of 64740 LinkedIn

Oplopende belastingdruk fnuikt sociale woningbouw

Woningcorporaties klagen over de hoge belastingen die zij moeten betalen. Deze zijn inmiddels zodanig opgelopen dat het beheer van een sociale huurwoning vorig jaar gemiddeld meer heeft gekost dan het aan huur heeft opgeleverd, becijfert corporatiekoepel Aedes na onderzoek. Uit een voortgangsrapportage over de versnelling van de woningbouw blijkt bovendien dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen van corporaties laag blijft.
9 reacties

Woningcorporaties klagen over de hoge belastingen die zij moeten betalen. Deze zijn inmiddels zodanig opgelopen dat het beheer van een sociale huurwoning vorig jaar gemiddeld meer heeft gekost dan het aan huur heeft opgeleverd, becijfert corporatiekoepel Aedes na onderzoek. Uit een voortgangsrapportage over de versnelling van de woningbouw blijkt bovendien dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen van corporaties laag blijft. 

Niet dekkend

Aedes-voorzitter Martin van Rijn zegt dat de inkomsten niet langer dekkend zijn voor alle uitgaven. Hij voorziet dat het tekort de komende jaren verder zal toenemen en noemt dat een zeer zorgelijke ontwikkeling. 'De afgelopen jaren zagen we de bedragen die overblijven na aftrek van alle kosten al enorm teruglopen. In 2020 zien we voor het eerst dat de huurinkomsten de uitgaven niet meer dekken.'

 

Kosten

Gemiddeld betaalden huurders van een sociale huurwoning in 2020 maandelijks 553 euro huur. Daar staat tegenover dat corporaties gemiddeld maandelijks 556 euro aan kosten per woning hebben. Onder die kosten vallen de instandhoudingskosten, rentelasten, bedrijfslasten en belastingen. De verwachting is dat het verschil tussen wat binnenkomt en wat eruit gaat dit jaar mogelijk 10 keer hoger zal zijn. De negatieve balans zorgt er volgens Aedes ook voor dat corporaties niet extra kunnen investeren in verduurzaming en nieuwbouw. En op beide vlakken moeten er volgens de corporatiekoepel grote stappen worden gezet. Van Rijn geeft aan dat het door de situatie onmogelijk lijkt te worden voor de corporaties om nog met investeringen te komen. Maar die zijn nu wel hard nodig vanwege de verduurzamingsopgaven en de woningnood, aldus de branchevoorman.

 

Onderzoek

Aan het jaarlijkse onderzoek van Aedes hebben 269 corporaties deelgenomen. Dat komt neer op 94 procent van het totaal. Daarbij is gekeken naar de optelsom van de belastingen en heffingen per huurwoningen, zoals de verhuurderheffing, de ozb en overige gemeentelijke heffingen. Alle zogeheten niet-beïnvloedbare bedrijfslasten samen zouden per woning zo'n 1440 euro bedragen. Een jaar geleden was dit nog 1310 euro.

 

Najaarsmonitor

De toegenomen belastingdruk is niet de enige reden waarom het corporaties waarschijnlijk niet lukt om de voorgenomen 150.000 sociale huurwoningen voor 2026 op te leveren. Uit de najaarsmonitor van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, een samenwerking van de VNG, Aedes en het ministerie van BZK, blijkt dat termijnen voor bouwprocedures en het verlenen van vergunningen erg langzaam gaat. Bovendien zijn decentrale overheden nog niet ver genoeg met hun omgevingsvergunningen, die wel nodig zijn om de deadline te halen.

