of 63966 LinkedIn

Oorzaak Reeuwijkse dijkdoorbraak nog niet duidelijk

Waarom een veendijk in de Reeuwijkse Tempelpolder het maandagochtend begaf is nog niet duidelijk. Het hoogheemraadschap van Rijnland doet onderzoek naar de dijkdoorbraak, die zorgde voor een flinke wateroverlast op nabijgelegen weilanden.

Waarom een veendijk in de Reeuwijkse Tempelpolder het maandagochtend begaf is nog niet duidelijk. Het hoogheemraadschap van Rijnland doet onderzoek naar de dijkdoorbraak, die zorgde voor een flinke wateroverlast op nabijgelegen weilanden. De diepe Tempelpolder is al langer een zorgenkindje.

Maatregelen

Een flink stuk van de klei/veendijk schoof ergens in de vroege maandagochtend weg, waardoor water uit de achtergelegen vaart de weilanden inliep. De wateroverlast bleef beperkt tot de weilanden. Boerderijen en het nabijgelegen Reeuwijk-Dorp liepen, voor zover bekend, geen schade op. Er werden direct maatregelen genomen door de vaart met twee nooddijken direct af te sluiten. 

 

Rivierkreeft

Rijnland en de veiligheidsregio meldden al snel op sociale media dat de dijkdoorbraak geen verband houdt met de wateroverlast in Limburg. Ook stelde het hoogheemraadschap dat een andere verklaring, dat Amerikaanse rivierkreeften de dijk hebben ondergraven, niet erg waarschijnlijk is. Volgens een van de boeren wiens land onderliep is de dijk al langer slecht, en verder ondergraven door invasieve exoten als muskusratten en rivierkreeften. Volgens het hoogheemraadschap wordt er al langer onderzoek gedaan naar rivierkreeften en ligt die verklaring niet voor de hand. Maar Rijnland wil ook niets uitsluiten. 

 

Probleemgeval

Voor het waterschap is Middelburg-Tempel (MT-polder) al langer een probleemgeval. De twee polders zijn van oorsprong kleine veenontginningen en liggen dik 5 meter onder NAP, veel dieper dan het omliggende land. Op sommige plekken is er een peilverschil van bijna vier meter. Er bestaat daarom ook al langer discussie over de houdbaarheid van de polders, omdat het poldergebied blijft zakken en grondwater door onttrekkingen steeds zouter wordt. Bovendien hebben de polders last van het 'opbarsten' van de grond door opkomend kwelwater. Twee jaar geleden heeft onderzoeksinstituut Deltares daarnaar nog onderzoek gedaan. 

 

Kosten-baten

Ook werden de dijken van de MT-polder onderzocht na de dijkdoorbraak in Wilnis in 2003. Daar ging het, net als in de MT-polder, om een diepe polder en een veendijk. Uit een kosten-batenanalyse van Rijnland uit 2009 bleek dat het versterken van de dijken iminstens 80 miljoen euro zou kosten. Dat stond volgens de onderzoekers niet in verhouding tot de schade die er zal optreden bij een dijkdoorbraak en het geringe gevaar voor omwonenden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Waterman (Water bewoner) op
De gemeente Woerden heeft onderzoek gedaan naar drijvend bouwen in veenweidegebied. De resultaten van dit onderzoek leest u in het rapport 'Veenetië - Een onderzoek naar de haalbaarheid van drijvend bouwen in veenweidegebied'. het rapport 'Veenetië - Een onderzoek naar de haalbaarheid van drijvend bouwen in veenweidegebied'. https://www.woerden.nl/klimaat-en-bodemdalingsbe …
Door John Steegh op
@bart: alweer krijgt de bevolkingsgroei (lees: immigratie) de schuld van het woningtekort. Terwijl vergrijzing en woningverdunning (aantal mensen per huis) veel belangrijker zijn. Reken maar uit: als het aantal mensen per woning daalt (dat doet het al decennia) van 2,2 naar 2,1 (in die buurt zitten we inmiddels), dan heb je voor dezelfde bevolking 375.000 extra huizen nodig. Daar kun je heel wat migranten in huisvesten, die bovendien doorgaans met veel meer dan 2,1 per huis wonen.
Door Bart (Beleidsadviseur) op
@Molenaar. Dat is het zeker niet. De beste gronden zijn allang vergeven aan woningbouw. Dus we moeten wel in de veengronden bouwen, tenzij we de oorzaak van de woningnood aanpakken: de bevolkingsgroei. Het ligt allemaal wat genuanceerder.
Door A.Molenaar (Beleidsadviseur) op
Lijkt me een ontzettend stompzinnig idee om even een paar woonwijken op het hardst zakkende deel van Nederland neer te plempen. Ruimte genoeg in Nederland, maar wie wil er in het moeras wonen? Kortzichtig gespui...
Door fBart (Beleidsadviseur) op
Lijkt me een uitstekend gebied om even een paar woonwijken neer te plempen. Ruimte genoeg in Nederland, maar 15% van Nederland is bebouwd.