of 65101 LinkedIn

Privaat bouwtoezicht kost 500 ambtenaren hun baan

De gemeentelijk afdelingen bouw- en woningtoezicht verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als op 1 januari 2017 de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd.

Door de privatisering van het bouwtoezicht verdwijnen over twee jaar circa vijfhonderd ambtelijke arbeidsplaatsen. De afdelingen bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en omgevingsdiensten verliezen een groot deel van hun toetsende en toezichthoudende taken aan marktpartijen als op 1 januari 2017 de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging wordt ingevoerd.

Grote verschillen tussen gemeenten 

Dat blijkt uit een impactanalyse van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland. Directeur Wico Ankersmit presenteerde de analyse tijdens het recente congres Omgevingsweb in Amsterdam. Hij voorziet grote verschillen tussen gemeenten en omgevingsdiensten onderling. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop zij hun bouw- en woningtoezicht (bwt) op dit moment hebben georganiseerd. ‘Sommige gemeenten zijn nog heel opvoedend bezig en steken veel tijd in overleg met aannemers en architecten over bouwwerken en of die wel aan het Bouwbesluit voldoen. Daar vallen straks de hardste klappen. Andere gemeenten hebben al een bezuiniging doorgevoerd op bwt en doen nog weinig toetsing.’ De bouwopgave van een gemeente heeft ook invloed. Een groeistad als Almere heeft een groot ambtelijk apparaat voor dienstverlening aan de bouwende burger. In ‘beheergemeenten’ zal de pijn wat kleiner zijn, volgens Ankersmit.

 

Ook nieuwe taken

Het aantal ambtelijke uren dat wegvalt wanneer private partijen het bouwtoezicht overnemen varieert van 11 tot 33 procent, blijkt uit de analyse van de vereniging. Gemiddeld komt het op zo’n 20 procent. Op een totaal van circa 2450 arbeidsplaatsen is dat een verlies van bijna 500 arbeidsplaatsen. De afdelingen krijgen er ook wat nieuwe taken bij. Zo moet straks worden gecontroleerd of vergunningaanvragers de juiste kwaliteitsborger hebben ingehuurd om hun plan te toetsen. Maar dat levert volgens Ankersmit weinig extra uren op en is bovendien vooral administratief werk, niet vakinhoudelijk.

 

Twee jaar onzekerheid

Hoewel het om aanzienlijke aantallen gaat, is het banenverlies niet Ankersmits voornaamste zorg. Met het oog op de vergrijzing en de behoefte aan kennis bij marktpartijen, verwacht hij dat elke deskundige uiteindelijk wel weer een baan zal vinden. Probleem is wel dat die marktpartijen nog in afwachting zijn van de definitieve wet en daarom nu nog geen businessplan maken of nieuwe mensen aannemen. ‘We kunnen nog wel twee jaar in onzekerheid zitten.’

 

Weinig bestuurlijke kennis

Zijn grootste zorg is echter dat de bouwsector de vereiste kwaliteit nog niet kan leveren. ‘Marktpartijen werken niet vanuit een cultuur van eigen kwaliteitsdenken, die noodzaak is hen door het huidige systeem van overheidstoetsing ontnomen. Ze moeten voorlopig nog bewijzen dat ze de kwaliteitsborging kunnen garanderen.’ Een andere probleem is volgens Ankersmit dat de bestuurlijke kennis over de wetswijziging nog heel beperkt is, zo merkt hij op bijeenkomsten met wethouders. Onder vakgenoten gaat een komisch youtubefilmpje rond over een zogenaamde Spaanse ambtenaar die Nederland waarschuwt voor Spaanse toestanden bij te snelle invoering van de nieuwe wet.

 

