of 59162 LinkedIn

Noord-Holland moet stiller worden

Met sterkere handhaving, het schrappen van arbeidsintensieve regels en een grotere differentiatie kunnen de 21 stiltegebieden in Noord-Holland de noodzakelijke nieuwe impuls krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) in opdracht van de provincie.

Met sterkere handhaving, het schrappen van arbeidsintensieve regels en een grotere differentiatie kunnen de 21 stiltegebieden in Noord-Holland de noodzakelijke nieuwe impuls krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) in opdracht van de provincie.

Onder druk

Het onderzoek van de NMF is een vervolg op een eerder rapport van de Randstedelijke Rekenkamer van vorig najaar. Daarin werd geconcludeerd dat stiltegebieden onder druk staan: het worden er minder en ze worden steeds minder stil. Noord-Holland heeft de meeste stiltegebieden, Flevoland de minste.

 

0,1 fte

Van de 39 stiltegebieden in Noord-Holland voldoen er volgens de NMF meer dan de helft (24) niet aan de richtwaarde van maximaal 40 decibel aan geluidsbelasting. Handhaving van de ruim 72.000 hectare aan stiltegebied blijkt lastig met de 0,1 fte die er binnen de provincie voor is vrijgemaakt. Daardoor wordt het noodzakelijk de regelgeving nog eens tegen het licht te houden.

 

Onderverdeling
Belangrijkste aanbeveling van de NMF is om de stiltegebieden op te delen in drie categorieën: topgebieden (‘heerlijk stil’), oasegebieden (‘relatief stil’) en gebieden om te heroverwegen. Elke categorie heeft volgens de NMF een eigen aanpak nodig. De vijftien topgebieden verdienen bredere bekendheid en strengere handhaving. In de 21 ‘oase’s’ moet voortaan onderscheid worden gemaakt tussen een stille kern en een omliggende bufferzone met een losser handhavingsregime. Bij de drie resterende stiltegebieden dient te worden onderzocht of het wel wenselijk is ze te handhaven.

Betere handhaving
De Natuur- en Milieufederatie beveelt de provincie aan de handhavingscapaciteit in de vijftien topgebieden uit te breiden. Ook andere partijen als gemeenten en beheerders moeten hiervoor worden ingeschakeld. Anderzijds moeten niet of moeilijk handhaafbare regels worden geschrapt. Verder adviseert de NMF om de ruimtelijke omgeving meer nadruk te geven in de provinciale milieuverordening. Uiteindelijk moet het stiltegebiedenbeleid een plaats krijgen in de Omgevingsvisie die aan de voor 2019 geplande Omgevingswet voorafgaat.

 

Middel tegen stress

De Gezondheidsraad concludeerde in 2006 in een rapport dat een verblijf in stille en groene gebieden kan helpen om te herstellen van stress. Daarmee kunnen stiltegebieden een positief effect hebben op de gezondheid. Uit een landelijke enquête, opgenomen in datzelfde rapport, bleek dat  82% van de Nederlanders het heel belangrijk vindt om rust en stilte te ervaren als ze recreëren. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick Hage op
Geachte redactie,

De buurtvereniging ‘Oosterdijks Belang’ (Oosterdijk ligt in het stiltegebied Grootslag Oost) zou graag het onderzoeksrapport inzien dat de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMF) in opdracht van de provincie heeft laten opstellen. Zoekend op internet wel veel berichtgeving, maar de bron - anders dan een persbericht - kunnen wij maar niet vinden.
Kunt u ons er mee verder helpen?

Met vriendelijke groet,

Dick Hage
06 543 00 185