of 59162 LinkedIn

Omgevingsvisie rijk: duurzame economie, bereikbare stad

Het kabinet stelt in de nationale omgevingsvisie vier opgaven centraal: een duurzame en concurrerende economie, een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving. Samen met onder andere gemeenten, provincies en waterschappen gaat het rijk de opgaven verder uitwerken.

Het kabinet stelt in de nationale omgevingsvisie vier opgaven centraal: een duurzame en concurrerende economie, een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving. Samen met onder andere gemeenten, provincies en waterschappen gaat het rijk de opgaven verder uitwerken.

Eerste aanzet tot nationale visie

Vrijdag stemde het kabinet op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, in met ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Deze startnota is een eerste aanzet om te komen tot een nationale visie op de inrichting van Nederland. Diverse organisaties, deskundigen en inwoners hebben eraan bijgedragen.

 

Keuzes onderzoeken

Ook in het vervolgtraject werkt het rijk samen met gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties, meldt het ministerie van I&M. Het gaat dan om het onderzoeken van de verschillende oplossingsrichtingen voor de vier opgaven. In een toelichtend filmpje op de website noemt het ministerie bijvoorbeeld keuzes over windmolens op land en op zee, beslissingen over waar ruimte is voor wonen en werken en wat dat betekent voor infrastructuur en keuzes over natuur, landbouw en combinaties daarvan. In de uiteindelijke Nationale Omgevingsvisies komen de politieke keuzes voor de inrichting van Nederland te staan. Het kabinet streeft ernaar dat de Nationale Omgevingsvisie klaar is vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.