of 59794 LinkedIn

Nog veel onduidelijk over aardgasloze woning

De betaalbaarheid van de energietransitie, mogelijke alternatieven en het proces van de overgang naar aardgasvrij wonen is voor bewoners nog steeds onduidelijk. Dat blijkt uit twee rapporten die vandaag verschijnen, van het Sociaal Cultureel Planbureau en van onderzoeksinstituut TNO. Beide rapporten zijn eensgezind in hun advies aan overheden: communiceer meer en beter over de energietransitie.

De betaalbaarheid van de energietransitie, mogelijke alternatieven en het proces van de overgang naar aardgasvrij wonen is voor bewoners en andere partijen nog steeds onduidelijk. Dat blijkt uit twee rapporten die vandaag verschijnen, van het Sociaal Cultureel Planbureau en van onderzoeksinstituut TNO. Beide rapporten zijn eensgezind in hun adviezen aan overheden: communiceer meer en beter over de energietransitie.

Concreet

In 2019 werden de afspraken over het stoppen met de aardgasproductie in Groningen concreet: over dertig jaar is de Nederlandse kooldioxide-uitstoot met 95% verminderd, en zijn nagenoeg alle woningen aardgasvrij. Maar om die snelle overgang naar een gasloze woning mogelijk te maken moeten alternatieven worden gevonden en toegepast. Overheden zijn daar druk mee bezig; provincies maken met gemeenten afspraken in zogenaamde Regionale Energiestrategiën (RES) en gemeenten maken zelf klimaatplannen op wijk- of zelfs straatniveau om te bepalen welke alternatieven, zoals warmtenetten, geothermie, all-electric of warmtepompen, geschikt zijn voor welke wijk.

 

Onzekerheid

Maar aan het einde van de lijn - in de woning - heerst vooral verwarring en onzekerheid. Welke alternatieven zijn er? Is deze woning wel geschikt voor een alternatief? Wat gaat dat kosten? Wanneer gaat het gas er definitief af? Die vragen kunnen maar moeilijk beantwoord worden door overheden of marktpartijen, omdat voor hen ook nog veel onduidelijk is, ziet TNO. ‘Zowel voor de particuliere woningeigenaren als professionele verhuurders, gemeenten, netbeheerders en andere betrokkenen geldt dat ze niet goed weten wat het aardgasvrij maken van de woningvoorraad voor hen betekent. Er is onduidelijkheid over de technische invulling van aardgasvrij, over de kosten, maar ook over wie welke rol heeft.’

 

Kennis

Dat komt vooral door een gebrek aan duidelijke en eenduidige informatie. Over veel alternatieven, of de te nemen maatregelen in de woning, is te weinig onafhankelijke kennis beschikbaar. Daardoor is het voor bewoners ook moeilijk om bijvoorbeeld besparingen, investeringen en opbrengsten op een rij te zetten en producten onderling te vergelijken. Maar ook voor overheden en marktpartijen is dat lastig. ‘Doordat vaak niet alle aspecten van aardgasvrij worden meegewogen, bestaat het risico dat belangrijke onkosten of andere neveneffecten buiten beeld blijven en niet meegenomen worden in de afweging tussen concepten.’

 

Betrokken

Uit het SCP-onderzoek onder huiseigenaren blijkt dat bewoners zich maar weinig betrokken voelen bij de energietransitie, terwijl ze wel de behoefte hebben om hun vragen en zorgen over de keuzes die gemaakt worden al in een vroeg stadium te delen. Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn en eigenaren nemen daarom een afwachtende houding aan. ‘Het is dus ook onzeker of de actieve opstelling die van woningeigenaren verwacht wordt om de aardgastransitie te realiseren ook daadwerkelijk wordt bereikt. Bereidheid van woningeigenaren om zich in te zetten voor het aardgasvrij maken van de eigen woning en de wijk is nodig,’ zien de onderzoekers. De eigenaar ziet het belang van de klimaatdoelen wel, ‘maar is het lang niet altijd eens met de gemaakte keuzes over de maatregelen. Ook is er enig wantrouwen dat de huidige plannen daadwerkelijk zullen worden doorgezet en beloftes en toezeggingen nagekomen zullen worden.’

 

Zwaarwegend

Uit het SCP-onderzoek blijkt opvallend genoeg dat de ervaringen en adviezen van andere eigenaren voor veel bewoners zwaarwegender zijn dan de adviezen van een marktpartij of overheid. Ook TNO stipt dat aan in de studie; bewoners die het hele traject naar een aardgasvrije woning hebben doorlopen kunnen een ambassadeur zijn en anderen, die nog in het traject zitten, informeren.

 

Communicatie

Maar met name voor overheden, die straks langs de deur moeten om hun inwoners over de streep te trekken, ligt een belangrijke taak in het geven van de juiste informatie. Vooral het SCP hamert op een juiste insteek: decentrale overheden moeten hun bewoners ‘op schaalniveau’ aanspreken en niet uitgaan dat een landelijke informatiecampagne van de rijksoverheid de klus zal klaren. Want ook al is de gemeente niet altijd verantwoordelijk, zoals in de overeenkomsten tussen energieleveranciers en bewoner, de burger kijkt wel naar de gemeente voor communicatie over bijvoorbeeld de planning van de energiemaatregelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Stefan (Adviseur) op
Er zou toch een plan van aanpak per wijk komen? Nou, ik wacht nog op het plan voor mijn wijk met vooral jaren '70 huizen die niet erg geschikt zijn voor 100% warmtepompen. Ideaal zou een wijkcentrale zijn met een warmtenet, denk ik. Lijkt mij efficiënter dan iedereen een eigen hybride warmtepomp. Nog niets concreets gezien, dus we wachten af.
Door Toine Goossens op
Deze rapporten zijn belangrijk voor lokale politici om te realiseren dat het uitkraaien van leuzen iets anders is dan een zo grote verandering ook te realiseren. Dat lokale overheden daar niet goed in zijn hebben de vele mislukkingen met de transities in het sociaal domein laten zien.

Toch is het zaak om volle steun te geven, juist omdat het een enorm complex proces is dat een zo grote invloed heeft voor de toekomst van de planeet. Laat u inspireren door paus Franciscus, die weet het ook niet, maar laat niet af om het belang te onderschrijven.

Gaat die energie transitie nou zo veel geld kosten? Dat weet ik zo net nog niet. Geld is gratis op dit moment. Investeren kost niets, nee kan zelfs geld opleveren. De enige afweging die overblijft is de financiële besparing op energieverbruik af zetten tegen de investering.

De overheid verplicht het bedrijfsleven om milieu investeringen te doen als die terugverdientijd 5 jaar is. Laten we burgers duidelijk maken dat dat ook van hen verwacht mag worden.
Daarna is de stap naar een terugverdientijd van 7 á 8 jaar op zonnepanelen makkelijk te maken.

Warmtepompen blijft een ander verhaal. Die zijn veel te duur. Dat is vreemd. We produceren al jaren airco's en zouden niet in staat zijn betaalbare warmtepompen te produceren? De apparaten hebben identieke techniek. De warmtepomp kan in de zomer ook als airco functioneren.

Al veel particulieren hebben ervaring met panelen en pompen opgedaan. Rijk en gemeenten dienen zich te concentreren op die burgers. Bundel hun ervaringen en stel de conclusies breed beschikbaar.
Dat is bij uitstek een verantwoordelijkheid van een overheid; het faciliteren van belangrijke innovaties.

Zou er al iemand bij het bedrijf van Marjan Minnesma langs zijn geweest om haar data te kopen?
Door Michiel van Bokhorst op
Dat er wat moet gebeuren, is wel zeker. Technisch niet eenvoudig, maar haalbaar. Financieel ook, klinkt als veel geld. Er wordt ook veel heel geld bespaard: op korte termijn op de energierekening, op de lange termijn om te voorkomen dat Nederland overstroomd. Als je het omslaat naar inwoner per jaar dan is het ook wat behapbaarder. Minder dan dat aan veel andere zaken wordt uitgegeven. Maar de grootste hobbel is de pschologische: mensen houden niet van verandering en onzekerheid.
Door Petra op
"De kosten voor de energietransitie tot 2030 worden begroot op €580 miljard. En tot 2025 op minimaal €800 miljard. "

Het kabinet blijft maar beweren dan de 1.000 miljard die het FvD inschat onzin zijn.

Het belangrijkste is dat wij straks tot de conclusie kunnen komen dat we ons geld aan de juiste zaken hebben uitgegeven. Ik heb daar nu zeer mijn twijfels bij.
Door Erika op
Het geroeptoeter over duurzaamheid is een verdienmodel geworden
Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Integendeel, het is voor 'bewoners en andere partijen' zéér duidelijk.
De kosten voor de energietransitie tot 2030 worden begroot op €580 miljard. En tot 2025 op minimaal €800 miljard.

En die bedragen gaan betaald worden door de belastingbetaler/huiseigenaar/huurder.
Voor hen staan er tegenover deze investeringen in beginsel geen opbrengsten.
Nogal logisch dat deze belastingbetalers/huiseigenaren/huurders hun geld besteden aan investeringen die wél, en op kortere termijn, rendement opleveren. Zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, etc. en de afkoop van erfpacht.

Vooralsnog blijft de energietransitie een hobby van Haagse politici, gemeenteraden en de gesubsidieerde sector van duurbetaalde lobbyisten, consultants en energieboeren.
Kosten die overigens nu óók al betaald worden door de belastingbetaler/huiseigenaar/huurder.
Door Spijker (n.v.t.) op
En …..voordat er 'nieuwe schoenen' zijn zal het nog wel even duren. De onduidelijkheid rond diverse nieuwe verwarmingsproducten is troef. Bij dit Kabinet is regeren bepaalt niet vooruitzien.
Door Hans op
Het is ook uitermate dom om je oude schoenen weg te gooien voor je nieuwe hebt....