Doordat er minder oude diesels rondrijden in de stad is uitstoot van fijnstof wel aantoonbaar afgenomen. Het effect daarvan is echter nog niet aantoonbaar in de luchtkwaliteitsmetingen. Het effect van de milieuzone op de stikstofuitstoot is volgens TNO verwaarloosbaar.

Effect op luchtkwaliteit

Sinds begin vorig jaar mogen de meest vervuilende dieselauto's en -busjes de Utrechtse binnenstad niet meer in. Het gaat om ongeveer 2 procent van het wagenpark. Volgens Smokers moet er over een langere periode gemeten worden om een goed beeld te krijgen van het effect op de luchtkwaliteit. Dit vanwege de grote hoeveelheid factoren die de metingen beïnvloeden, zoals het weer en verkeersdrukte.

Milieuzone voor brommers en scooters

Eerder werd al bekend dat het Utrechtse stadsbestuur ook een milieuzone overweegt voor brommers, scooters en snorfietsen die op brandstof rijden. Om de effectiviteit van het verder aanscherpen/uitbreiden van de milieuzone vast te stellen, wil de gemeente het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hier onderzoek naar te doen. 'Het gesprek over eventuele uitbreiding voeren we pas na uitkomsten van dit onderzoek', aldus de gemeente donderdag.

1,75 miljoen euro

Tot nu toe heeft Utrecht al zo'n 1,75 miljoen euro gestoken in de milieuzone. Dat geld ging naar projectmedewerkers, communicatie, handhaving, inclusief kosten voor camera’s en bebording. Daarnaast is zo’n 4,5 miljoen euro aan sloop/stimuleringssubsidies verstrekt aan eigenaren van oude auto's. (ANP)