverlening aan de bouwende burger. In ‘beheergemeenten’ zal de pijn wat kleiner zijn, volgens Ankersmit.

 

Ook nieuwe taken

Het aantal ambtelijke uren dat wegvalt wanneer private partijen het bouwtoezicht overnemen varieert van 11 tot 33 procent, blijkt uit de analyse van de vereniging. Gemiddeld komt het op zo’n 20 procent. Op een totaal van circa 2450 arbeidsplaatsen is dat een verlies van bijna 500 arbeidsplaatsen. De afdelingen krijgen er ook wat nieuwe taken bij. Zo moet straks worden gecontroleerd of vergunningaanvragers de juiste kwaliteitsborger hebben ingehuurd om hun plan te toetsen. Maar dat levert volgens Ankersmit weinig extra uren op en is bovendien vooral administratief werk, niet vakinhoudelijk.

 

Twee jaar onzekerheid

Hoewel het om aanzienlijke aantallen gaat, is het banenverlies niet Ankersmits voornaamste zorg. Met het oog op de vergrijzing en de behoefte aan kennis bij marktpartijen, verwacht hij dat elke deskundige uiteindelijk wel weer een baan zal vinden. Probleem is wel dat die marktpartijen nog in afwachting zijn van de definitieve wet en daarom nu nog geen businessplan maken of nieuwe mensen aannemen. ‘We kunnen nog wel twee jaar in onzekerheid zitten.’

 

Weinig bestuurlijke kennis

Zijn grootste zorg is echter dat de bouwsector de vereiste kwaliteit nog niet kan leveren. ‘Marktpartijen werken niet vanuit een cultuur van eigen kwaliteitsdenken, die noodzaak is hen door het huidige systeem van overheidstoetsing ontnomen. Ze moeten voorlopig nog bewijzen dat ze de kwaliteitsborging kunnen garanderen.’ Een andere probleem is volgens Ankersmit dat de bestuurlijke kennis over de wetswijziging nog heel beperkt is, zo merkt hij op bijeenkomsten met wethouders. Onder vakgenoten gaat een komisch youtubefilmpje rond over een zogenaamde Spaanse ambtenaar die Nederland waarschuwt voor Spaanse toestanden bij te snelle invoering van de nieuwe wet.

 

Eigenlijk belachelijk

Over de Wet private kwaliteitsborging moet nog in de Tweede Kamer worden gesproken. Naar verwachting wordt die fasegewijs ingevoerd, te beginnen op 1-1-2017 voor de bouw en verbouw van woningen, kleine flats en eenvoudige bedrijfsgebouwen. De eerste fase omvat tachtig procent van alle bouwwerken. In een later stadium volgen bibliotheken, gemeentehuizen en hoge flats. Uiteindelijk geldt het stelsel ook voor zeer complexe bouwwerken, zoals een metrostation, ziekenhuis of voetbalstadion. Ankersmit is overigens wel voorstander van de nieuwe werkwijze. ‘Het is ook eigenlijk belachelijk dat er een ambtenaar nodig is om een burger te laten krijgen waarvoor hij een dure aannemer betaalt. Dat is gewoon een private overeenkomst.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem op
Als je een goede bouwer inhuur zou je ook geen Wet private kwaliteitsborging nodig hebben Hajé.....
Door P.Jacobs (adviseur) op
In de UK is de privatisering één grote drama. Idem Frankrijk, idem New Zeeland.

Een gemeentelijke instantie is de enige echte onafhankelijke partij. Tuurlijk het staat niet garant. Je moet het vergelijken met de belastinginspecteur. Die is ook niet verantwoordelijk voor ongeziene valse belastingaangiften, maar hij voorkomt wel dat alle 16 miljoen Nederlanders gaan smokkelen.

Het ultieme bewijs dat privatisering nooit gaat werken: de asbestwereld waar het meerendeel van de bedrijven zich niet houden aan hun certificaten en waar de certifcaatinstanties weigeren deze in te trekken omdat het anders hun ook geld kost.

En zie verder ook het drama met de KIWA.


