of 60264 LinkedIn

‘Oost-Nederland kan centrum van Europa worden’

Volgens de Overijsselse CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum is het hoog tijd de banden met Duitsland aan te halen, nu het regeerakkoord van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor het eerst ingaat op de belangrijke relatie met Nederland. ‘Het klinkt wat gechargeerd, maar Oost-Nederland kan het centrum van Europa worden.’

Nu het regeerakkoord van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor het eerst ingaat op de belangrijke relatie met Nederland is het volgens de Overijsselse CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum hoog tijd de banden met Duitsland aan te halen. ‘Het klinkt wat gechargeerd, maar Oost-Nederland kan het centrum van Europa worden.’

Banden aanhalen met Duitsland? Zijn die banden er dan nog niet afdoende?

‘Ik deed gisteren in de Staten verslag van onze inzet en ambitie op het terrein van internationale samenwerking en Duitsland is een belangrijke partner. We werken als provincie al samen met Noordrijn-Westfalen en Niedersaksen. Met Gelderland en Limburg hebben we in Düsseldorf een kantoor geopend om de banden aan te halen. Maar we zijn vooral heel blij dat in het regeerakkoord van de nieuwe coalitie van Noordrijn-Westfalen voor het eerst wordt ingegaan op de belangrijke relatie met Nederland. Reden om banden aan te halen en de Twentse economie een boost te geven.’

Op welke gebieden wilt u de banden aanhalen?
‘Vooral op infrastructuur, bereikbaarheid en de arbeidsmarkt. Voor mij persoonlijk is de diploma-erkenning belangrijk. Momenteel is de arbeidsmarktregio een halve cirkel naar Nederland toe, maar die moet ook de andere kant op, richting Duitsland. Daarvoor is het nodig dat diploma’s op mbo-niveau in Duitsland worden erkend, want het is voor arbeidskrachten moeilijk om op basis van dat diploma hun beroep daar uit te oefenen . Het regelen van die erkenning gaat per branche, maar gebeurt ook in de regelgeving en daar helpt het contact op deelstaatniveau erg bij. Ik hoop op een doorbraak. We willen de samenwerking breed economisch en in werkgelegenheid verdiepen.’

 

Waar liggen kansen?
‘De gebieden hier en daar zijn voor veel inwoners gelijk, Noordrijn-Westfalen is onze belangrijkste handels- en exportpartner. We kunnen zeker meer winst halen in de contacten met mkb-bedrijven en ook in het grensoverschrijdend vervoer. Dat zijn randvoorwaarden. Als we daarin stappen maken, kunnen we als Oost-Nederland, misschien klinkt het gechargeerd, het centrum van Europa worden.’

 

Oost-Nederland wordt straks een tweede Randstad?
‘Nou, we hebben geen ambitie om de Randstad te worden, maar de grens moet economisch wel geslecht worden. Dat geldt net zo goed voor het zuiden. We geven de samenwerking een boost met het vorig jaar geopende Fraunhofer Instituut op de Universiteit Twente in Enschede. Dat is zeer effectief voor de Duitse industrie 4.0. We blijven natuurlijk werken met de rijksoverheid, maar in dit regeerakkoord zijn we een belangrijk aandachtspunt dat we ook op regionaal niveau vorm moeten geven. Dat betekent concreet: meer bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, uitwisseling van bedrijven, de taalkennis in opleidingen en bedrijven stimuleren en interregionale projecten verder vormgeven. Dat werkt erg goed.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martijn op
"We willen toch niet de tweede Randstad worden?", een dooddoener pur sang, gebruikt door mensen die zonder enig nadenken meteen in paniek schieten zodra ze het woord 'ontwikkeling' of 'innovatie' horen.

De Randstad is geworden wat het is door een wisselwerking van politieke, economische en culturele processen over een tijdsbestek van enkele honderden jaren. Al had Oost-Nederland de ambitie om een 'tweede Randstad' te worden, inclusief vele miljarden, dan nog zou het niet lukken.

Laatstgenoemde is dan ook reden temeer om wél aan de slag te gaan en ons niet te laten remmen door fobische praatjes als "Straks hebben we niet meer de rust die we nu hebben". Denk 2050, denk geruisloze treintjes die rijden op zonne-energie, ontwikkeld met de slimme jongens en meisjes van Twente Universiteit, perfect landschappelijk ingepast door de studenten van Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit. Daadwerkelijke samenwerking tussen “de drie O’s”; iets wat waarschijnlijk iets kan doen aan de demografische prognoses m.b.t. jongvolwassenen in deze regio’s (lees: ontgroening en krimp).

Denk aan de (her)waardering van het landelijke leven: lokaliteit, gezond verstand, band met de natuur, ambacht. Het past perfect in de tijdsgeest. De politiek-maatschappelijke opgaven die er liggen bieden een uitermate interessante kans voor Oost-Nederland.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Volgens mij is er qua infrastructuur vooral op het gebied van openbaar vervoer tussen de grensregio's nog veel winst te behalen.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Laat de gedeputeerde rustig verder dromen. De periferie van Rijnland Westfalen of de Randstad, het ligt er maar aan vanuit welke richting je kijkt, die de robuuste Europese centra van hun troon gaat stoten.
Door Norman Waalre op
De Randstad is veel te vol. Dat geeft files, luchtvervuiling, criminaliteit en te hoge woningprijzen. Ook is de Randstad te kwetsbaar voor overstromingen. Daarom moet de overheid stimuleren, dat bedrijven zich vestigen in hoger gelegen gebieden. Streef ook naar een staatkundige fusie met Engeland, Vlaanderen, Duitsland en Scandinavië. Dat bespaart veel geld. De voertaal moet daarbij Engels worden. Samen sterk.