of 59123 LinkedIn

Overheden protesteren tegen 130 kilometer per uur

De verhoging van de maximumsnelheid stuit op bezwaren bij de provincie Drenthe en de gemeenten Oldenzaal en Beuningen.

De provincie Drenthe is tegen verhoging van de maximumsnelheid op de A28 tussen Beilen en Assen-Noord naar 130 kilometer per uur. Dat schrijft de provincie in een brief aan minister Schultz.

Onwenselijk
Op het grootste deel van de A28 tussen Hoogeveen en Groningen blijft de maximumsnelheid ook 120 kilometer per uur wegens “niet uit te sluiten effecten op de natuur”, maar voor het hoogveengebied Witterveen heeft de minister een aanvullende natuurtoets laten doen. De provincie Drenthe wijst erop dat daaruit een toename van stikstof blijkt bij een snelheidsverhoging en dat vindt zij onwenselijk. Volgens de minister zijn negatieve effecten uit te sluiten bij een dynamische snelheidsverhoging, dus alleen ’s avonds en ’s nachts 130 kilometer per uur. Dat is zij dan ook van plan.

Kolencentrale
De provincie is het daar niet mee eens. De schade aan de natuur is te hoog. Daarbij heeft de minister geen rekening gehouden met de verdubbeling van de N33, plannen voor het werklandschap Assen-Zuid en de vergunning voor de RWE kolencentrale in de Eemshaven. De provincie stelt dat deze projecten bij elkaar opgeteld wel tot negatieve effecten op het kwetsbare gebied leiden. Volgens de minister is in specifieke gevallen een toename van stikstof wel toelaatbaar, maar de provincie stelt in de brief dat niet aan de daarvoor geldende randvoorwaarden wordt voldaan.

Beuningen
Ook in Beuningen en Oldenzaal protesteren de colleges tegen een verhoging naar 130 kilometer per uur. In Beuningen is de gemeente het oneens met de beslissing om de maximumsnelheid op de A73 tussen Neerbosch en Ewijk te verhogen naar 130 kilometer per uur. Hier komt het argument geluidsoverlast om de hoek kijken. Daarbij vindt de gemeente de tijdwinst verwaarloosbaar. Het gaat maar om een traject van 5 kilometer. De gemeente roept inwoners op om via zienswijzen bezwaar in te dienen tegen het besluit van Rijkswaterstaat, zo meldt Omroep Gelderland.

Oldenzaal
Oldenzaal wil geen snelheidsverhoging op de snelwegen in Twente vanwege negatieve effecten op de verkeersveiligheid, aantasting van het milieu en toename van de geluidsoverlast. Volgende maand gaat de verhoging al in op een aantal trajecten van de A1 en de A35. Oldenzaal wil bezwaar maken en hoopt andere Twentse gemeenten mee te krijgen in haar opstelling, laat wethouder Frits Rorink (CDA) weten op RTV Oost.

VVD
Opvallend is dat in alle genoemde besturen de VVD vertegenwoordigd is. Deze partij heeft zich landelijk altijd hard gemaakt voor een verhoging naar 130 op de landelijke snelwegen. Op lokaal bestuurlijk niveau lijken de mitsen en maren kennelijk zwaarder te wegen. Fractievoorzitter Lex Schukking van de VVD in Oldenzaal voelt zich overvallen door de uitspraken van wethouder Rorink en laat in een eerste reactie weten het niet met hem eens te zijn. ‘Daar gaan we zeker actie tegen ondernemen.’

Verkiezingsmanoeuvre
Later belt Schukking terug. ‘We willen weten hoe dit al een besluit kan zijn zonder de raad te consulteren en hoe ze hierover een uitspraak kunnen doen, terwijl ze daar niet bevoegd toe zijn. Het gaat namelijk om Rijksbeleid. Volgens ons is dit een verkiezingsmanoeuvre en dat hoort niet in het college thuis.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rick op
Kan me echt opwinden over deze maatregel! Wat een onzin! De nadelen wegen veeeeeel zwaarder dan die paar seconden dat je eerder op je bestemming bent:
- Slecht voor het milieu (luchtkwaliteit)
- Meer verkeersdoden
- De maatregel kost miljoenen euro's en kostbare tijd
- Verwarring tav de snelheid die geldt, dus frustratie

En last but not least: het egootje van mevrouw Schultz wordt gestreeld! Wat een zelfingenomen ..... is dat zeg. Ik zeg mevrouw Schultz de partij uit en snel door met belangrijke zaken!
Door Hans Oldenhof (Nuchtere Hollander) op
Wat een gesteggel om niets! De milieunormen waar de politici zich op baseren dateren uit de tijd van Vrouw Holle. Auto's zijn aanzienlijk schoner tegenwoordig. En over die A28: als je er 's nachts op rijdt, kun je wel 200! Er rijdt geen kip!