Door jan (zelfstandige) op
Als je wat bouwt ,zorg dan voor deskundigen dit kunnen vaklui zijn , of mensen met de juiste bouwkundige opleiding. Geen ambtenaren nodig, jammer dat dit voor niet meer ambtelijke afdelingen geld.
Door Hajé van Egmond op
Ik lees veel angst dat het mis gaat als de overheid niet meer controleert. Logisch, lang niet alle bouw is te vertrouwen. Twee kanttekeningen:
- vergelijk de nieuwe situatie met de daadwerkelijke tijdbesteding door gemeenten nu. Veel gemeenten hebben het goed orde. Bij veel gemeenten is echter ook de keus gemaakt BWT een heel stuk in te krimpen en kleine bouwwerken (waar we het hier over hebben) niet meer te toetsen.
- Ik lees een vergelijking met Nepal. Ik zou liever vergelijken met Duitsland, UK en vooral Belgie. Daar gaat zeker niet meer mis dan hier. Belgie kent niet eens bouwtoezicht...

Tenslotte: als ik een bouwer inhuur voor een goed gebouw zou het toch niet nodig moeten zijn om de gemeente bij te betalen om te kijken of die aannemer zijn werk wel goed doet?
Door Logica op
Private kwaliteitsborging: zie vleessector.
Door Pieter Plass op
Er zijn goede redenen voor de stap naar private kwaliteitsborging. Veel werken worden momenteel niet of nauwelijks getoetst. Ook de verantwoordelijkheid blijft een doorn in het oog. Wanneer en hoe vaak zijn gemeenten aangesproken op gebrekkig of falend toezicht? Hoe verhoudt zich dit tot de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, aannemer en andere stakeholders? Hoe zit het met kosten baten? Er is nu een apparaat met zo’n 2.450 ambtenaren wat door de gemeenschap wordt bekostigd. Is dat wel effectief? Hoe zit het met de inhoudelijke kwaliteit van het gemeentelijk toezicht? Iedere gemeente heeft zo een eigen insteek, er is geen landelijke standaard enz. enz.

Op veel gebieden waar het met de kosten wringt en de overheid het niet voor elkaar krijgt om grip te krijgen op een dienst wordt privatisering als oplossing gebruikt. Het “probleem” wordt naar de markt gedrukt want aan marktpartijen kun je wel eisen stellen … iets wat je binnen het eigen apparaat niet voor elkaar krijgt.

Het grote gevaar is natuurlijk dat het straks op papier goed wordt geregeld maar dat dit los staat van de praktijk. De geformuleerde eisen voor private kwaliteitsborging zijn veel en fors vooral als je het vergelijkt met het huidige gemeentelijk toezicht. Er wordt zekerheid gezocht in meer regels.

Het verlies van die 500 banen, dit is immers de insteek van het stuk, is natuurlijk relatief. Een aantal ambtenaren kan inderdaad bij private partijen aan de slag, een aantal niet. Ik verwacht dat de markt kritisch zal zijn en dat er voor een aantal ambtenaren het moeilijk zo niet onmogelijk zal zijn een functie binnen het bedrijfsleven te vinden.

Is de inzet dat private kwaliteitsborging wordt ingevoerd dan is het natuurlijk goed alle aandacht te richten op de kans het zo goed mogelijk in te vullen.
Door Willem op
Het is overigens een eenzijdige titel "500 ambtelijke banen"
Hoeveel banen gaat dit het MKB kosten en faillissementen. Zeker in deze tijd kunnen maar weinig kleine bureaus de kosten dragen en de extra / nieuwe scholing van de medewerkers.
De nieuwe Wet zal met name het feestje worden van de 10 grootste adviesbureaus in Nederland. Voor kleine bureaus zie ik onder de nieuwe Wet geen toekomst.
Door Willem op
Ik zie voordelen en nadelen. Het voordeel is dat de grootste "prutsers", "studenten" en "zwartwerkers" uit het proces worden genomen.
Nadeel uiteraard de afhankelijkheid. Je kunt niet tegen een grote klant "nee" verkopen als de klant met alle geweld iets wil wat strijdig is met de bouwregelgeving. Zie ook de schandalen in het buitenland.
Door de extra schakels / nieuwe instanties zal het ook duurder worden door de bouwconsument. Dat is ook een feit. De gemeentelijke toestemming heb je immers nog steeds nodig.
Door P. Jacobs (adviseur) op
VOOR DEGENE DIE DE MOEITE NEEMT OM DE ONDERLIGGENDE DOCUMENTEN VAN HET MINISTERIE TE LEZEN EN DE BRL'S, LEEST DAT HET TOETSWERK GEWOON WORDT AFGESCHAFT.

Immers het toetswerk wordt dan niet meer dan een handtekening op het rapport van een collega die naast je zit. Hoezo onafhankelijk?
Door M.Zijlstra (burger) op
Het lijkt mij een dom plan, op een aantal andere terreinen wordt al teruggekomen van privatisering van toezicht en toch wordt dit toezicht geprivatiseerd. Hoe onnadenkend!