Tot nu toe is er altijd van uitgegaan dat asbestdeeltjes kankerverwekkend zijn. 'Maar de wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico', vindt Aedes. Het huidige asbestbeleid is niet realistisch, blijkt volgens de aangesloten corporaties uit het wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid. Ze dringen er bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) op aan om het beleid aan te passen.

Hoog blootstellingsrisico
'Saneerders die elke dag plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest slopen lopen een hoog blootstellingsrisico. In deze situatie is het van belang dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen. Het huidig asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie terecht streng', aldus Aedes. In veel andere onderzochte situaties zijn de risico’s volgens de vereniging verwaarloosbaar en zijn beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk.

Doorgeslagen 

De woningcorporaties vinden dat de huidige praktijk is doorgeslagen. Als de regels voor asbestsanering worden aangepast, kan ze dat tientallen miljoenen euro's schelen. 'Niet nu centen besparen en straks veel duurder uit zijn door allerlei gezondheidsclaims', reageert voorzitter Leo Veldhuis van de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB). 'Asbest is en blijft een gevaarlijk, kankerverwekkend product. Wij hebben verantwoordelijkheid voor de mensen die er mee werken. Er zijn nu eenmaal risicoklassen die moeten worden gehanteerd.' Al sinds 2015 wordt volgens Veldhuis vergaderd over aanpassing van de wettelijke regelgeving.

5000 saneerders en toezichthouders

In Nederland werken zo'n 5000 asbestsaneerders en toezichthouders, zowel zelfstandigen als bedrijven. Een groot deel daarvan is aangesloten bij de VAVB. De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag naar buiten gebracht. Woensdag praat de Tweede Kamer over het asbestbeleid. (ANP)