De bewindsvrouw laat de gegevens herstellen. In november moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe geluidsberekening. Eerste onderzoek wijst uit dat de gevolgen 'zeer beperkt' zijn. Dijksma verwacht niet dat er een nieuw milieueffectrapport moet komen. (ANP)