Waar ik nooit iemnd over hoor: waarom komen we niet tot een Europese snelheidsnorm? Duitsland even buiten beschouwing, in vele europese landen geldt al jaren 130 als de norm. Als we nu gelijk op willen lopen, waarom dan zo moeilijk doen in NL? En laten we dan meteen aansluiten op de buren: alle tweebaanswegen naar 90km/uur, uitgezonderd verkeersonveilige wegen. Beter voor de duidelijkheid.
Door Ton (autobezitter) op
Waarom al dat gezeur over die 130. Moet kunnen als het kan. Ik hoor nooit wat over die 45 km karretjes, die op een 80km rijden. Over veiligheid gesproken.
Door Rogier op
Dat 130 km/u zoveel geld en energie kost, zoals John terecht noemt, ligt niet aan de VVD maar aan de doorschoten milieuwetgeving. En het is een papieren probleem, want in de praktijk rijdt een deel van het verkeer al 130 km, zoniet harder, en is het druk, dan haal je die snelheden ook niet. Het argument dat het weinig tijd scheelt, snijdt geen hout. Je zou dan ook kunnen pleiten voor 100 of 110, want dat scheelt ook maar een paar minuten. Snelwegen zijn bedoeld om (te kunnen) doorrijden, 130 is een prima limiet.
Door Jos (Adviseur) op
@Karp
Nou, nou, nou!! Verder alles goed met je?
Door Karp op
# John

Als we jouw soort (ambtenaren dus, met hun obligate geblaat) nu eens verminderen, scheel mij dat oneindig veel meer centen.
Door Corso op
De VVD houdt de rechtse kiezer graag dom met speelgoed (wat elk moment afgepakt kan worden), van echte principes moeten de eurofiele landverraders niks hebben.
Door John (Ambtenaar) op
Als ik het goed berekend heb, levert een snelheidsverhoging naar 130 km per uur op een stuk weg van 5 km wel 11,5 seconden op! Waarvan akte.
Over 50 km is men op een haar na 2 minuten sneller.
En voor die korte tijdwinst betalen we miljoenen in totaal aan matrixborden, borden langs de kant, andere voorzieningen, onderzoeken, (beroeps)procedures enz.
En dat alleen omdat de VVD kiezers weg wilt halen bij de PVV. Voor mij mag de VVD al die kiezers krijgen. Maar niet over mijn rug (centen)
Door Bert (manager) op
Uiteraard ga ik uit van gelijkblijvende omstandigheden, zoals de maatregel nu wordt geïmplementeerd. Er is immers geen pakket van flankerende maatregelen gepresenteerd. Oftwel ik ben het eens met verhoging van de snelheid, maar wel in de wetenschap dat dit leidt tot meer onveiligheid bij gelijkblijvende omstandigheden.
Door Bas (Logicus) op
@Bert, je schreef “verhoging van de maximumsnelheid leidt per definitie tot meer onveiligheid.” maar dat is slechts een kortzichtige en gekleurde perceptie. Als men alcohol en drugs in het hard rijden buiten beschouwing laat is het zo dat de rijders die met hoge snelheid rijden een verhoogde staat van adrenaline hebben waardoor hun anticiperend vermogen juist ten gunste van de veiligheid toeneemt. Feit is dat te langzame snelheden hypnotiserend werkt en kan leiden tot het in slaap vallen bij chauffeurs. Chauffeurs in het beroepsgoederen vervoer zullen dat beamen. Enkel het hebben van een hoge snelheid is zelden de aanleiding tot het ongeval. Het onvoorzichtig rijden – niet kijken voordat je invoegt – is de grootste boosdoener. Het enige dat werkelijk toe te schrijven is aan hogere snelheden is de grotere schade in geval van een ongeval. Maar dat gegeven staat los van het veiligheidsissue waar het om gaat.