of 58952 LinkedIn

Ollongren: bewoning vakantieparken ook een kans

Permanente bewoning van vakantieparken kan mensen, onder voorwaarden, ook een kans bieden, schrijft minister Kajsa Ollongren van BZK in een Kamerbrief aan de vooravond van de Vakantieparkentop. Gemeenten kunnen hun zicht op vakantieparken en er verblijvende mensen wel verbeteren. Regionale samenwerking kan verplaatsing van het probleem van ongewenste permanente bewoning voorkomen.

Gemeenten kunnen hun zicht op vakantieparken en de mensen die daar verblijven verbeteren, schrijft minister Kajsa Ollongren van BZK in een Kamerbrief aan de vooravond van de Vakantieparkentop. Regionale samenwerking kan verplaatsing van het probleem van ongewenste permanente bewoning voorkomen. Ze noemt bewoning van vakantieparken niet per se negatief. Het biedt ook kansen.

In kaart brengen
Tegelijk met haar brief stuurde Ollongren het verkennend onderzoek Wonen in de luwte van Platform 31 naar de Kamer. Voor dit onderzoek had zij opdracht gegeven om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van permanente bewoning op (Veluwse) vakantieparken. Die opdracht kwam ook van het programma Vitale Vakantieparken, een samenwerking tussen elf Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. De Veluwe heeft met bijna 500 vakantieparken de hoogste dichtheid van vakantieparken in Nederland met ongeveer 29.000 verblijfsobjecten en een netwerk van partners, zoals gemeenten, zorg en welzijn, corporaties en veiligheidspartners, dat actief betrokken is.

6000 tot 9000 personen
Op basis van gegevensverzameling uit de Basisregistratie Personen (BRP), gesprekken met ambtenaren van de gemeente, wijkagenten en welzijnswerkers en interviews met bewoners is geprobeerd een beeld te schetsen van hoeveel mensen op vakantieparken wonen en waarom. De elf gemeenten hielpen mee om de permanente bewoning in kaart te brengen. Ongeveer 15 procent van de verblijfsobjecten blijkt permanent bewoond, hoewel dat volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Het gaat om 6000 tot 9000 personen. De helft van deze mensen staat geregistreerd op het park, op de rest is geen zicht. Samen bewonen ze tussen de 3000 en 5000 recreatie-objecten. Een exact aantal is niet te geven. 

Recreatiewoning voldoet aan woonbehoefte
De bewoners zijn ouderen en jongvolwassenen met een alternatieve woonbehoefte of levensstijl, spoedzoekers en arbeidsmigranten, maar ook kwetsbare groepen die zoeken naar een toevluchtsoord vanwege persoonlijke problemen. Achter het illegaal wonen op vakantieparken spelen processen, zoals het starre aanbod op de reguliere woningmarkt, veranderingen in het sociale domein, langer thuiswonen van ouderen en de flexibele economie die leidt tot een toename van arbeidsmigranten en zzp’ers. De belangrijkste reden waarom mensen naar een vakantiepark verhuizen is dat een recreatiewoning beter voldoet aan hun woonbehoeften dan het aanbod op de reguliere markt. Reguliere woningen zijn te duur, beperkt voorradig of voldoen niet aan die woonwensen of leefstijl.


Maatschappelijke processen adresseren

De gegevens maken duidelijk hoe omvangrijk en divers de groep is en hoezeer de parken een functie vervullen binnen bredere maatschappelijke ontwikkelingen, concluderen de onderzoekers. Hoewel permanente bewoning formeel verboden is, blijkt het voor lokale overheden onmogelijk om het onder controle te krijgen. Dit leidt dus tot onvervulde woonbehoeften, waarvoor het vakantiepark een redelijk alternatief vormt. In plaats van enkel te sturen op het gebruik conform het bestemmingsplan, moeten de genoemde maatschappelijke processen worden geadresseerd om het vraagstuk op te lossen, aldus de onderzoekers. Dit betekent onder andere meer inzicht in de situatie per park en realistische kansen voor zowel de mensen als het terrein.


Actie-agenda met oplossingen
Op de Vakantieparkentop van 29 november zal Ollongren een actie-agenda presenteren waaraan zij samen met gemeenten, provincies, belangenorganisatie RECRON en andere betrokken organisaties heeft gewerkt. Daarin staat een breed spectrum van oplossingen dat aansluit op kansen en problemen op vakantieparken en worden op vijf cruciale thema’s (Ruimte, Economie, Veiligheid, Sociaal en Wonen) acties voor de komende jaren geagendeerd. De minister stelt in haar Kamerbrief dat het vakantiepark ook een oplossing kan zijn voor bepaalde groepen mensen en hen een kans bieden, onder bepaalde voorwaarden, zoals goed inzicht van de gemeente op het park en de bewoners, goede kwaliteit van de verblijfsobjecten en een heldere rechtspositie en perspectief voor de bewoners. Het inzicht in parken en bewoners is ook de basis om excessen op vakantieparken aan te pakken.

Regionale samenwerking
In haar beantwoording van vragen van het PVV-Kamerlid Alexander Kops schrijft Ollongren dat het van verschillende factoren afhangt of een recreatiepark geschikt is voor permanente bewoning, zoals de kwaliteit van de woningen, het niveau van de algemene voorzieningen, bereikbaarheid en de rol die het recreatiepark speelt of kan spelen in de toeristische sector in de regio. In haar Kamerbrief benadrukt ze dat voor een effectieve aanpak en het benutten van kansen die vakantieparken lokaal kunnen bieden, gemeenten hun zicht op de parken en mensen die er verblijven kunnen verbeteren. ‘Om te voorkomen dat het probleem van ongewenste permanente bewoning zich regionaal verplaatst, is het van belang om zowel vanuit de verschillende gemeentelijke diensten als op regionaal niveau samen te werken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Er zouden gewoon fatsoenlijke (stenen) huizen gerealiseerd moeten worden met een behoorlijke isolatie tegen vocht en geluid en niet moeten behelpen op een armoedig recreatiepark. Oplossing: gewoon een herziening van dat vreselijke verdrag van schengen uit 1985 waarin de wagenwijd openstaande grenzen bepaald werden, dus GRENZEN DICHT !
Door Kim Wittop Koning (voorzitter stichting gedonder groep) op
Sinds mijn casus aangenomen is bij het Europees Hof blijken de ministeries ook wakker geschud te zijn.

Op naar een zonnige toekomst waar dingen weer normaal worden en je gewoon kan wonen in je eigen huis, waar je niet bang hoeft te zijn om dakloos te worden ondanks je koopwoning. Waar je niet meer bang hoeft te zijn voor de overheid met hun handhaving die neerkomt op zelfs je vullisbakken nakijken.........

Waar je gewoon weer zoals voorheen in een voor jou geschikte woning kan wonen, we zijn nou eenmaal niet allemaal VINEXwijk bewoners, sommigen van ons passen daar nou eenmaal niet tussen......... die hebben meer vrijheid nodig, minder prikkels, meer een gevoel van gemeenschap......... die passen gewoon niet meer in een straat met OVERAL mensen...

IK ben er zo een. IK kan het niet. Ik kan niet functioneren in een straat met altijd mensen boven, onder en naast me. Ik kan het niet, ik krijg het Spaans benauwd als ik er ook maar aan denk. Ik WIL mijn huis niet op slot hoeven doen. Ik wil niet opgesloten zitten in mijn eigen huis......... ik wil het niet, ik KAN het niet.

Hier op het park is het veilig wonen, de sociale controle is zo groot dat als ik een scheet laat ze het vooraan eerder weten dan de lucht uit mijn broek verdwenen is........... ik hoef mijn huis niet op slot te doen. Dat en als jij 450 meter wil sjouwen met mijn tv, 3 terriers trotserend....... dan heb je het ding verdient ook joh!

Krijg zaterdagmiddag van Buuf Elvira Schoenmaker - van Kersen een bericht: "Ben jij vanavond thuis en kan Champ tussen 20 en 21 uur bij jou dan?" Wij hadden een afspraak, dus nee... benniethuis, maar neem die van mij even mee naar de dijk, en doe ze allemaal naar binnen bij mij, en dat uurtje vermaken ze zich wel.....

Gewoon omdat het KAN, omdat ik zo wil leven met de mensen om mij heen. Met andere buuf, kan ik heerlijk ruzie krijgen en dan zijn we even "boos" op elkaar, maar 1000% zeker dat zij altijd net zo voor mij klaar staan als ik voor hun...... Gewoon omdat het hele fijne lieve mensen zijn, soms zien we dingen verschillend en dat MAG, dat is ok.

Het is een apart soort mens dat op een recreatiepark woont, en als je het eenmaal doet, dan kan je niet meer terug in de "gewone" wereld... het past niet meer, de gehaastheid, de prikkels, de massa... Ik kan dat niet meer handelen. Ik heb mijn vrijheid nodig, mijn rust, mijn gemeenschap waarin ik leef........

Hier wordt ik in mijn waarde gelaten, ook al doe ik domme dingen, en natuurlijk is er roddel en achterklap, als in alle gemeenschappen...... hier hebben ze tenminste nog het fatsoen om het echt achter je rug om te doen :D :D

Ik heb een wereldbeeld die niet strookt met de grote middenmassa, ik voel me slaaf van het systeem en mijn huissie geeft mij een gevoel van vrijheid. In mijn huis ben ik vrij, ben ik veilig. Mijn huis is mijn haven. Het is stil hier, bijzonder stil....... er gebeurt helemaal, helemaal ontzettend boring helemaal NIKS. Het is ECHT een dingetje op het park als er een keer een hondendrol gevonden wordt!! Helemaal, fucking NIKS gebeurt hier..... behalve de 2 jaarlijkse autobrand. :)

Moet ik gaan wonen tussen de huilbaby en de dove half demente buren, dan ga ik een serieus probleem krijgen met mijn hoofd, mijn hoofd kan dat niet handelen en dan moet ik ook nog eens mijn huis op slot gaan doen en mezelf gevangen zetten....... Ik draai door, dat kan ik niet........

Ik kan de huidige maatschappij maar beperkt aan.......

En daarom knok ik om te wonen in mijn eigen woning
Door Spijker (n.v.t.) op
Het toestaan van permanente bewoning op recreatieparken leidt slechts tot een verschuiving van problemen. We kent ze niet: de problemen van ongewenste vermenging van recreanten/vaste bewoners, verloedering (Oranjepark), criminaliteit, drugsdealers en drugsgebruik e.d. Het is de opmaat voor criminelen om onder de rook te zijn en te blijven. Kortom Ollongren onderschat dit dossier volledig en weet niet waarover het ze heeft. Ze moet huizen (laten) bouwen!
Door P. Schaafsma (Onderwijzeres) op
Uit ervaring weet ik dat permanente bewoning van vakantieparken veel voordelen heeft, mits er voldoende toezicht wordt gehouden. Permanente bewoners kunnen zorgen voor rust en toezicht, omdat zij ook een prettige woonomgeving waarderen. Ben geen permanente bewoner, maar heb een huisje en merk dat permanente bewoners zorg besteden aan hun omgeving.
Door Ton op
Ik denk dat het een oplossing kan zijn, maar dan vooral voor problematische huurders die overlast veroorzaken, en nergens anders te handhaven zijn.