of 59329 LinkedIn

Partijen akkoord over Klimaatwet

De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een wet waarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen. Met name voor de langere termijn reiken de ambities in de klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.
3 reacties

De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een wet waarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen. Met name voor de langere termijn reiken de ambities in de klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.

2050

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. In het regeerakkoord was voor dat jaar nog geen concrete doelstelling opgenomen. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

 

Klimaatdag

Voor 2030 is een daling afgesproken met minstens 49 procent vergeleken met 1990. Dat komt overeen met het regeerakkoord. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk uit te komen op 55 procent CO2-afname, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de klimaatwet aanvankelijk op mikten.

Het kabinet schrijft eens in de vijf jaar een klimaatnota waarin het beleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld. Over de vorderingen wordt een keer per jaar verslag uitgebracht. Deze Klimaatdag wordt voortaan gehouden op de vierde donderdag van oktober. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer ontvangt dan een uitgebreide klimaat- en energieverkenning, gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 

Onderhandelen

PvdA en GroenLinks kwamen in 2015 voor het eerst met het voorstel om doelstellingen voor terugdringing van de CO2-uitstoot in een wet te verankeren. Vorig jaar sloten de regeringspartijen zich daar bij aan. Daarna is nog maanden onderhandeld over de precieze getallen. Over hoe de beoogde afname bereikt moet worden, wordt momenteel nog onderhandeld aan diverse klimaattafels.

Het nieuwe voorstel wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling begint naar verwachting na het zomerreces. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Op zichzelf prima wetgeving, mits er een eerlijke verdeling van eventuele extra kosten plaatsvindt. Vergroening van belastingen (bijv. vliegtax) alleen doorvoeren in combinatie met verlaging van loonheffing en/of inkomstenbelasting. Het belastingniveau in Nederland is namelijk al tot ongekende hoogte gestegen.
Gelijktijdig een nationaal energieplan opstellen voor de toekomst.
Het klimaatbeleid vooral ook afstemmen met EU-beleid en mondiaal beleid!Door Peter Paul (RUD) op
Ben,
Energietransitie is wel noodzakelijk. De klimaat-verandering gaat veel harder dan men denkt.
En de extremen in het weer worden alleen maar erger. (overlast en schade) De Nederlandse schaal zal mondiaal niet direct het verschil maken maar we moeten ergens beginnen en zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast hebben we het klimaatverdrag van Parijs getekend.

Voor het overige kan ik wel met je instemmen.
Kijk eens op de website van Forum voor Democratie, het redelijk alternatief voor Geert. Daar vind je gehoor voor je stellingen en kun je er wat aan doen door lid te worden en/of mee te doen aan de crowdfundingaktie verkiezingscampagne PS.
Door Ben (jurist) op
Mensen fatsoenlijk tijdig met pensioen laten gaan kan zogenaamd financieel niet maar voor de klimaatgekte is niks te dol.....de gewone burger gaat weer zwaar boeten. Het 'klimaat'probleem is gewoon een sektarisch zelfkastijdend geloof waar geen enkele kritiek is toegestaan. Waarom niet de focus op de echte problemen: massa-immigratie, de problemen die gepaard gaan met de grootschalige introductie van de islam in de Westerse wereld, het omhoog houden van een fatsoenlijke en rechtvaardige verzorgingsstaat en het indammen van de supranationale destructieve tendenzen van de EU en de waanzinnige politieke correctheid die de Westerse wereld momenteel naar de ondergang brengt?