Eigenlijk belachelijk

Over de Wet private kwaliteitsborging moet nog in de Tweede Kamer worden gesproken. Naar verwachting wordt die fasegewijs ingevoerd, te beginnen op 1-1-2017 voor de bouw en verbouw van woningen, kleine flats en eenvoudige bedrijfsgebouwen. De eerste fase omvat tachtig procent van alle bouwwerken. In een later stadium volgen bibliotheken, gemeentehuizen en hoge flats. Uiteindelijk geldt het stelsel ook voor zeer complexe bouwwerken, zoals een metrostation, ziekenhuis of voetbalstadion. Ankersmit is overigens wel voorstander van de nieuwe werkwijze. ‘Het is ook eigenlijk belachelijk dat er een ambtenaar nodig is om een burger te laten krijgen waarvoor hij een dure aannemer betaalt. Dat is gewoon een private overeenkomst.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door F. Goossens (Technisch Commercieel Manager) op
Ik zie voor deze groep meer dan genoeg kansen binnen de Kwaliteitsborging voor het bouwen. Ze zijn meer dan gekwalificeerd om een goede toegevoegde waarde te zijn binnen dit proces. Met hun kennis en ervaring zou ik ze graag zien als Kwaliteitsborger (maar nu in de hoedanigheid van adviseur en ondersteuner) Als ze hun krachten bundelen kunnen ze het elitekorps worden binnen de kwaliteitsborging. Ze kunnen via deze weg ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit tijdens het bouwproces inderdaad verhogend gaat werken door in samenwerking met de architect, bouwadviseur en ondernemer fouten al in de begin stadia te erkennen en op te lossen. Wij zien ze graag komen om als Plantoetser aan de slag te gaan.
Door F. Goossens (Technisch Commercieel Manager) op
Ik zie voor deze groep meer dan genoeg kansen binnen de Kwaliteitsborging voor het bouwen. Ze zijn meer dan gekwalificeerd om een goede toegevoegde waarde te zijn binnen dit proces. Met hun kennis en ervaring zou ik ze graag zien als Kwaliteitsborger (maar nu in de hoedanigheid van adviseur en ondersteuner) Als ze hun krachten bundelen kunnen ze het elitekorps worden binnen de kwaliteitsborging. Ze kunnen via deze weg ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit tijdens het bouwproces inderdaad verhogend gaat werken door in samenwerking met de architect, bouwadviseur en ondernemer fouten al in de begin stadia te erkennen en op te lossen. Wij zien ze graag komen om als Plantoetser aan de slag te gaan.
Door Floris (Gemeente) op
Dat klopt Peter. Mijn rekensom klopt niet. Het is bedoeld om aan te geven dat de kosten van het gemeentelijk apparaat nauwelijks minder worden door een zeer klein deel van de totale omgevingsvergunning te privatiseren. Uitvoerende ambtenaren kosten nauwelijks geld op het geheel. En zeker niet als het slechts landelijk om 500 ambtenaren gaat. Dat is gemiddeld 1 ambtenaar per gemeente. Van welke invloed is die ene ambtenaar nu op de bouwleges van een gemeente?!

Nee, de kosten van vergunningen en handhaving gaan op aan hele andere dingen dan die ene technische toetsende ambtenaar. Het is zijn met name "de systemen" en de "inrichting" waar het geld naar toe gaat. En die kosten blijven gelijk als er slechts een heel klein onderdeeltje wordt geprivatiseerd. Sterker: die kosten nemen juist toe wanneer die kosten niet verdeeld kunnen worden over meerdere taken.

Het gaat beslist duurder worden. Daar is volgens mij iedereen wel over eens. Meer bouwkwaliteit? Dat is maar de vraag. En wil de markt die meer kwaliteit wel?

Verder wil ik de kwartiermakers verzoeken om eens een gesprek aan te gaan met adviseurs en aannemers die ooit in Belgie of Duitsland gebouwd / geadviseerd hebben.
Ze zijn daar gillend weggegaan. Ooit bij een Belgische gemeente een bouwtoestemming aangevraagd? Probeer het eens...
Of ooit je tweede huisje in Frankrijk geprobeerd te verbouwen? Nou, uitstekende voorbeelden van de kwartiermakers hoor! Ben bang dat ze totaal niet weten waar ze het over hebben.
Door Pieter Plass op
Rekensom
De rekensom m.b.t. de besparing in leges (500 ambtenaren. 500 x 50K = 25 mln euro) gaat niet op. De leges t.b.v. de relatief kleine hoeveelheid complexe werken wordt nu gebruikt om het systeem in totaliteit te bekostigen. Voor de grote hoeveelheid kleine werken gebeurt nu nagenoeg niets. Met private kwaliteitsborging wordt er veel meer verlangd en dat heeft een prijs.

Vergelijk met andere landen
Een vergelijk met andere landen heeft niet veel zin. Wij hebben zaken op zijn Nederlands geregeld. Denk hierbij aan o.a. de positie van de opdrachtgever / consument / adviseurs, aansprakelijkheid, contractrecht, wetten, (garantie) regelingen, (algemeen verbindende) voorschriften, verzekeringen enz.

De prijs voor veiligheid
Het systeem is primair gericht op veiligheid. De huidige kosten voor onze maatschappij voor kwaliteitsborging van het Bouwbesluit bedragen ongeveer € 327 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt voor ons als maatschappij de waarde die wij ervoor over hebben om veilige gebouwen te maken. Dit is € 19,25 per inwoner. Voor de prijs van zo’n 2 shoarma schotels mag u aannemen dat het vanuit bouwkundig oogpunt voldoende veilig is om bij de kroeg op de hoek een biertje te gaan drinken, het stadion niet bezwijkt als de spreekkoren hun verwensing ten gehore brengen, bij een onverhoopt brandje op het werk iedereen ook veilig naar buiten kan en je je geen zorgen hoeft te maken of de eigen woning overeind blijft bij een zuchtje wind meer of minder.
Door Tim (gemeenten) op
De focus bij de kwartiermakers ligt idd veel te veel op die aannemers.
Als je aan aannemer de opdracht geeft om een energieneutraal gebouw te bouwen dan bouwt die dat. Als je hem de opdracht geeft om een 10x betere kwaliteit toe te passen dat het Bouwbesluit dan bouwt hij dat.
Als je een gebouw wil hebben met gouden deurknoppen dan bouwt die aannemer dat. Gewoon het geld op tafel leggen zodat de aannemer het kan realiseren!

Gemeentelijke handhavingstrajecten ten aanzien Bouwbesluit zijn niet gericht aan aannemers maar aan de opdrachtgevers!! Op papier klopt het vrijwel altijd. Wanneer de opdrachtgever de opdracht geeft aan de aannemer om een bepaalde installatie niet toe te passen van de vergunning om de EPC te kunnen halen dan doet de aannemer dat.

Daar maken de kwartiermakers ook misbruik van om partijen over te halen met een onjuist gegeven praktijkbeeld.
En dat is precies de reden waarom gemeenten zo weinig handhaven op het BB. De bouwinspecteurs constateren wel degelijk een hoop fouten. Echter er wordt niet gehandhaafd omdat er dan gehandhaafd moet worden tegen de eigen inwoner van de gemeente die vervolgens zijn stem moet uitbrengen bij de gemeentelijke verkiezingen.

Bij privatisering wijzigt dat niet. Het is niet een kwestie van een goede aannemer maar een goede opdrachtgever!
Door Henk op
Privatisering is het stokpaardje van de vvd en de successen zijn groot
Door Floris (Ambtenaar) op
Overigens, artikel moet toch voor grote opschudding zorgen bij Bouwend Nederland e.d.
Besparing van slechts 500 ambtenaren. 500 x 50K = 25 mln euro. Dan kunnen de leges dus met enkele procenten omlaag en zeker niet halveren.
Het bedrijfsleven heeft dus een pot te verdelen van 25 mln euro. Of zou het dan toch vele malen duurder worden....
Door Floris (Ambtenaar) op
Ik lees hier veel: ga naar een goede bouwer of naar een goede adviseur.

Als het zo simpel is.... Het is uiteraard bij veel mensen een centenkwestie. Vergis je niet: veel mensen willen die kwaliteit gewoon niet. Lees men heeft het geld er niet voor over.
Op hoeveel bouwwerken kun je als gemeente gaan handhaven die niet voldoen aan het Bouwbesluit? Een volle 100% dus. Zijn al die mensen dan ontevreden over hun bouwwerk?! Dacht het niet. Misschien moeten we het Bouwbesluit maar eens afschaffen.

Die nieuwe Wet is een bedenksel van een paar grote ingenieursbureaus die de consument wil uitkleden. Trek de vergelijking met bankiers....
Door Floris (Ambtenaar) op
De impact op het bedrijfsleven en consument zal groter zijn dan op de overheid. Het gros van de gemeenten besteed de technische toets zoals brandveiliheid en constructieve veiligheid al uit aan commerciële bureaus. Er zijn nog maar weinig gemeenten die zelf technische mensen in dienst hebben. De 500 ambtenaren zullen met name fte's betreffen in dienst van het bedrijfsleven zoals detacheringsbureaus en ingehuurde bureaus.

De bureaus die ik spreek over de nieuwe Wet die aanvragen indienen:
-De meeste bureaus zijn niet bekend met de nieuwe Wet en weten dus totaal ook niet dat er iets gaat veranderen
-Kleine bureaus die het wel weten waar ook de vergrijzing optreedt: als die Wet er komt ga ik direct met pensioen. Het kost mij teveel al die veranderingen

Let op: ten minste 60% van alle aanvragen worden ingediend door Bouwbesluit amateurs.
Deze groep zorgt er echter wel voor dat "het bouwen" betaalbaar blijft. Als die amateurs er mee moeten stoppen vrees ik het ergste voor de bouwproductie.
Zie asbestsector: zeer kostbare aangelegenheid met al die gecertificeerde bureaus. Gevolg enorm veel overtredingen, asbest dumping in het buitengebied, buitenlandse bedrijven die hier in NL asbest verwijderen en het asbest in het buitenland dumpen, enz. Het "loont" immers om de Wet te overtreden. Die toestanden gaan we ook krijgen met het bouwen.
Door Piet van Noort (Kustcriticus ) op
Is er weer een topambtenaar die opslag heeft gekregen voor deze bezuiniging actie ? Heel NL wordt geprivatiseerd en de top gaat steeds meer verdienen !!!

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers