of 59082 LinkedIn

'Noord-Holland wacht schadeclaims om windmolens'

Het verbod op het bouwen van windmolens is in strijd met de wet, meent de GroenLinks fractie van Noord-Holland, die daartoe een advocatenkantoor heeft ingezet.

Het windmolenverbod van Noord-Holland is in strijd met de wet. De provincie kan veel schadeclaims tegemoet zien als het beleid wordt doorgezet. Dat stelt de GroenLinksfractie in Noord-Holland na een juridische analyse van het omstreden besluit.

Geen draagvlak voor windmolens
Deze zomer kondigde Noord-Holland aan dat de provincie geen toestemming meer wil geven aan windparken op land. De provincie telt op dit moment ongeveer driehonderd windmolens en dat is genoeg. Voor méér masten is geen draagvlak, volgens Gedeputeerde Staten, daarin gesteund door de coalitiefracties in Provinciale Staten. Een voorbereidingsbesluit stelt GS in staat om vorm te geven aan het verbod, dat op 1 januari moet ingaan.

 

Onbehoorlijk bestuur
Diverse gemeenten hebben al laten weten gewoon door te willen gaan met hun plannen. Volgens Haarlemmermeer ‘neigt’ de beslissing zelfs ‘naar onbehoorlijk bestuur’,  aangezien de provincie jarenlang meewerkte aan windplannen van gemeenten en initiatiefnemers.

 

In strijd met rechtszekerheid
Volgens de analyse die GroenLinks door een advocatenkantoor liet maken, heeft Haarlemmermeer gelijk. Het windmolenverbod is in strijd met Europese en landelijke wetgeving. Dit beleid doet de rechtszekerheid geweld aan omdat op basis van het voormalige windbeleid veel initiatieven van de grond kwamen die nu ineens gestopt moeten worden. Bovendien ontbreken overgangsbepalingen, die bij zulk ingrijpend beleid noodzakelijk zijn, aldus de juristen van GroenLinks.

 

Schadeclaims te verwachten
De fractie concludeert dat de provincie veel schadeclaims tegemoet kan zien wanneer dit beleid wordt doorgezet. ‘Bovendien heeft de provincie uiteindelijk geen poot om op te staan als gemeenten en burgers doorgaan met hun initiatieven’, stelt fractievoorzitter Titia van Leeuwen. ‘De onderbouwing houdt geen stand voor de rechter. Waarom mogen de plannen in het open landschappelijk gebied van de Wieringermeer als enige wel doorgaan en is er in andere open landschappelijke gebieden niets meer mogelijk? Ja, omdat over de Wieringermeer met het Rijk al afspraken waren gemaakt. Maar de onderbouwing klopt niet.’

 

Tegenstanders niet representatief
Het voornaamste argument van Noord-Holland – gebrek aan draagvlak voor windmolens – is volgens Van Leeuwen ook niet sterk. ‘Het waren steeds dezelfde groepjes tegenstanders die van zich lieten horen in de Statencampagnes. Zij zijn niet representatief voor de hele provincie.’ Bovendien zijn deze groepen, die vooral bezwaar maken tegen bestaande windmolens, niet geholpen met het provinciale besluit. ‘Zij willen verplaatsing van bestaande windmolens. Inmiddels heeft de gedeputeerde dat ook ingezien en vorige week aangekondigd daarnaar te zullen kijken.’

 

Windmolenverbod van tafel

Voor GroenLinks is dat niet genoeg. Van Leeuwen wil het windmolenverbod van tafel en wil daarover spreken in de Statenvergadering van 17 december. De juridische analyse krijgt steun van wethouders uit gemeenten die nog bezig zijn met plannen, zegt Van Leeuwen, zoals Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Diemen en Haarlemmermeer.

 

Haarlemmermeer gaat door

In die laatste gemeente steunde de raad vorige week het Windpark Haarlemmermeer, ondanks de provinciale weerstand. Die kan ook gevolgen hebben voor een deel van het windpark dat nog niet is vergund. Vreemd genoeg heeft de provincie geen bezwaar gemaakt tegen de lokale structuurplannen waarin het windpark is opgenomen, meldt wethouder John Nederstigt. Terwijl Noord-Holland op dat moment wel al wist dat zij wind op land wilde verbieden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Groen Links kan zich beter gaan bezighouden met echt groen beleid en nieuwe initiatieven die veel beter/efficiënter en minder ingrijpend zijn dan windenergie. Tot nu toe houden zij het veel te veel op de bekende milieudogma's.. Ze zitten een beetje vast. Kom op GL, een beetje durf en lef tonen in kansen en niet in belemmeringen. Toe maar...