De raad wil graag dat het verbod wordt verankerd in de algemene plaatselijke verordening (APV). Heerenveen heeft een vergelijkbaar verbod al aan de APV toegevoegd. Bovendien moet in Utrecht de maatregel worden opgenomen in het evenementenvergunningenbeleid. (ANP)