Uit onderzoek van het RIVM bleek onlangs dat een kwart van de grondwaterwinlocaties (potentiële) problemen kent met gewasbeschermingsmiddelen. De belasting van het grondwater door gewasbeschermingsmiddelen is 'reden tot zorg', schreef Schultz vorige maand aan de Kamer.

Nieuwe aanpak 

Met de nieuwe aanpak hoopt het kabinet aan de voor 2027 gestelde Europese doelen voor waterkwaliteit te kunnen gaan voldoen. (ANP)