of 59318 LinkedIn

‘Plannen huisvesten statushouders nu echt realiseren’

Gemeenten moeten harder trekken aan het verzorgen van woonruimte voor statushouders. Dat stelt minister Stef Blok (Wonen) in zijn antwoord op Kamervragen over verdringing op de woningmarkt. In een andere brief aan de Tweede Kamer meldt Blok dat woningcorporaties investeringsruimte hebben om de komende vijf jaar 250.000 sociale huurwoningen te bouwen.

Gemeenten moeten harder trekken aan het verzorgen van woonruimte voor statushouders. Dat stelt minister Stef Blok (Wonen) in zijn antwoord op Kamervragen over verdringing op de woningmarkt. In een andere brief aan de Tweede Kamer meldt Blok dat woningcorporaties investeringsruimte hebben om de komende vijf jaar 250.000 sociale huurwoningen te bouwen.

Verdringing van starters 

Vorige maand stelden de CDA-Kamerleden Erik Ronnes en Mona Keijzer vragen, nadat uit een peiling van Binnenlands Bestuur en adviesbureau Companen bleek dat op dit moment een derde van de beschikbare sociale huurwoningen aan statushouders wordt toegewezen. Ruim de helft van de ondervraagde wethouders stelt dat de taakstelling voor deze groep zorgt voor verdringing op de woningmarkt. Vooral jongeren en starters zijn daarvan de dupe.

 

Tijdelijke aard

Volgens Blok kan de verdringing die gemeenten nu ervaren van tijdelijke aard zijn, “omdat de ontwikkeling en realisatie van plannen eenmaal tijd vergen. Een spoedige doorloop van projecten is derhalve wenselijk”, schrijft hij in de beantwoording aan de Kamerleden. “Ik wil gemeenten dan ook graag aanmoedigen om met voldoende urgentie plannen om te zetten naar daadwerkelijke realisatie. De aanvullende maatregelen die gemeenten en Rijk met elkaar zijn overeengekomen in het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom op het terrein van huisvesting kunnen ondersteunen bij een versnelde uitbreiding van de huisvestingscapaciteit.”

 

Subsidiepot

De minister wijst ook op de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders, bedoeld voor nieuwbouw of herbestemming van lege gebouwen tot woonvoorziening. Uit de subsidiepot van 87,5 miljoen is inmiddels 13 procent gereserveerd en de regeling loopt nog tot eind 2018. Verder stelt Blok dat gemeenten prestatieafspraken moeten maken met corporaties over het huisvesten van vergunninghouders.

 

Ruimte per gemeente

Hij verwijst daarbij naar een andere brief aan de Tweede Kamer, over de investeringscapaciteit van corporaties. Die is volgens Blok 37 miljard euro, genoeg om de komende vijf jaar 250.000 sociale huurwoningen te bouwen. Het gaat wel om geld dat de corporaties moeten lenen, maar dat kan onder mildere voorwaarden en de minister staat garant. De minister heeft met het overzicht per gemeente in kaart gebracht hoeveel ruimte corporaties hebben voor investeringen. Het onderzoek naar de gevolgen van de omstreden verhuurdersheffing volgde na kritiek dat die de investeringsmogelijkheden van corporaties ernstig beperkt.


Lagere heffing in schaarstegebieden

Blok wil de bouw van goedkopere sociale huurhuizen (huurprijs beneden de 600 euro) extra stimuleren. Voor zulke huizen die tussen 2017 en 2021 worden gebouwd, komt in schaarstegebieden een aftrek van de heffing die verhuurders moeten betalen aan het rijk van 20.000 euro per huis. In de overige gebieden is dat 10.000 euro. 'Kleine' verhuurders hoeven over hun eerste 25 huizen helemaal geen heffing te betalen.

 

Schadelijke gevolgen

In een gezamenlijke reactie zeggen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes dat Blok voorbij gaat aan de schadelijke gevolgen van de heffing. 'Hogere huren, minder nieuwbouw en een tekort aan betaalbare huurwoningen. De toegenomen investeringscapaciteit poetst die gevolgen niet weg.' (redactie BB/ANP)

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.