of 59250 LinkedIn

Plan voor bouwtoezicht door marktpartijen

Technische controlebureaus kunnen sneller, goedkoper en beter toezicht houden op de kwaliteit van gebouwen.

Bouwtoezicht is binnenkort niet langer een gemeentelijke taak. Private technische controlebureaus kunnen sneller, goedkoper en beter toezicht houden op de kwaliteit van gebouwen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een plan ontwikkeld om in 2015 de verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken over te dragen aan marktpartijen.

Bureaus worden verantwoordelijk en aansprakelijk

Binnen de Actieagenda Bouw is het Actieteam Private kwaliteitsborging aan het werk gegaan met de opdracht. Het eindrapport 'Routekaart naar private kwaliteitsborging' is vorige week aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uitgangspunt van BZK is dat het nieuwe stelsel moet voldoen aan het Bouwbesluit en dat er een duidelijke rolverdeling is voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zo blijven gemeenten in het nieuwe stelsel verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en voor de handhaving. Technische bureaus worden verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en worden ook aansprakelijk gesteld als die kwaliteit onvoldoende is. De bureaus zijn daarvoor verzekerd.

 

Bouwtoezicht helemaal wel bij gemeenten

Het nieuwe stelsel moet de bouwkwaliteit verhogen en de positie van de opdrachtgever versterken. Nu is het vaak zo dat bij problemen met de bouwkwaliteit de bouwer en de gemeente naar elkaar wijzen voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dat kan straks niet meer. Wat het Actieteam betreft zou na een overgangsfase op termijn het bouwtoezicht helemaal moeten verdwijnen bij de gemeenten. In eerdere voorstellen werd geopperd om beide vormen van toezicht - publiek en privaat - in stand te houden, zodat de opdrachtgever kan kiezen. Het Actieteam vindt die concurrentie ongewenst. 

 

Opleverdossier

De beoordeling door een technisch controlebureau moet transparant en proportioneel zijn, stelt het Actieteam. Een hulpmiddel daarbij een compleet opleverdossier van de opdrachtgever. Het technisch bureau toetst dat dossier op juistheid en volledigheid en zet daar een handtekening onder. Voor het aanwijzen van gecertificeerde controlebureaus moet er een toezichtsorganisatie komen. De Woningwet moet worden aangepast voor de stelselwijziging.

 

Ervaringen uit Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft deze werkwijze vorig jaar al in de praktijk gebracht. Op dit moment wordt een rapportage opgesteld over de ervaringen, zegt Ernst Vissers, sectorhoofd Vergunningen, toezicht en handhaving. 'Een eerste conclusie is in elk geval: Het kan. Sneller en goedkoper. Het grootste knelpunt zit hem in de lokale toets. De technische beoordeling kan heel snel, maar het toetsen van een plan aan het bestemmingsplan en de welstandseisen kost veel tijd. Vooral bij kleine bouwprojecten van particulieren, want die vragen vaak veel begeleiding. Om dat aan te pakken, is een andere manier van werken nodig en daar zijn wij nu mee bezig. Je kunt bijvoorbeeld als particulier veel zelf regelen door hulp in te schakelen van derden die ook kunnen toetsen of jouw plan aan het bestemmingsplan voldoet. Als je veel zelf regelt, betaal je bij de gemeente een lagere prijs.' 

 

Weinig aanvragen

Overigens valt het op dit moment erg mee met de hoeveelheid werk en tijd voor de afdeling van Vissers. 'Door de crisis krijgt de bouw behoorlijke tikken, er worden weinig aanvragen ingediend.' 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door toezichthouder (toezichthouder) op
Liggen ze bij BZK te slapen.
Laat ze eerst even kijken naar het succes verhaal van de certificering in de asbest, bodem branche en naar het geprivatiseerde toezicht door Certificerende Instelling.

SZW heeft net weer een publicatie over die sector gedaan
http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsbericht …

Laat ze even contact opnemen met hun collega's van SZW.

