of 59220 LinkedIn

Omstreden Drents windmolenpark gaat toch door

De Raad van State heeft de lokale bezwaren tegen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ongegrond verklaard. Dat betekent dat het omstreden windmolenpark in de Drentse gemeenten Aan en Hunze en Borger-Odoorn kan worden aangelegd en het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu ongewijzigd blijft.

De Raad van State heeft de lokale bezwaren tegen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer ongegrond verklaard. Dat betekent dat het omstreden windmolenpark in de Drentse gemeenten Aan en Hunze en Borger-Odoorn kan worden aangelegd en het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu ongewijzigd blijft. 

Alternatieve locaties

Omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties zijn tegen de komst van de 45 windturbines in de Veenkoloniën. Volgens hen tasten die het Drentse landschap aan en zijn er geschikte alternatieve locaties voor het windpark. Ook vrezen ze overlast. 

 

Onvoldoende draagvlak geen argument

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) oordeelt echter dat het ontbreken van draagvlak ‘op zichzelf niet betekent dat de ministers het inpassingsplan niet hadden mogen vaststellen.’ Volgens de RvS is er geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. De minister moet een afweging maken tussen het ‘nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden’.

 

Besluit voldoende gemotiveerd

Ook is het volgens de RvS niet aan de bestuursrechter om met een eigen oordeel dat van de minister te herroepen. De RvS kan alleen te beoordelen of het besluit ‘berust op voldoende kennis over de relevante feiten en belangen" en goed is gemotiveerd. Volgens de rechter is het rijksbesluit voldoende onderzocht en gemotiveerd.

 

Erg geleurgesteld 

'We hadden verwacht en gehoopt dat er toch nog rekening zou worden gehouden met de belangen van onze inwoners', geeft wethouder Co Lambert (duurzaamheid, GroenLinks) van Aan en Hunze aan. 'Wij zijn erg teleurgesteld dat de plannen van de initiatiefnemers op geen enkel onderdeel aangepast moeten worden. De urgentie om met duurzame energie aan de slag te gaan is groot. Deze uitspraak draagt helaas niet bij aan het verkrijgen van draagvlak hiervoor. Dat is bijzonder jammer. Het park lijkt nu onontkoombaar.'

 

Voortaan van onderop

‘Het is goed dat er nu duidelijkheid is’, reageert Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra (klimaat en energie, ChristenUnie). ‘Daar hebben we lang op aangedrongen en de uitspraak van de Raad van State is wat dat betreft klip en klaar. Tegelijk maakt dit proces, en het verzet van omwonenden, eens te meer duidelijk dat dit type besluiten een ander bestuurlijk traject vereist. Dat moet van onderop gebeuren, in nauw overleg met de betrokken gemeenten en de lokale gemeenschap, in plaats van dat het van bovenaf en uiteindelijk via de rechter moet worden afgedwongen.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
"Volgens velen zou het beter zijn om de bestuursrechtspraak op te heffen. Dat voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstellingen bij de burger."

Gossie, dezelfde bewoordingen heb ik Ollongren van de week horen gebruiken als motivatie om het referendum af te schaffen.

Ons landsbestuur gaat steeds meer lijken op een dictatuur. En de Raad van State doet daar flink aan mee!

Hier word ik niet blij van..... U wel?
Door robert (Adviseur) op
Het feit dat bezwaarmakers geen gelijk krijgen betekent nog niet dat de bestuursrechtspraak niet werkt. Sterker nog; het zou wel eens kunnen betekenen dat ons systeem van Checks and Balances goed werkt en het algemeen belang hiermee gediend is.
Door Peer op
Rechtspraak in de geest van de Omgevingswet!

Uh, eh, wacht..
Door Hans (afdelingsmanager) op
Gelukkig net op tijd ons vakantiehuisje daar verkocht!
Door henk op
Een onderzoek van de rekenkamer is noodzakelijk.
Tsja en dan nog gek vinden dat burgers afhaken van de politiek. Misselijk makend
Door Daan op
Veel advocaten schijnen geen bestuursrecht meer te doen vanwege het feit dat de burger in zijn zaken tegen de overheid kansloos zou zijn.

Volgens velen zou het beter zijn om de bestuursrechtspraak op te heffen. Dat voorkomt verkeerde verwachtingen en teleurstellingen bij de burger.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners