of 59794 LinkedIn

NOVI gaat langs alle provincies

Om de gevolgen van de ontwerp-NOVI voor de twaalf provincies in kaart te brengen, gaat de nationale omgevingsvisie tot 30 september op tournee langs de twaalf provincies in de vorm van vrij toegankelijke informatiebijeenkomsten. In die periode kan iedereen een zienswijze op de NOVI indienen, die vervolgens door het ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden beoordeeld.

Afgelopen juni werd het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Hierin worden de vier prioriteiten in het ruimtelijke beleid gebundeld. Er moet ruimte komen voor de energietransitie. Nederland moet toegroeien naar een duurzamere economie. Er wordt gestreefd naar sterke en gezonde steden en regio’s en – laatste prioriteit – een toekomstbestendige ontwikkeling van het omliggende platteland. 

Al deze, deels conflicterende, ambities leggen een claim op de schaarse ruimte in ons land. Per provincie of gemeente zal een zo integraal mogelijke afweging van de vier prioriteiten moeten worden gemaakt. Om de gevolgen van de ontwerp-NOVI voor de twaalf provincies in kaart te brengen, gaat de nationale omgevingsvisie tot 30 september op tournee langs de twaalf provincies in de vorm van vrij toegankelijke informatiebijeenkomsten. In die periode kan iedereen een zienswijze op de NOVI indienen, die vervolgens door het ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden beoordeeld.

Ter inzage
De antwoorden op de ingediende zienswijzen zullen worden opgenomen in een Nota van Antwoord die in het eerste kwartaal van 2020 moet gaan verschijnen. De NOVI met alle bijbehorende stukken ligt tot eind september ook op alle provinciehuizen en in het ministerie van Binnenlandse Zaken ter inzage. Begin 2020 moet dan uiteindelijk de definitieve nationale omgevingsvisie worden vastgesteld. De data van alle twaalf presentaties staan vermeld op de website www.denationaleomgevingsvisie.nl. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Zou de optocht koppelen aan de intocht van Sinterklaas: tegenstanders hebben dan vrij baan, voorstanders worden opgepakt en dan beseffen we ineens dat Sinterklaas ook niet bestaat (net zo min als de miljarden verslindende redding van de planeet te beginnen in Ministaatje der Nederlanden)