of 60220 LinkedIn

Overheden moeten duidelijk zijn over energietransitie

Onduidelijkheid over het traject en de kosten van het energieneutraal maken van de woningvoorraad heeft een negatieve invloed op het maatschappelijk draagvlak. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het advies ‘Warm Aanbevolen’. Dat advies werd vanmorgen aangeboden aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Onduidelijkheid over het traject en de kosten van het energieneutraal maken van de woningvoorraad heeft een negatieve invloed op het maatschappelijk draagvlak. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het advies ‘Warm Aanbevolen’. Dat advies werd vanmorgen aangeboden aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Nationaal verhaal

Volgens het advies moeten overheden een eenduidig ‘nationaal verhaal’ vertellen over de energietransitie en het voortouw nemen in de praktische invulling door het snel energieneutraal maken van de eigen gebouwvoorraad. De raad doet verschillende voorstellen om de omschakeling van gebouwen op duurzame warmte sneller te laten verlopen.

 

Infrastructuur

Belangrijk is dat de benodigde infrastructuur voor alternatieve warmte tijdig wordt aangelegd. De komende dertig jaar moeten gemiddeld 800 woningen per werkdag overstappen op duurzame energie. Die infrastructuur is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de overheid, stelt de Rli. En het moet al veel eerder dan de deadline, uiterlijk 2040, klaar zijn. Een grote rol daarvoor is weggelegd voor de gemeenten, maar de rijksoverheid moet zeggenschap en eigendom van de nieuwe infrastructuur goed regelen en extra geld beschikbaar stellen.


Draagvlak

Maar juist het draagvlak voor de maatregelen is doorslaggevend in het succes van de  transitie. Voor veel bewoners en eigenaren is het nu nog onduidelijk hoe hun woning in de toekomst verwarmd wordt. Dat hangt volgens de Rli sterk af van de meest kosteneffectieve manier, en die is weer afhankelijk van de keuze in alternatieven van de regio of gemeente. Uiteindelijk zal de keuzevrijheid voor de individuele eigenaar of bewoner beperkt zijn, en zal het geld kosten. De overheid moet hierover duidelijk zijn, maar de burger wel in staat stellen om de overstap naar duurzame energie te maken, eventueel met subsidies en financieringsgaranties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Straatman op
Het nationale verhaal moet wel het eerlijke en complete verhaal zijn, En niet van een overheid die redeneert als een statisticus die beweert dat je niet kunt verdrinken in een grindafgraving met een gemiddelde diepte van een halve meter. Anders maken we het de baudets van deze wereld wel heel erg gemakkelijk.
Door Ivo op
Energietransitie moet gaan over het vervangen van fossiele energie door iets anders. Zon (behalve als het donker is), wind (behalve als het niet waait). Biobrandstof is ook door KNAW al als alternatief discutabel bevonden. Bodemwarmte, kernenergie.

Bij de provincies is energietransitie: we plaatsen windturbines op uw grondgebied, als u tijdig zegt waar heeft u inspraak.

Bah
Door energietransitie (- medewerker PZ) op
De energietransitie, lijkt me een mooi onderwerp voor een referendum. Oh wacht, ......
Door Petra op
Was het niet zo dat de Tweede Kamer het te duur vond om het Binnenhof bij de aanstaande verbouwing gasloos te maken?

Hoe kunnen ze dan verwachten dat burgers hun eigen huis gasloos gaan maken?!