of 59250 LinkedIn

Onderzoek opvolgen aanbevelingen Odfjell

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken of zijn aanbevelingen over de veiligheid van tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse haven, ook tot meer veiligheid in de haven hebben geleid.
Reageer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken of zijn aanbevelingen over de veiligheid van tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse haven, ook tot meer veiligheid in de haven hebben geleid. Uit het onderzoek in 2013 bleek dat de verantwoordelijke toezichthouders jarenlang hebben gefaald in het toezicht op Odfjell.

Falen van toezicht
Het ging onder meer om de Milieudienst Rijnmond DCMR. Door het falen van het toezicht op de veiligheid hebben werknemers en de omgeving gevaar gelopen, concludeerde de OVV toen.

Bedrijfsvoering Odfjell
Odfjell kreeg er net als in eerdere onderzoeken ook flink van langs, omdat veiligheid geen integraal onderdeel vormde van de bedrijfsvoering. Maar ook de inspecterende instanties lieten flinke steken vallen. 'Het toezicht en de handhaving moet daarom worden verbeterd', benadrukte de OVV.

Nauwelijks sancties
De onderzoeksraad nam het de drie toezichthouders kwalijk dat ze alle drie nauwelijks optraden. Het ging naast de Milieudienst Rijnmond om de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 'Ernstige overtredingen leidden nauwelijks tot bestuurlijke sancties. De VRR trad niet handhavend op en sloot zich aan bij de aanpak van de DCMR die alleen gericht was op een goede relatie met het bedrijf. De Inspectie SWZ hanteerde een strengere handhavingsaanpak, maar schaarde zich in de periode 2009-2011 ook achter de aanpak van de DCMR', stelde de OVV vast. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.