of 60831 LinkedIn

Onderzoek belangenverstrengeling bouwlocatie Vught

de kamsalamander zorgde er bijna twintig jaar geleden eigenhandig voor dat de gemeente Vught miljoenen euro’s kwijt was aan claims van al gekochte grond plus gederfde inkomsten voor een woningbouwproject aan de Hoevensestraat. Nu is de grond weer in het nieuws. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft namelijk een feitenonderzoek ingesteld na vermoedens van belangenverstrengeling.

Bijna twintig jaar geleden zorgde de kamsalamander er eigenhandig voor dat de gemeente Vught miljoenen euro’s kwijt was aan claims van al gekochte grond plus gederfde inkomsten voor een woningbouwproject aan de Hoevensestraat. Nu is de grond weer nieuws. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft namelijk een feitenonderzoek ingesteld na vermoedens van belangenverstrengeling.

Gesprek met burgemeester en griffier
Die vermoedens zijn geuit door de fractie van D66 tijdens de commissie ruimte half mei. Een week later hebben de burgemeester en de griffier van de gemeente Vught verkennend gesproken met D66-raadsleden Dianne Schellekens en Fons Potters op verzoek van de laatsten. In dat gesprek is afgesproken dat burgemeester Van de Mortel een feitenonderzoek gaat doen. De fractie van D66 heeft de aanleiding en vragen voor dit onderzoek onderbouwd. In de laatste raadsvergadering op 27 juni zijn die niet verder aangevuld, maar voor kennisgeving aangenomen. Daarom legt de burgemeester deze nu voor aan een extern bureau voor opdrachtverlening. Het onderzoek moet dan voor het zomerreces worden afgerond.

De terugkeer van de kamsalamander
In de beknopte aanleiding voor het onderzoek wijst D66 op het feit dat het bouwplan in het jaar 2000 landelijk nieuws was, omdat de kamsalamander er een stokje voor stak. Vanwege aantasting van de biodiversiteit mocht het bouwplan voor 280 woningen niet doorgaan. De aangekochte grond kon niet meer als bouwgrond worden uitgegeven, maar behield een landbouw- en natuurfunctie. Vanaf dat moment is er nooit meer discussie over geweest, ook niet in de verkiezingsprogramma’s in 2018 van de politieke partijen in Vught. Maar bij de coalitieonderhandelingen werd het bouwplan ineens weer, zonder motivatie, van stal gehaald door Gemeentebelangen, nog wel als speerpunt, schrijft de D66-fractie.

Moreel acceptabel of niet?
Het plan kwam ook in het bestuursakkoord te staan. Bij behandeling in de raad kreeg D66 weer geen antwoord op de vraag waar het plan vandaan kwam, behalve dat het ‘uit de achterban kwam’ van Gemeentebelangen. Het bestuursakkoord werd aangenomen en vervolgens kwam het onderzoek naar het bouwplan Hoevensestraat in het nieuwe woningbouwprogramma te staan. Daarmee werd het onderdeel van de politieke besluitvorming. Daarop vroeg de D66-fractie in de commissie ruimte of dit wel moreel acceptabel is. Kun je op basis van een wens van iemand uit de achterban van een politieke partij zo’n besluit eigenlijk wel voorleggen aan de gemeenteraad? En wat zijn de gevolgen van zo’n besluit? Die grond was eerst van de gemeente. Is die in de tussentijd verkocht? Wat kreeg de gemeente toen? En moeten projectontwikkelaars die destijds vergoedingen kregen die bij nieuwe ontwikkelingen weer terugbetalen? Kortom, D66 wil eerst antwoorden en een integriteitsonderzoek.

Koninklijke weg bewandelen
Dat laatste komt weer voort uit de plaatselijke VVD-fractie die het stellen van zulke vragen ‘niet de koninklijke weg’ vond. Alle zaken die ‘integriteit’ raken, moeten via de burgemeester, aldus de VVD. Daarop vond het gesprek plaats tussen de D66-raadsleden en de griffier en de burgemeester. Tijdens het gesprek bleek dat de wijze van het agenderen van de integriteit van bouwplan Hoevensestraat tot een grijs gebied behoort. Er is op dit moment geen protocol of gedragsregel vastgesteld door de gemeenteraad van Vught over welke weg moet worden bewandeld bij integriteitsvraagstukken. De griffier wil voor dit soort problematiek een gedragslijn vaststellen voor de toekomst. Dat kan ook een onderdeel worden van een integriteitsbijeenkomst na de zomer.

Bezit van twee families
Volgens kadastergegevens zijn de betreffende gronden nu in eigendom van verschillende leden van twee families, blijkt uit berichtgeving van het Brabants Dagblad. Een familie verkocht de grond ooit voor 1 miljoen gulden aan de gemeente en kocht het na de perikelen weer terug voor 450.000 euro. D66 wil naast bovenstaande vragen weten wie welke belangen heeft bij de ontwikkeling van het bouwplan Hoevensestraat en of de gemeente de eerste rechten van koop heeft voor de betreffende gronden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners