Door zoutwinning ontstaat in de Waddenbodem een diepe kom. Vogels voor wie de wadplaat belangrijk is, kunnen hun voedsel dan niet meer bereiken. Populaties van de scholekster en de kanoetstrandloper lopen serieus de kans in te storten, aldus de organisaties. De wadvogels hebben het toch al moeilijk door de zeespiegelstijging. Ook zou er onopgemerkt schade kunnen ontstaan aan de natuur van het werelderfgoed.

 

Bescherming

De organisaties willen dat Wiebes zorgt voor de noodzakelijke bescherming van 'het unieke natuurgebied'. De Tweede Kamer praat donderdag met Wiebes over mijnbouw, waar zoutwinning een onderdeel van is. (ANP)