Milieudefensie is niet onder de indruk. De organisatie mist 'concrete maatregelen' die de lucht echt schoner maken en noemt het akkoord 'boterzacht omdat het juridisch niet bindend is'. Milieudefensie voerde eerder een rechtszaak tegen de overheid, omdat de Nederlandse luchtkwaliteit niet overal aan Europese normen voldoet. De rechter gaf de organisatie in een kort geding gelijk en verplichtte de Staat tot het nemen van maatregelen. Het hof oordeelde uiteindelijk dat de Staat inmiddels wel genoeg maatregelen had opgesteld.

 

Ziek

Het Longfonds is positiever en noemt het een 'eerste stap in de goede richting'. De organisatie roept alle gemeenten en provincies op zich bij het akkoord aan te sluiten. Het fonds noemt het onacceptabel dat zoveel mensen ziek worden door de lucht die ze inademen.

 

Sterfgevallen

De afspraken moeten leiden tot minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen moeten jaarlijks de voortgang aantonen. Met het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet jaarlijks 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen door ongezonde lucht te voorkomen. Nu zijn er dat nog 11.000. (ANP)