Zodra financiële belangen groot zijn zullen marktpartijen altijd geneigd zijn om voor het grote geld te kiezen ipv ..........
Door Joris op
Het betoog van Eindhoven is erg misplaatst en hypocriet. Eindhoven heeft de opdracht om het aantal ambtenaren te verminderen. Nu is het daar niets mis mee. Echter wel wanneer dit wordt gedaan door dingen te privatiseren in de zin van kwaliteitsverbeteringen e.d. Daar gaat het bij Eindhoven helemaal niet om. De werkelijke reden is ambtenaren verminderen door privatisering om vervolgens niet hoeven te snoeien in de top van de organisatie en de talloze hoog gepositioneerde beleidsambtenaren.
De inwoner van Eindhoven is de dupe. Die gaan nog meer betalen voor minder diensten.
Door Mieke op
Van slapen bij het ministerie van BZK wil ik niet spreken. Het is eerder een integriteit probleem bij BZK. Je wil niet weten welke belangen de (ingehuurde) ambtenaren bij BZK hebben bij certificering en dan met name duaal. Het is een gigantische beerput. Maar ook de ministers zelf hebben weer allemaal zijdelingse belangen bij privatiseringen. Draait allemaal om geld en prive belangen bij BZK. Niets anders!
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
Op het ministerie van Biza slaapt men rustig verder achter de computer. Juist nu blijkt dat zelfs grote accountantskantoren niet integer zijn en er internationaal miljardenclaims lopen, gaat men bij BiZa slapenderwijs verder met uitbesteding. Eén ding weten we nu zeker, namelijk dat als er door grove fouten doden zijn gevallen, er dan in 2017 een parlementaire enquête volgt. Bouwinspectie moet een kerntaak van gemeentes blijven en kennis en vaardigheden moeten gewoon beloond worden.
Door Hans Kruizenga (Kritisch mannetje) op
Prima idee om het aan de markt over te laten.

Er is bij het Bouwbesluit 2003 een aantal regels geschrapt, omdat men verwacht had dat "de markt' het wel zou oppikken. Concreet: het realiseren van de verplichte buitenruimte bij een woning. Want ja: iedereen begrijpt dat je dat bij een woning realiseert. Wat dacht de markt? "Mooi ! Daar kunnen we op bezuinigen!" Vervolgens werden er legio appartementengebouwen neergezet zonder balkon of wat dan ook. Kortom: op termijn onverkoopbare woningen.
Uiteindelijk is uit pure armoede dat "regeltje" maar weer terug in het Bouwbesluit gekomen, want blijkbaar moet de markt toch gedwongen worden.

Nee.. ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.
Door Henri Okken (nvt) op
Dat bedoelen we nu . Er worden steeds meer plannen en regeltjes bedacht,alsof men niets anders te doen heeft !. Er moet eerst nog maar eens bewezen worden hoe doeltreffend het is. Nu er bijna niet meer gebouwd word, lijkt mij verstandiger om eerst maar eens maatregelingen te nemen om de economie op het spoor te krijgen!. Eerst bouwen aan de toekomst, zorgen dat de bevolking weer een beetje vertrouwen krijgt. Het respect is langzamerhand ver te zoeken !. Op alle fronten word het merkbaar dat de bevolking de wapperende politiek zat is. Men zwalkt van links naar rechts, en heeft het volk brutaal gezegd, met alle respect, geen donder meer in tel !. Een ander belijd, zorgen dat we bouwen kunnen !. Geen bemoeienis meer van onkundige ambtenaartjes. Het bedrijfsleven is kundig genoeg.!. Vriendelijke groet, klokkenluider misbruik & corruptie praktijken Hoogeveen Drenthe Henri Okken.
Door Opmerker op
Ach...kan mij voorstellen dat eerst nog over de verandering van van toepassing zijnde wetsartikelen moeten worden nagedacht. Er is namelijk vast wel e.e.a. over bouwtoezicht in de wet geregeld. Zonder aanpassingen kan al niet worden geopereerd.
Door Jan Steen op
Maar als het nu zo wordt ingedekt dat een bouwproject alleen met een ongelimiteerde dekking van een verzekeraar kan worden gerealiseerd, dan zal die verzekeraar de kwaliteitscontroleur inhuren. De overheid hoeft dan alleen marginaal te toetsen.
Dan is het geen gek idee.
Door Jean-Paul Papamarkou (Projectmanager) op
Het lijkt min dat de taak van de bouwinspecteur in het verlengde ligt van de verantwoordelijkheid en het mandaat van de gemeente om bouwvergunningen af te geven. Die verbinding maakt dat inspectiebevoegdheden nou juist niet door de overheden dienen te worden afgestoten. We moeten het probleem, wellicht een gebrek aan deskundigheid, integriteit en daadkracht, niet wegzetten door deze in de markt te gaan beleggen. Nog even los van het feit dat ik me niet kan voorstellen dat er bedrijven zijn die het risico durven nemen voor dergelijke inspectietaken. Het idee alleen al staat te ver van de realiteit en de behoefte van burgers eb bedrijven.
Door Sjoerd op
Bij het Bos en Lommerplein is het uiteindelijk na een flinke ontruiming en stutten van de hagelnieuwe parkeergarage ook goedgekomen toch?

Hoe was het spreekwoord ookweer? Wiens brood men...