of 60831 LinkedIn

Organisaties bundelen data energietransitie

Om de dienstverlening aan overheden te verbeteren, gaan vijf organisaties hun data over de energietransitie bundelen en beter beschikbaar maken. Op die manier kunnen gemeenten en provincies sneller en makkelijker over de juiste data beschikken voor het maken van klimaatplannen en regionale energiestrategieën.

Om de dienstverlening aan overheden te verbeteren, gaan vijf organisaties hun data over de energietransitie bundelen en beter beschikbaar maken. Op die manier kunnen gemeenten en provincies sneller en makkelijker over de juiste data beschikken voor het maken van klimaatplannen en regionale energiestrategieën.

Afspraken

Het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat hebben deze week afspraken gemaakt over de Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET). De vijf organisaties beschikken allemaal over databases waarin uiteenlopende gegevens zijn vastgelegd, maar die onderling kunnen verschillen of elkaar zelfs tegenspreken. En dat is voor decentrale overheden lastig; die moeten voor het maken van plannen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord juist beschikken over betrouwbare informatie over de bestaande situatie. Nu moeten ze daarvoor data bij verschillende instanties opvragen en zelf naast elkaar leggen.

 

Warmtenet

Zo kan het voor een gemeente die alternatieven voor aardgas in verschillende wijken onderzoekt, nuttig zijn om precies te weten waar eventuele warmtenetten lopen, welke woningen daarop zijn aangesloten en welke obstakels er zijn om dat net verder uit te breiden. Het zou zomaar kunnen dat daarvoor bij alle vijf de partijen én bij netbeheerders en energieleveranciers informatie moet worden opgevraagd. Volgens de samenwerkende partijen kunnen gemeenten met completere en betrouwbare data sneller en tegen lagere kosten informatie vergaren. Daarmee zijn ze beter in staat om goed onderbouwde besluiten te nemen.

 

Stroomlijnen

Op een aantal terreinen willen de vijf organisaties het komende jaar gaan onderzoeken hoe ze de data kunnen stroomlijnen, bundelen en beschikbaar kunnen maken. Begonnen wordt met een overzicht te maken van het opgestelde vermogen van wind per RES-regio. Ook willen ze in 2020 een regionaal eenduidig en actueel beeld hebben van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Daarnaast komt er een regionaal overzicht van de productie van zonnepanelen, zowel op het niveau van grootschalige (zonneweides) en kleinschalige productie, zoals zonnepanelen op daken van huizen.

 

Portaal

Binnen de organisaties wordt nog niet gesproken van een dataportaal. De organisaties willen eerst inventariseren welke vragen er precies leven onder de afnemers van de data, zodat gemeenten en provincies de data krijgen die ze nodig hebben. Bovendien kennen verschillende databases een andere mate van openbaarheid; gegevens over de precieze ligging van energie-hoofdnetten zijn nu eenmaal gevoeliger dan data over de aanwezigheid van zonnepanelen op daken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners