of 59082 LinkedIn

Ook Groningen en Zeeland gaan woningen slopen

Slopen van woningen levert corporaties geld op: per woning krijgen ze een korting van 15.000 euro op de verhuurdersheffing die minister Stef Blok (Wonen) heeft geïntroduceerd. Het geld investeren ze in – minder – nieuwbouw.

Woningcorporaties in de krimpgebieden van Groningen en Zeeland gaan de komende jaren honderden woningen slopen. Daarmee bestrijden ze leegstand en verpaupering, bovendien levert het de corporaties geld op: per woning krijgen ze een korting van 15.000 euro op de verhuurdersheffing die minister Stef Blok (Wonen) heeft geïntroduceerd. Het geld investeren ze in – minder – nieuwbouw.

Limburg sloopt 5.000 woningen

Eerder maakte de provincie Limburg bekend dat de Zuid-Limburgse corporaties en gemeenten Blok een ‘slooppakket’ van bijna 5.000 woningen aanbieden. Het levert de corporaties een korting van ruim 73 miljoen euro op. In de andere twee krimpgebieden, Noordoost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen, liggen de aantallen lager: 1620 sloopwoningen in Groningen en circa 1500 in Zeeland, melden de provincies. Groningen kan daardoor een korting van 24 miljoen euro tegemoet zien. De corporaties investeren gezamenlijk vervolgens 165 miljoen euro om tot 2020 ruim 900 huurhuizen terug te bouwen. In Zeeland zijn de cijfers vergelijkbaar, schat de provincie die op dit moment inventariseert wat de plannen zijn van gemeenten en corporaties.

 

Sloopkorting na kritiek op verhuurdersheffing

De ‘sloopkorting’ is een gevolg van de felle kritiek op de verhuurdersheffing die Blok vorig jaar opnam in het Woonakkoord, dat eind december nipt door de Eerste Kamer werd aangenomen. In de wet Maatregelen Woningmarkt is bepaald dat woningcorporaties per 1 januari 2014 een verhuurdersheffing moeten betalen, wat de schatkist jaarlijks 1,7 miljard oplevert. Corporaties vreesden dat zij hierdoor nauwelijks meer kunnen investeren, wat vooral voor de krimpregio’s dramatisch zou kunnen uitpakken. Met de sloopkorting is voor deze drie gebieden een uitzondering gemaakt.

 

Investeringen krimpregio's hard nodig

Marianne Besselink, gedeputeerde van Groningen is blij dat de corporaties snel met een concreet sloopprogramma konden komen. ‘We hebben samen veel moeite gedaan om deze korting op de verhuurdersheffing voor elkaar te krijgen. En we willen nu aan minister Blok laten zien dat we ook echt iets wezenlijks gaan doen met die financiële ruimte. Die investeringen van corporaties in de krimpregios's zijn hard nodig.’

 

Zeeuws fonds voor particulieren die woning slopen

Zeeland zet nu op een rij welke herstructureringsprojecten van woningcorporaties alsnog kunnen worden uitgevoerd met de sloopkorting. Ondertussen heeft de provincie zelf een fonds van 21 miljoen euro opgetuigd waar ook particulieren subsidie kunnen aanvragen voor het slopen of samenvoegen van een woning, zegt woordvoerder Robbert Jan Swiers. ‘Als bijvoorbeeld een twee-onder-een-kapwoning vrijkomt en niet wordt opgevuld, kan de andere eigenaar het huis kopen en erbij trekken. Of iemand kan een leegstaand huis slopen en er iets bouwen wat wel aan de woonwensen voldoet. Mensen maken dan een begroting en het bedrag dat ze daarop tekort komen, vullen wij aan, de zogenoemde onrendabele top. Dat zal voor de een hoger liggen dan voor de ander.’ Overigens kunnen ook woningcorporaties een aanvraag indienen voor het fonds.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arnhem op
Blijkbaar geen juist beeldmateriaal voorhanden want de flats op de foto staan noch in Groningen noch in Zeeland maar stonden aan de Huissensestraat in Arnhem en ze werden niet gesloopt ivm leegstand maar in het kader van stadsherstel! http://goo.gl/maps/zn47R
Door Jan Steen op
Slopen is de ultieme vorm van woningonttrekking ex. art. 30 Huisvestingswet. In de meeste gemeenten moet de onttrekkende eigenaar betalen, in Groningen, Limburg en Zeeland krijgt men geld toe.

In Amsterdam moet je (ter compensatie!) betalen (tot 12% WOZ) als je een woning omzet van zelfstandig in onzelfstandig, maar ook wanneer je verandert van onzelfstandig in zelfstandig (4 % WOZ).

En dat is dan weer een ultiem voorbeeld van huisjesmelkerij door de overheid.