of 59123 LinkedIn

'Plattelandswoning blijft een stinkhuis'

Bijzonder hoogleraar agrarisch recht Willem Bruil ziet niks in deze juridische oplossing. 'Het blijft een stinkhuis.'

Gemeenten kunnen zich gaan voorbereiden op de ‘plattelandswoning’ als nieuwe planologische woningvariant. Daar is steun voor bij een meerderheid in de Tweede Kamer, bleek deze week bij een bespreking in het parlement. Volgens Willem Bruil, bijzonder hoogleraar agrarisch recht op de Rijksuniversiteit Groningen, lost het alleen een juridisch probleem op. ‘Het blijven stinkhuizen’.

5.000 voormalige agrarische bedrijfswoningen

Als het voorstel wordt ingevoerd – de Tweede Kamer stemt er volgende week over – kunnen gemeente circa 5.000 voormalige agrarische bedrijfswoningen aanwijzen als plattelandswoning. Voor de wet blijft het een bedrijfswoning, maar er gelden niet de strengere milieunormen die bij gewone woningen van toepassing zijn. De (voormalige) boerderij kan bovendien worden bewoond door gewone burgers.

 

Is de boer hiermee geholpen?
‘De boer die zijn bedrijf wil stoppen wel. Hij kan zijn huis makkelijker verkopen als woonhuis. Maar als er veehouders in de buurt van zo’n woning werkzaam zijn, blijft het een stinkhuis. Die veehouders krijgen hun milieuvergunningen wel, maar houden ook een klagende burger verderop. Nu nog kan zo’n boer naar de gemeente stappen en zeggen: Er woont een burger illegaal in die oude boerderij, die moet weg. Straks kan dat niet meer. Dan is het juridische probleem opgelost, maar het feitelijke probleem niet.’

 

Zijn de gemeenten hiermee geholpen?

‘Jazeker, want die lopen nu aan tegen de beginselplicht tot handhaven. Dat gaat soms heel ver. Dan moeten ze een oude boer uit zijn huis zetten, die daar al veertig jaar woont, maar er geen bedrijf meer heeft. In sommige gemeenten gaat dat om tientallen woningen. Die kun je in een klap legaliseren.’

 

Is de burger die in het buitengebied wil wonen hiermee geholpen?

‘Ja, die kan daar nu rustig legaal gaan wonen. Hij is alleen wel duurder uit, want als legale woning is zo’n oude boerderij een stuk meer waard. En het blijft een stinkhuis.’

 

En het landelijk gebied? Dat wordt straks flexibeler, mooier en gevarieerder, aldus de voorstanders.

‘Dat argument is er met de haren bijgesleept. Het klinkt heel romantisch, zo’n plattelandswoning, maar in de meeste buitengebieden kun je helemaal niet zo aangenaam wonen, zolang daar ook boeren zitten die overlast veroorzaken. Als je het mij vraagt, moet je zulke woningen helemaal niet willen. Het is al erg genoeg dat boeren in de herrie en de stank moeten wonen.’

 

Wat moeten we dan met die lege boerderijen?

Afbreken. En het bedrijf ontmantelen. Dan komt er landbouwgrond bij voor andere boeren. Alleen op locaties waar geen veehouderij in de directe omgeving is, zou je de voormalige boerderij een woonbestemming kunnen geven.’

 

Hoe woont u zelf eigenlijk?

‘Ha, in een plattelandswoning! En hij staat te koop.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans (metaalbewerker) op
Beste lui,
Laat mij dan maar in stinkhuis wonen !
Beter dan in of aan de rand v.e. stad, waar e.e.a.
industrieterrein of autosnelweg langs komt,waar je kunt protesteren wat je wilt, hij komt er toch.
Vaak tegen een kleine schadevergoeding
Door Ari op
Petri, Ik kan me helemaal vinden in jou uitspraak. Overigens lijkt het er op dat ingeval van jou buurvrouw vraag en aanbod elkaar simpelweg niet raken. Zijn heel wat jonge mensen vertrokken van het platteland naar een stink stad/dorp omdat door de komst van stedelingen met te veel geld de prijs van de plattelandswoningen zo sterk omhoog is gedreven dat het simpelweg gewoon niet meer te betalen is. Wat mij betreft kan het niet genoeg stinken op het platteland om deze zeurende stedelingen weer terug te krijgen naar waar ze vandaan kwamen: de stad. Wil graag met haar ruilen plaats maar een reactie als je een bemiddelingspoging wilt doen om van je zeurbuur af te komen (en dat meen ik serieus!)
Door p op
Sorry hoor, maar boerderijen zijn bedrijven. Ik snap dan ook niet dat die niet handzaam zijn geclusterd zoals alle bedrijven in NL zodat je nog een beetje van je leefomgeving kan genieten.

Ik bedoel, varkens staan binnen, de meeste koeien staan binnen en alle kippen ook. Bedrijfsmatig/ milieu technisch zou dit veel voordeel opleveren.

Enne waarom zou je op je bedrijf moetne wonen? Lijkt me niet echt gezond...
Door gradus op
De emissie van CO2 en ammoniak is bij mest injecteren vele malen hoger dan bij traditioneel uitrijden. Door het mixen gaat de stank nu op het bedrijf de lucht in en voor het uirijden heb je zwaardere machines en meer pk's nodig. Echt een nonsense maatregel.
Door Jan op
Stinkhuis? Ga in de stad wonen en het stinkt er elke dag naar uitlaatgassen en op elk stukje park- en tuingroen is het babecue-feest met de rook en stank voor de buren zodra er een zonnestraaltje aan de hemel is. Dan heb je pas een stinkhuis.
Door Harold (Ambtenaar) op
De problemen ontstaan wanneer stadsmensen een dergelijke woning kopen.
Deze stadsmensen kunnen van het leven van de boer een hel maken door de gemeente te bestoken met verzoeken tot handhaving en juridische procedures. Vanwege de redenen die hier al genoemd zijn.
Door Frits (ambtenaar) op
Volgens mij staat het volgende (ook) in de MvT (blz. 10): "Van belang is dat bij ruimtelijke besluitvorming onderbouwd dient te worden dat ter plaatse van de woning nu, maar ook in de toekomst, een goed woon- en leefklimaat geboden kan worden." Heeft de wetgever nu bedacht wat in het kader van goede ruimtelijke ordening op het platteland beschouwd moet worden als "een goed woon- en leefklimaat", of zal ook nu weer blijken dat het er uiteindelijk alleen maar om gaat om milieuwetgeving eenvoudiger te maken? Zie ook het geluid van schoolpleinen. Of zou de wetgever willen beweren dat hier de omgekeerde werking van toepassing is: op grond van milieu is het geen probleem meer, dus op grond van ruimtelijke ordening ook niet? Ik denk het niet. Volgens mij lopen ruimtelijke ordenaars nog steeds tegen hetzelfde probleem aan.
Door petri op
Ik heb zo'n klagende buur, die graag hun woning ziet als plattelandswoning, puur en alleen om de waarde te verhogen voor de verkoop. Klaagt contionue over ons bedrijf, schiet alles aan gort en vindt dat het platteland van de burger is. Toen ze de woning kocht, kocht ze een agrarische woning alleen die kan ze nu niet verkopen, te weinig waarde.
Voor de agrarier is een plattelandswoning alleen acceptabel als er in de omtrek van 500 m. geen agrarisch bedrijf actief is. Dit is een veilig afstand voor het doen van klagen en procedures. Want heel veel brugers komen er wonen, en hebben maar een doel. de agrarier moet maar verdwijnen, dan hebben wij een luxe woning en een rustig leven, daar gaat het hen om, met uitzondering van een enkeling die het buitengebied accepteert zoalshet is.
Door Kees (Inspecteur) op
In het kader van meer werk voor de overheid is dit een prachtig besluit. Mensen gaan voor hun 'rust' op het platteland wonen. Blijkt echter dat het bij de buren nog drukker is als in de stad. Snachts wordt er een graskuil aangelegd en gras gereden, overdag wordt er stinkende mest uitgereden en wordt er zelfs incidenteel met biociden gewerkt. Denk je ha eindelijk het seizoen is voorbij staan ze al om 05.00 uur gras uit de kuil te snijden en moeten de koeien worden gemolken. In de praktijk blijken niet agrariërs weinig begrip te hebben voor deze aktiviteiten. U mag zelf invullen wat er gebeurt.
Door Marian (directeur/eigenaar) op
Wat een absolute nonsens. Ik durf dat rustig te zeggen aangezien ik vrijwel mijn hele leven op het platteland heb gewoont en er nog steeds woon. Ik heb zelfs jaren naast een melkveehouderij gewoont. Er zat 4 meter tussen mij en de stal. Geen stank. Destijds mocht men nog de gier uitrijden maar dat mag allang niet meer. Tegenwoordig moet het geïnjecteerd worden. Dat geeft veel minder "boerenlucht" dan uitrijden.
Overigens als men in de stad woont: stinkt het daar niet?????? Uitlaatgassen, gassen van bedrijvigheid, bakkers, slagers, restaurants???????? Wat te denken van appartementen aan een doorgaande weg? Mijn zoon heeft zo gewoont: wat een roet kwam er binnen!!!
Men weet als men ergens gaat wonen welke lucht erbij hoort. Dat is een keuze lijkt mij. En geef mij dan maar liever de boerenlucht dan de stadslucht!