of 63998 LinkedIn

Ollongren: meer participatie als gevolg Aarhus-arrest

Gemeenten zullen als gevolg van het Aarhus-arrest van het Eurepese Hof van Justitie nog meer werk moeten maken van participatie bij ruimtelijke projecten. Dit om vertraging door beroepszaken bij reeds vergunde projecten tegen te gaan.

Gemeenten zullen als gevolg van het Aarhus-arrest van het Eurepese Hof van Justitie nog meer werk moeten maken van participatie bij ruimtelijke projecten. Dit om vertraging door beroepszaken bij reeds vergunde projecten tegen te gaan.

Alsnog geblokkeerd
Dat schrijft demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) in antwoord op vragen van de Eerste Kamerfractie van Groen Links. In het Aarhus-arrest bepaalde het Europese Hof van Justitie eerder dit jaar dat ook partijen die in eerste instantie geen zienswijze hadden ingediend in een later stadium, onder voorwaarden, toch toegang moeten kunnen krijgen tot de bestuursrechter. Daarmee kunnen reeds vergunde ruimtelijke plannen van gemeenten alsnog (tijdelijk) worden geblokkeerd.

Bewerkelijker
Ollongren erkent dat gevaar in haar Kamerbrief. ‘De uitspraak (…) kan mogelijk leiden tot langere doorlooptijden van procedures bij de bestuursrechter over omgevingsrechtelijke projecten omdat meer personen beroep instellen bij de bestuursrechter. Dit maakt de beroepszaken bewerkelijker voor zowel de bestuursrechter als het bestuursorgaan, dat het aangevochten besluit heeft genomen.’ Wel noemt ze het ‘lastig in te schatten’ hoe groot het effect zal zijn.

Actieve benadering
Om eventuele vertraging op voorhand tegen te gaan roept ze gemeenten op de participatie in het voortraject nog serieuzer ter hand te nemen. Door met alle mogelijke bezwaarmakers vroegtijdig om tafel te gaan, zou een juridisch conflict in een later stadium moeten worden voorkomen. Dat vereist dus een actieve benadering door gemeenten van alle mogelijke opponenten.   

Relativiteit
Vrij cruciaal voor de verdere gang van zaken is hoe strikt de Raad van State het ‘relativiteitsvereiste’ zal gaan hanteren. Op grond daarvan kunnen in principe alleen direct belanghebbenden (zoals omwonenden) juridisch bezwaar maken tegen een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. In de eerste uitspraken na het Aarhus-arrest hanteert de RvS een ruime interpretatie van dat vereiste. Niet alleen non-gouvernementele organisaties maar ook burgers kunnen er zo een beroep op doen. Zelfs het verweer van iemand die ruim buiten een plangebied woonachtig was, werd toch ontvankelijk verklaard.

Bodemprocedure
Insiders vrezen dat het Aarhus-arrest tot veel vertraging in onder meer de woningbouwplannen van gemeenten kan leiden. En aantal juridische bodemprocedures moet de komende tijd uitwijzen hoe terecht die vrees is. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anton op
Dat wat met het arrest wordt beoogd is toch ook in lijn met de Omgevingswet die wordt ingevoerd? Overigens is vanuit die wet de participatie vooral gericht op wat nodig is om een plan mogelijk te maken (het ja mits principe). Tegenstanders van een plan kunnen weinig met deze insteek en zullen hun energie eerder inzetten op juridische mogelijkheden dan 'meewerken' aan deze participatiebenadering. Immers daarvoor lopen de belangen en verwachtingen teveel uit elkaar.
Door Criticus op
Het grote probleem is dat ook bij een intensief participatietraject, nooit iedereen tevreden gesteld is. En er dus mensen in beroep gaan.
Er is dus geen zekerheid of garantie dat participatie leidt tot versnelling. Hoe goed het traject ook is. Nu ook de trechterende werking van zienswijzen vervalt, is het helemaal koffiedik kijken. Iemand die geen zin had in participatie, kan alsnog beroep instellen. Grote kans dat geen participatie nu de snelste route wordt.... dat overslaan biedt immers garantie op tijdwinst.
Door Hans op
Waarom zou een tegenstander van eenplan nog mee doen met participatie? Kost zeeën van tijd en je weet niet wat het je brengt. Gewiin achteroverleunen en dan obv Aarhus alsnog beroep instellen.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Regie voeren op de belangrijke dossiers zoals klimaat (PAS), woningbouw en natuur, rekening houdend met internationale afspraken en wetgeving lukt maar zeer moeilijk. Op centraal, regionaal en lokaal niveau zijn verschillende overheden actief met ogenschijnlijk verschillende belangen. Zolang het democratisch landschap zo versnipperd is moet je zorgen voor heldere kaders en duidelijke bestuurlijke opdrachten. Het ligt niet echt in de aard van de poldercultuur om een heldere top-down benadering te kiezen, maar ook de bottom-up methode is een bijna onbegaanbare weg. Kortom we willen het simpel maken, maar wie gaat dat dan doen? Keuzes maken doet pijn en wie durft de kiezer dat nog uit te leggen?
Door Albert Koers (emeritus hoogleraar/boze burger) op
Qua toonzetting een volstrekt verkeerd beeld neerzetten. Al die vertraging - als die zich al voordoet - komt niet door burgers die bezwaar maken of in beroep gaan, maar door overheden die zich niet hebben gehouden aan de internationale verplichtingen van dit land. Die in hun eigen kleine, nationale denkraam dachten dat ze er wel mee weg kwamen. Nee dus, zie Urgenda, zie PAS, zie zienwijze uitspraak.En de auteurs van dit artikel gaan dus gewoon door: maximale efficiency en weg met lastige burgers.En internationale verplichtingen en internationaal gegarandeerde rechten van burgers? Pas als de rechter overheden tot naleving dwingt.En , geloof me, ook die hele Omgevingswet gaat ooit onderuit wegens strijd met internationaal of EU recht. Misschien al zeer binnenkort. En dabn maar weer klagen over die burgers doe de "doorlooptijden" weer langer maken. Nee, niet die burgers, maar incompetente overheden die denken dat ze er wel mee wegkomen. Groet,

Albert Koers