of 60715 LinkedIn

Nul-op-de-meter kan veel goedkoper

Het verduurzamen van woningen naar nul-op-de-meter (NOM) kan wel dertig procent goedkoper dan het nu kost. Dat blijkt uit een rapport over de NOM-prijsontwikkeling door Stroomversnelling, een non-profit samenwerking van overheden, corporaties en de bouwsector. Vooral door industrialisatie van het aanpassen van woningen kunnen de kosten flink naar beneden.
(C) Stroomversnelling

Het verduurzamen van woningen naar nul-op-de-meter (NOM) kan wel dertig procent goedkoper dan dat het nu kost. Dat blijkt uit een rapport over de NOM-prijsontwikkeling door Stroomversnelling, een non-profit samenwerking van overheden, corporaties en de bouwsector. Vooral door industrialisatie van het aanpassen van woningen kunnen de kosten flink naar beneden.

Energieverbruik

In de energietransitie speelt het alternatief voor warmte een grote rol, maar minstens net zo belangrijk is het drukken van de energievraag van woningen. Een nul-op-de-meterwoning moet een netto energieverbruik van nul krijgen. Dat kan zowel met duurzame warmtenetten als met alternatieven zoals een warmtepomp en zonnepanelen, maar vooral ook door de buitenkant van de woning, de schil, zo veel mogelijk warmte te laten vasthouden. Daarvoor is in veel bestaande woningen een integraal pakket van toereikende maatregelen nodig, zoals het isoleren van dak, vloer en wanden en het installeren van drielaags glas. In sommige gevallen betekent dat zelfs een nieuw, goed geïsoleerd dak met zonnepanelen en een nieuwe gevel die tegen de bestaande buitengevel wordt gebouwd.

 

Woonlastenneutraal

Maar hoewel alle huishoudens in 2050 onafhankelijk moeten zijn van het aardgas en een CO2-neutrale energievoorziening, wil het kabinet wel dat dit zoveel mogelijk ‘woonlastenneutraal’ wordt aangepakt. In de projecten die de partners in Stroomversnelling zijn gestart, worden de hoge kosten die nu worden gemaakt voor de verduurzaming van de woning terugverdiend met de besparing op de energiekosten en de verlengde levensduur. Zo kan een woningcorporatie investeringen in woningen terugverdienen door naast de huur een extra vergoeding voor de nul-op-de-meter prestatie te innen, wat gelijk staat aan, of vaak zelfs kleiner is dan, het bedrag dat bewoners besparen op de energierekening.

 

Goedkoper

Sinds 2013 is de gemiddelde prijs van het nul-op-de-meter maken van een woning al gedaald van 100.000 euro naar zo’n 70 a 75.000 euro. In totaal zijn er sinds die tijd al zo’n 10.000 woningen nul-op-de-meter gemaakt. Volgens het rapport verwachten marktpartijen dat het nog flink goedkoper kan, tot ca. 55.000 euro per woning. Maar dat kan alleen als dat industrieel wordt aangepakt, legt Ivo Opstelten, directeur bij Stroomversnelling, uit. ‘Daarvoor zijn investeringen nodig in productielijnen voor bijvoorbeeld geprefabriceerde geveldelen. Zo kan een fabrikant die nu 1000 geveldelen per jaar maakt, met diezelfde productielijn al opschalen naar 2000. Maar de echte kostenreductie krijg je pas als de productie omhoog gaat naar 5000 of meer. Maar daarvoor is wel een nieuw type productielijn nodig, die bovendien zo continu mogelijk draait. Dat betekent dat er een continue en voorspelbare bouwstroom en afzetmarkt moet zijn.’

 

Afspraken

Voor die continue uitrol van geprefabriceerde onderdelen moeten overheden, bouwers, gebouweigenaren, bewoners en andere stakeholders in het proces goede afspraken maken over planning en schaal van de aanpak in een gemeente of wijk. Overheden moeten daarbij duidelijke kaders stellen en een betrouwbare partner zijn, denkt Opstelten. ‘Dat betekent dat de Energieprestatievergoeding wel in stand moet blijven, want er worden businessmodellen gemaakt van aannames die daarvan afhangen. Het moet niet zo gaan als met de salderingsregeling voor stroom. De mogelijke afschaffing van die regeling kan onzekerheid geven over de financiële haalbaarheid. Wil je de doelen van het Klimaatakkoord dichterbij brengen, zou je in feite de salderingsregeling voor woningen met gecertificeerde NOM-prestaties juist in stand moeten houden.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners