of 59965 LinkedIn

PBL: ‘Gemeenten en provincies niet bezig met klimaat’

Klimaatadaptatie in stedelijk gebied leeft onvoldoende bij lagere overheden, terwijl een groot deel van de klimaatrisico’s op sub-nationaal niveau liggen, blijkt uit de studie Aanpassen aan Klimaatverandering van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Provincies, gemeenten en waterschappen moeten klimaatbestendigheid een serieuze plek gaan geven in de ruimtelijke inrichting, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat leeft onvoldoende bij lagere overheden. Terwijl een groot deel van de klimaatrisico’s op sub-nationaal niveau liggen, blijkt uit de studie Aanpassen aan Klimaatverandering.

Kwetsbare infrastructuur

Het PBL onderzocht, samen met Kennis voor Klimaat en KNMI en op verzoek van de rijksoverheid, de risico’s die niet door het Deltaprogramma worden afgedekt en hoe beleidsmakers op lokaal, provinciaal en landelijk niveau daarmee om moeten gaan. Uit het overzicht komt naar voren dat er vooral risico’s zijn waar provincies, gemeenten en waterschappen mee te maken hebben: de kwetsbaarheid van infrastructuur, ook van elektriciteit en ICT-netwerken en problemen in stedelijk gebied, zoals wateroverlast, droogte en hittestress. 

 

Maatschappelijke ontwrichting

Het Planbureau wijst vooral op de gevolgen van extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld op de energievoorziening, waarin Nederland van veel landen afhankelijk is. De kans dat de stroom hier uitvalt is niet groot, maar als het toch gebeurt, kan door een opeenstapeling van effecten de maatschappelijke ontwrichting groot zijn. Het bewustzijn van de klimaatproblemen op lokaal niveau is onvoldoende, zegt PBL-projectleider Willem Ligtvoet. ‘Bij waterschappen leeft het het meest. Maar de rapportages laten zien dat het over meer gaat dan water. Enkele grote steden daargelaten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, is de aandacht voor klimaatadaptatie zeer beperkt.’

 

Geen samenwerking, geen inzicht

Ligtvoet wijst op de gebrekkige verbinding tussen water in stedelijk gebied en op het platteland, een zorg voor respectievelijk gemeenten en waterschappen. ‘Ieder is bezig op zijn eigen eiland, terwijl zij samen verantwoordelijk zijn voor het geheel.’ Gemeenten hebben volgens hem ook te weinig zicht op de elektriciteits- en ICT-netwerken op hun grondgebied. Volgens Ligtvoet is juist de samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk om risico’s in kaart te brengen en te verkleinen.

 

Afspraken desnoods wettelijk verankeren

Het PBL adviseert dan ook dat elk overheidsorgaan, water- of elektriciteitsbedrijf bij elke verandering of investering de tijd neemt om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over hoe ze de infrastructuur en het stedelijk gebied minder kwetsbaar kunnen maken voor klimaatveranderingen. Het Planbureau vindt dat het Rijk hierover afspraken moet maken met provincies, gemeenten en bedrijven. Die afspraken hoeven volgens het PBL geen dwingend karakter te hebben, ze moeten vooral een nieuw innovatief speelveld voor bedrijven en projectontwikkelaars scheppen. Maar het Planbureau houdt wel een stok achter de deur: “Mocht dit onvoldoende effect sorteren, dan kunnen robuustheidseisen wettelijk verankerd worden en daarmee sturend worden in de ruimtelijke ontwikkeling.”

 

Kennis lokaal delen

Aan de rijksoverheid verder de taak om alle kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld te delen en te benutten in projecten op regionale en lokale schaal, stelt het PBL. Zo zijn er goede voorbeelden in het Amersfoortse Soesterkwartier en het Amsterdamse havengebied. Daar doen burgers, bedrijven en gemeentelijke diensten nu bijvoorbeeld ervaring op met het klimaatbestendig maken van hun werk- en woongebied, vitale infrastructuur en kwetsbare objecten. Via een website of tijdens een bijeenkomst zouden zij van elkaars ervaringen kunnen leren.

 

Burgers informeren

Bij gemeenten ligt nog de taak om burgers beter te informeren over wat zij zelf kunnen doen om klimaatproblemen in dorp en stad te voorkomen en hoe zij moeten handelen als gevaar dreigt. Een voorbeeld is het hitteplan dat ouderen tijdens een hittegolf moet stimuleren voldoende te drinken en zich niet te warm te kleden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick van Elk (Doordenkende burger) op
Kopje "Burgers ondersteunen" ontbreekt. Meer dan 60% van de burgers heeft allang gekozen voor groene stroom. De samenleving is dus al om. Een groot deel van het bedrijfsleven ook. De overheid volgt de fossiele financiële belangen van een steeds kleiner wordende minderheid. Alleen al uit voorzorg zou zij voorop moeten lopen bij duurzaamheidsontwikkeling. Ze zegt dit ook wel, maar handelt daar niet naar. Dat is onduidelijk en uiteindelijk ongeloofwaardig. En een overheid die een steeds grotere kloof tussen haar en haar burgers ziet ontstaan mòet daar iets aan doen. En dan bedoel ik: DOEN...
Door Een ander geluid op
'Het PBL adviseert dan ook dat elk overheidsorgaan de tijd neemt om met alle betrokkenen in gesprek te gaan over hoe ze de infrastructuur en het stedelijk gebied minder kwetsbaar kunnen maken voor klimaatveranderingen.'

Als u deze vraagt stelt in uw dorpsstraat. Kunt u daar wat mee? Ik niet! Is dit de manier om iemand in beweging te krijgen?
Door Frank van Oosten op
Het PBL wordt geleid door een PvdA-er, Maarten Hajer. En die vertolkt gewoon het geluid van zijn politieke voorman, de milieuterrorist Diederik Samsom. Gemeenten en provincies doen er verstandig aan zich niet te veel aan te trekken van de gekte rond klimaat die door dit duo wordt rond gebazeld.
Door AchJa op
Nog even en gemeenten doen ALLES, de burgers betalen de gemeenten zelf met hun WOZ, etc; De nationale overheid bewijst slechts lippendienst, maakt wetten die niet werken, ondertekent het zoveelste klimaatverdrag, dat niet nageleefd wordt. ... en PBL? ... komt weer met iets, dat voor ieder allang duidelijk is. En Nederland?
Verdrinkt, verzakt, wordt leeggezogen; de aarde beeft, huizen storten in, maar met de Participatiemaatschappij gaat het PRIMA. "De lucht wordt schoner," zegt de VVD, dus "weg met milieuzones. Laat het volk toch met rust!"
Als het kalf verdronken is, geef je hem gewoon een schop toe... eigen schuld, dikke bult, moest het niet in de buurt van de open put gaan lopen.
Het wordt niks met het klimaat, want we weten hoe, maar we willen niet... Niet in Nederland of nergens anders.
Door Plafond op
Teveel mensen op elkaar gepropt en dan ook nog grotendeels onder de zeespiegel, maak dat maar eens klimaatbestendig.
Bevolkingskrimp, iemand?
Door Lady op
Er wordt o.a. geconcludeerd dat gemeenten en provincies niet genoeg samenwerken en dat ze alleen teveel op een 'eiland' werken. Dat is nou juist de reden om grootschalige problemen, zoals de klimaatverandering en de gevolgen daarvan op tenminste rijksniveau aan te pakken. Het zou m.i. zelfs zeer onwenselijk en verstorend zijn als gemeenten gaan verschillen door de manier waarop ze met infrastructuur en milieu omgaan. Waarschijnlijk zoeken de onderzoekers naar nieuwe opdrachtgevers nu de Rijsoverheid zich uit steeds meer zaken terugtrekt.
Door Jannie op
Ik sluit mij geheel aan bij @Jos. Niets aan toe te voegen.
Door Jos op
Minder geld, heel veel minder mensen maar dit soort clubs vinden vooral dat gemeenten veel meer moeten doen. Dit nadat ze het zoveelste onderzoek hebben geproduceerd om te concluderen dat anderen iets moeten. Misschien zouden ze zich dan ook eens druk kunnen maken over hoe de randvoorwaarden gecreëerd moeten worden dat gemeenten ook aan de slag kunnen. Maar dat is natuurlijk het probleem van gemeenten zelf. Over de schutting wordt dat ook wel genoemd.
Door Bart Beex op
'Na ons de zondvloed' spreekt uit de daden van de internationale gemeenschap, Europa, Rijk, provincie en gemeente.
Door jjmoes (bd) op
Het bouwen van rijwielstallingen voor luchtfietsen is een karwei dat aanbesteed moet worden, liefst in Europees verband.