of 59179 LinkedIn

Onvrede over windmolenregels provincie Noord-Holland

Met haar starre regels voor het plaatsen van windmolens frustreert de provincie Noord-Holland duurzame initiatieven in Amsterdam, aldus raadsleden van de drie Amsterdamse coalitiepartijen D66, VVD en SP. Volgens de provinciale VVD staan de afspraken als een huis. Maar D66 houdt een slag om de arm.

De Amsterdamse coalitiepartijen D66, SP en VVD verzetten zich tegen provinciale regels over de bouw van windmolens in gemeenten. Volgens de partijen frustreren die regels veelbelovende duurzame initiatieven. Volgens de provinciale VVD staan de afspraken echter als een huis. D66 laat wel een gaatje open voor wijziging van beleid.

Regels te star

De partijen laten in een opiniestuk in het Parool weten dat de provincie Noord-Holland gemeenten meer ruimte moet geven om nieuwe windmolens te plaatsen. Amsterdam telt vele enthousiaste windondernemers, maar provincieregels belemmeren hun plannen. De raadsleden vinden dat de regels door hun starheid ontoepasbaar zijn in de Amsterdamse praktijk. ‘Provinciebestuurders, richt u op van uw tekentafel, schrap de onnodige bureaucratie en gun gemeenten de ruimte om windenergie in stedelijk gebied zelf in te vullen.’

Gemiste kans
Een van de regels waar de raadsleden tegen ageren is de verplichte afstand van 600 meter tot bewoning. In stedelijk gebied is dat opmerkelijk, vinden de raadsleden. De richtafstand voor een afvalverbrandingsoven is korter en de landelijke richtlijn is 300 meter. Ook storen zij zich aan de verplichting kaarsrechte rijen turbines aan te leggen van zes stuks die op strikt gelijke afstand van elkaar staan. De voor windmolens geschikte Noordelijke IJ-oever loopt niet recht en windmolens zijn hier minder ingrijpend dan in landelijk gebied. ‘Een gemiste kans’, vinden ze. Het meest bizar vinden ze dat voor iedere nieuwe windmolen twee oude (overlastgevende) windmolens elders in de provincie moeten verdwijnen. Ondernemers moeten die oude molens zelf zoeken en ervoor betalen. Oneerlijk, vinden de raadsleden. Ze stellen voor dat de provincie dat uit haar eigen slapende budget betaalt.

Provincie bevoegd
De provincie Noord-Holland laat in een schriftelijke reactie aan Binnenlands Bestuur weten dat de provincie op grond van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd is dergelijke regels te stellen. ‘De provincie kiest voor een zorgvuldige afweging tussen het belang van een duurzame energievoorziening en het belang van kwaliteit van de leefomgeving.' Het havengebied van Amsterdam is opgenomen als één van de locaties waar mogelijk windturbines geplaatst kunnen worden. 'Of plaatsing echt mogelijk is, zal in de concrete vergunningprocedures worden getoetst.’

Wensen bekend
De provincie Noord-Holland werkt aan een notitie “gebiedsspecifieke uitwerking ruimtelijke kwaliteit” van die locaties, waarin ze de geldende ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per locatie nader uitwerkt. ‘De wensen van de gemeente Amsterdam zijn bij ons bekend en worden bij die uitwerking in ogenschouw genomen, net als dat van andere partijen.’ Naar verwachting volgt besluitvorming in het najaar.

VVD: afspraken staan als huis
Zowel VVD als D66 zijn vertegenwoordigd in het provinciebestuur als het stadsbestuur, maar overleg over deze grieven is niet gevoerd. Het opiniestuk viel de in het buitenland verkerende VVD-fractievoorzitter Paul Slettenhaar dan ook koud op het dak. ‘Het is komkommertijd. Ik vind het een beetje raar dat deze raadsleden het zo scherp neerzetten zonder overleg. Het wordt onnodig op de spits gedreven. De woordvoerders van onze gemeentelijke en provinciale fractie gaan hier na het reces een kopje koffie over drinken. Laat duidelijk zijn dat de verse afspraken hierover staan als een huis. Om het landschap in heel Noord-Holland mooi te houden, moeten we voorkomen dat overal windmolens komen.’

D66: halen doelstellingen leidend
Zijn college-fractievoorzitter van D66 Ilse Zaal wijst er ook op dat bijna de hele Staten, op de SP en enkele kleine partijen na, begin maart hebben ingestemd met het nieuwe beleid. Wel hield ze toen al een slag om de arm. ‘We staan er nog steeds achter, maar als blijkt dat deze kaders ertoe leiden dat de keiharde doelstelling van het rijk (685 megawatt) niet wordt gehaald, dan moeten we verder kijken hoe we daarmee omgaan en onderzoeken of de kaders belemmerend werken. Het is daarvoor nu nog te vroeg. De aanvragen moeten nog komen. Maar we houden het scherp in de gaten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Eens met H. Wiersma hieronder. Volkomen achterhaald en niet om aan te gluren die windmolens. Bovendien levert het slachtoffers onder de vogels op.
Maargoed, de ego's in Amsterdam zijn nog altijd groter dan de windmolens. Dat noemen we ook wel windbuilen.
Door J.Homan op
Goed dat de provincie NH kritisch is en niet onder druk van Amsterdam haar m.i reële eisen aan deze mega windturbines laat vallen; als het aan de vorige verantwoordelijk wethouder van Amsterdam, Groen Linkser Maarten Poelgeest, had gelegen dan hadden veel voor Amsterdammers waardevolle gebieden inmiddels tegen megaturbines aangekeken vergelijkbaar met die bij Medemblik die daar het hele aangezicht van dit historische stadje verpest ; deze fout mag nooit meer gebeuren en dat heeft N-H gelukkig goed in haar oren geknoopt i.t.t .Amsterdam !
Door Henk Daalder Pak de Wind (specialist draagvlak voor windmolens) op
Draagvlak voor zo veel windmolens ontstaat als de inwoners van de regio een stukje windpark voor eigen gebruik mogen kopen.
Denk aan 2000 EUR per huishouden
Met zo'n aanschaf spaart een huishouden, de komende 20 jaar 5 a 10.000 EUR stroomkosten uit, en er is geen SDE subsidie nodig.
De verkoop van opties maakt het draagvlak van elk deel plan zichtbaar.
De VVD maakt zo van elk huishouden een kleine duurzame energie ondernemer.
Door Henk Daalder Pak de Wind (specialist draagvlak voor windmolens) op
Amsterdam moet over zijn stadse trots heenstappen, en met de regio samen een groot project opzetten, dat daardoor van nationaal belang wordt. Met de Rijks Coordinatie regeling kunnen ze dan de provincie passeren.
Iedereen in de regio weet dat er uiteindelijk meer windmolens nodig zijn dan nu gepland. Doe het dan meteen goed en plan alle benodigde windmolens, voor de komende 10 jaar.

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het opwekken van windenergie is een dure en inefficiënte methode en alleen haalbaar met forse (!!) subsidies.
Het gebruik van aard- en luchtwarmte (warmtepompen), wisselende waterstand (eb/vloed) en/of zonnepanelen is veel efficiënter.
Door Hil Passchier (Burger) op
De regels die het opwekken van windenergie in NH beperken staan in het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA uit 2014. Daarvoor was allang oa door Maarten van Poelgeest (GroenLinks) gepleit voor meer windenergiemogelijkheden in Amsterdam. Fijn dat de Amsterdamse liberale partijen zich hier nu bij aansluiten.