 

Locaties

In het stimuleringspakket van minister Ollongren (BZK) is meer ruimte voor corporaties om tijdelijke bouw te realiseren en om korting te krijgen op de verhuurderheffing. Maar in veel gevallen is er een gebrek aan locaties voor tijdelijke woningen. Daarnaast is de vrijstellingsregeling voor de verhuurderheffing vaak te complex. (ANP/Redactie)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Op deze wijze dwing je woningbouwcorporaties juist om sociale woningen met lage huren te verkopen in plaats van deze te bouwen. De beste methode is dus om de verhuurdersheffingen zo snel mogelijk te beëindigen.
Door Piet (Gepensioneerd) op
Het is zeker niet alleen de oplopende belastingdruk, maar dus zeker ook de ongecontroleerde bevolkingstoename die het land niet in goede banen kan leiden, zoals hier op dit forum wordt geconstateerd. Vergeten wordt dat alles mee moet groeien, niet alleen woningen, ook hij openbaar vervoer. En die 750.000 arbeidsmigranten moeten naast wonen ook eten en recreëren. Daarvoor zijn ook weer nieuwe mensen nodig. Er zit een soort vliegwiel in ons systeem. Moeten we vanaf.
Door p op
Er zijn volgens mij nog nooit zoveel vierkante meters per inwoner beschikbaar geweest om in te wonen. Ergens gaat het niet goed in de verdeling van die vierkante meters, dat is allerei beleid (lage rente, opheffen bejaardenhuizen, verhuurdersheffing, ...)
Door anand (adviseur) op
Bij gebrek aan beleid en door bij een groot deel van de politiek levende opvatting dat wij alle zielige mensen moeten redden overkomt de grote bevolkingsgroei ons. De enige reactie is we moeten meer bouwen, dit hoor je ook bij de woonprotesten. OOrzaak en gevolg worden door elkaar gehaald waardoor het probleem nu zit bij het gebrek aan betaalbare woningen en niet bij de oorzaak; explosieve bevolkingsgroei in een vergrijzend land.
Door Peter (Beleidsadviseur) op
Mensen die boer zijn, die moeten altijd adequaat handelen. Als het te nat wordt, dan moet de oogst worden binnengehaald. In het voorjaar moet er worden gezaaid als het gaat regenen, zodat het zaad kan kiemen. We zitten met een generatie politici opgezadeld die niet meer handelt als dat nodig is, die zijn zaken niet meer organiseert zoals een boer dat moet doen. Als er per week 1.500 asielzoekers aan jouw grens staan, dan moet je je zo snel mogelijk afvragen hoe dat komt, of je dat wel wil en wat je eraan kan doen. Maar er is een grenzeloze leegte en passiviteit in de landelijke politiek. Stompzinnig gekwebbel over meer opvangplekken.
Door Ankie B. Knol op
Met wekelijks 1500 kandidaten voor een levenslange vakantie moeten die corporaties wel een beetje tempo maken.
En er staan ook nog een paar gelukszoekers in de rij aan de grens met Polen die natuurlijk ook zielig zijn, want ze zijn per slot van rekening zelf bij de grens met Polen gaan zitten en nu zitten ze in de kou bij de grens met Polen. Nederland zou zich daarvoor moeten schamen. Was er maar een manier waarop wij die mensen konden helpen.
Door Peter (IT) op
Het zijn een aantal factoren: mensen wonen vaker alleen, vergrijzing, gebrek aan seniorenwoningen, arbeidsmigratie (750.000 personen), asielmigratie, gezinshereniging, Nederlanders die hun partner uit het buitenland halen etc. De bevolking neemt hierdoor gigantisch snel toe met meer dan 100.000 personen per jaar. En wat is onze reactie? Er moeten meer woningen komen. Wat zou onze reactie moeten zijn? Er moeten minder mensen komen,
Door Bert (Beleidsadviseur) op
Het is een symptoom van een uitgehold land. Een land dat zich niet wil organiseren. Plan do check act is noodzaak, maar we hebben het laten schieten. Niet alleen de asiel- en arbeidsmigratie, maar zo ongeveer alles. Zonder de grenzeloze asiel- en arbeidsmigratie stond het land er nu beter voor. Dan waren we eenvoudigweg niet in staat geweest om vlees en tomaten voor de halve wereld te produceren en waren we hier met nog maar 12 miljoen mensen. Dat was een veeeellll betere basis geweest voor een duurzame en welvarende samenleving dan waar we nu zitten.
Door Zo is het wel op
Iemand moet die gelukszoekers betalen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers