of 59229 LinkedIn

Ondersteuning voor gemeenten bij energiebesparing

Het kan daarbij gaan om projecten van de gemeente zelf, of van haar inwoners, woningcorporaties of ondernemers.

Om de energietransitie een impuls te geven, kunnen gemeenten ondersteuning krijgen bij het uitrollen van energiebesparingsprojecten. Het kan daarbij gaan om projecten van de gemeente zelf, of van haar inwoners, woningcorporaties of ondernemers.

Weinig continuïteit en samenhang

Het programma Kleur uw Gemeente Groen is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Rabobank, de Natuur- en Milieufederaties, Meer Met Minder, Energieke Regio, Bouwgarant en de Duurzame Energie Koepel. Het sluit aan bij het Energieakkoord en is bedoeld om de uitvoering daarvan te versnellen en te verankeren, zegt Alex Ouwehand, namens de Natuur en Milieufederaties. Hij ziet dat projecten voor energiebesparing in de praktijk fragmentarisch en ad hoc zijn. ‘Er zijn veel projecten met weinig continuïteit en samenhang. We beginnen vaak weer opnieuw en herhalen fouten. Energiebesparing is juist een zaak van lange adem, en vergt consistent en consequent werken. Samenwerken in de juiste samenhang, binnen een structureel en continu leerproces.’

 

Energielabelatlas

Met het ondersteuningsprogramma willen de initiatiefnemers de kennis, expertise en marktkracht inbrengen van installateurs, bouwers en het maatschappelijk middenveld. Regiomedewerkers van de verschillende deelnemende partijen gaan op zoek naar gemeenten die actief zijn op dit gebied. Ouwehand: ‘We willen hun bestaande initiatieven niet overnemen, maar wel verrijken, of samen opzetten om tot snellere en betere resultaten te komen.’ Het programma heeft daarvoor enkele tools beschikbaar, zoals de energielabelatlas, waarin van alle woningen in Nederland het energielabel zichtbaar is. ‘Gemeenten kunnen zo op straatniveau zien waar energiebesparing nodig is en wat het effect ervan is.’

 

Subsidiewijzer

Een andere tool is de website energiesubsidiewijzer.nl, waarop initiatiefnemers snel kunnen zien voor welke subsidiemogelijkheden ze in aanmerking komen. De website bespaarlokaal.nl wordt opgetuigd als platform waar gemeenten tips kunnen uitwisselen en inspiratie kunnen opdoen. Zo werkt Haarlem aan een succesvolle aanpak waar andere gemeenten iets van kunnen leren, denkt Ouwehand. Er is ook een catalogus opgesteld van alle energiebesparende producten die nu op de markt zijn.

 

Het programma heeft nog geen eigen website, informatie erover is te vinden op de site van meermetminder.nl 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.