Afspraken nakomen
Het project heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Volgens een verdrag uit 2005 zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten. De Haagse politiek twijfelde en veranderde in de loop der jaren vaak van standpunt. Ook vanuit Zeeland kwam verzet. De Europese Commissie kwam eraan te pas om Nederland erop te wijzen dat het land z'n afspraken met België moest nakomen. De eigenaar overweegt volgens zijn advocaat Jan Frans de Groot om dit vonnis aan te vechten bij de Hoge Raad. (ANP)