of 62284 LinkedIn

Ook convenant voor krimpregio Groningen

Demissionair minister Spies zet op de valreep handtekening onder afspraken om bevolkingsdaling in Groningen het hoofd te bieden

Groningen heeft, in navolging van Limburg en Zeeland een ‘krimpconvenant’ met het Rijk gesloten. Er staan afspraken in tussen Rijk, provincie en gemeenten over hoe zij gezamenlijk het hoofd kunnen bieden aan de bevolkingsafname in de drie Groningse krimpgebieden.

Op de valreep met minister Spies

Dat zijn Oost-Groningen, de Eemsdelta en gemeente De Marne. Namens de ondertekenaars van het convenant laat provinciewoordvoerster Heleen Slager weten dat Groningen heel blij is met de afspraken die op de valreep zijn gemaakt met het demissionaire kabinet. ‘Minister Spies is hier eerder al op werkbezoek geweest, zij kent de situatie. Het was tot het laatst spannend of het nog zou lukken het convenant met deze minister te ondertekenen. Nu kunnen we aan de slag en eind 2014 deze afspraken evalueren met het nieuwe kabinet.’

 

Samenwerking in krimpgebieden

Belangrijke afspraak in het convenant is dat het Rijk gaat kijken of meer regelgeving ‘krimp-proof’ kan worden gemaakt. Zo kondigde het kabinet eerder al aan dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) soepeler zal omgaan met samenwerking tussen zorgorganisaties in krimpgebieden. Dat is hard nodig, volgens Slager. ‘Wanneer zorgorganisaties niet gezamenlijk hun nachtdienst kunnen regelen, rijdt er van iedere instelling een verpleegkundige in een autootje rond.’

 

Verdeling Gemeentefonds

Verder gaat het Rijk ook nog eens goed kijken wat de verdeling van rijksgeld via het Gemeentefonds voor de krimpregio’s betekent. Zij krijgen vanwege hun dalende inwoneraantal minder uitgekeerd, terwijl ze stijgende kosten hebben. Zo hebben de gemeenten en corporaties in de Groninger krimpregio’s per saldo de afgelopen tien jaar al een verlies geleden van 185 miljoen euro op de transformatie van de sociale huursector, staat in het convenant.

 

Tijdelijke krimpmaatstaf belangrijk voor gemeenten

De tijdelijke krimpmaatstaf in het Gemeentefonds is voor hen van groot belang. Dat de bedragen van de tijdelijke maatstaf van jaar tot jaar fluctueren, is problematisch voor de gemeenten. In het convenant belooft het Rijk dit signaal mee te nemen bij de evaluatie van de krimpmaatstaf.

 

Afspraken per gebied

In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over samenwerking tussen krimp- en groeiregio’s in Groningen. En over het inventariseren van kansen die er nog liggen in de samenwerking over de grens met Duitsland. Verder zijn er met de verschillende krimpgebieden specifieke afspraken over ondersteuning bij nader onderzoek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.