of 63966 LinkedIn

PBL: ruimtebeleid moet toekomstbestendig

© Shutterstock
© Shutterstock
4 reacties

Het nieuwe kabinet moet bij het inrichten van Nederland en het verdelen van de schaarse ruimte keuzes maken die toekomstbestendig zijn. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. In het verleden is grond en ruimte voornamelijk gebruikt voor economisch gebruik, zoals intensieve veehouderij. Juist nu Nederland voor zulke grote opgaven staat, begint zich dit steeds meer te wreken.

Ruimte eerlijk verdelen
De belangrijkste taak van het kabinet is om de ruimte weer eerlijker te verdelen. Waar nu de nadruk ligt op economisch gebruik, moet dit meer in balans komen met duurzaamheid, en de belevingswaarde : wat burgers aan de ruimte hebben. Dat vraagt om meer verantwoordelijkheden voor het kabinet, waar deze taken nu nog goeddeels bij gemeenten en provincies liggen. Dit vraagt soms om lastige keuzes, zeggen de onderzoekers. De politiek heeft deze besluiten juist te lang voor zich uitgeschoven.

Woningbouw en infrastructuur
Volgens het PBL moeten ook op het gebied van woningbouw toekomstbestendige stappen worden genomen. De onderzoekers zien dat de aanvechting bestaat om woningen zoveel mogelijk op eenvoudige locaties te bouwen. Daarbij wordt de tijd die nodig is om de bijpassende infrastructuur aan te leggen uit het oog verloren , schrijft het PBL. Daardoor zijn sommige gebieden waar wel veel mensen wonen, slecht bereikbaar.

Samenwerken
Volgens de Zwolse wethouder Ed Anker (Ruimtelijke Ordening) heerst er nu nog een cultuur van ‘politiek hamsteren’ als het gaat om ruimteverdeling, zegt hij in een online sessie van het PBL. ‘Dan zegt bijvoorbeeld de landbouw: 'ik het eerst en ik het meest'. We moeten stoppen met die eenzijdige benadering.’ Anker vreest dat het ‘niet rustiger zal worden op het Malieveld’ als sectoren elkaar verdrukken in de schaarse ruimte. Hij wil juist dat ze elkaar meer ruimte gunnen en gaan samenwerken.

Lastige keuzes
Dit vraagt soms om lastige keuzes, zeggen de onderzoekers. De politiek heeft deze besluiten juist te lang voor zich uitgeschoven. Het oprichten van één ministerie dat zich bezighoudt met ruimtelijke ordening is volgens de onderzoekers een optie. Nu zijn verschillende beleidsterreinen nog verdeeld onder de ministeries van Infrastructuur, Landbouw of Binnenlandse Zaken.

Nieuw ministerie
Tot 2010 bestond het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Jannemarie de Jonge oppert ‘een ministerie van Ruimte, Natuur en Landbouw’. Volgens haar moeten vraagstukken zoals wonen en landbouw niet los van elkaar worden gezien, maar hangen ze juist samen. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert (Medewerker) op
Bevolkingsgroei indammen en keuzes maken welke economische activiteiten we nog willen. Het zal allemaal niet lukken als bevolkingsgroei vanwege politieke gevoeligheden niet kan worden geagendeerd. Zeker met politici als Sigrid Kaag, die iedere gelegenheid benutten om andere politici als racist af te schilderen, zoals ook haar voorgangers Jetten en Pechtold deden. D’66 wil alles. Windmolens, natuur, zonneparken en zoveel mogelijk immigratie vanwege de enorme gigantische tekorten op onze arbeidsmarkt. Als het maar fatsoenlijk en politiek correct is, maar de samenhang is ver te zoeken. Dat de zonnepanelen in China door de Oeigoeren in elkaar zijn gezet en door onderbetaalde Polen op onze daken worden gezet, maakt deze fatsoenspartij niets uit. Als er maar mee gescoord kan worden tijdens de verkiezingen.
Door Ernest de Groot (Lid Dagelijks Bestuur Aa&Maas namens Water Natuurlijk) op
De RO dient de landschappelijke onderlegger (i.c. de ondergrond, bodem en water) beter te benutten als basis voor het ruimtelijk beleid. Verder dien je in het kader van de ruimtelijke kwaliteit niet alleen moeten kijken naar de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde, maar ook naar de herkomstwaarde.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
Er is een omslag nodig in de politieke cultuur. De politiek heeft de afgelopen jaren niets maar dan ook niets weten te reguleren. Er is geen enkele politieke partij met een doordacht plan over de toekomst van Nederland. Iedere aanzet daartoe ontbreekt. De afgelopen verkiezingen waren de oppervlakkigste ooit.
Door Hans op
Ik heb het vermoeden dat dat met de nieuwe Omgevingswet niet gaat lukken. Bovendien wordt veel agrarische grond momenteel opgekocht door beleggers en ontwikkelaars. De overheid mag niet onteigenen voor (nieuwe) natuur en recreatie e.d. dus is er weinig anders te verwachten dan wind- en zonneparken rondom de natuur.