of 59965 LinkedIn

‘Nieuwe windmolens op land nergens voor nodig’

In plaats van nieuwe windmolens op land kunnen we veel beter alleen nog nieuwe windparken op zee gaan bouwen. Dat is goedkoper, levert meer energie op en bespaart omwonenden overlast. Daarom moet de subsidieregeling voor wind op land zo snel mogelijk worden stopgezet.

In plaats van nieuwe windmolens op land kunnen we veel beter alleen nog nieuwe windparken op zee gaan bouwen. Dat is goedkoper, levert meer energie op en bespaart omwonenden overlast. Daarom moet de subsidieregeling voor wind op land zo snel mogelijk worden stopgezet. 

Boude conclusie

Dat is de boude conclusie van Kees Pieters van het onderzoeksbureau Nederwind in het rapport Wind op zee in relatie tot wind op land. Pieters hield daarvoor alle beschikbare overheidsinformatie over windenergie tegen het licht en ontwikkelde een kaart waarop de overheidskosten van windenergie in centen per kilowattuur worden uitgedrukt. Die zijn in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg ruwweg drie keer zo hoog als bij de drie in zee geplande windparken Hollandse kust noord, zuid en Borssele


Niet meer nodig
Bij de verder uit de Noordzeekust geplande windparken is dat verschil kleiner. Maar nog altijd zijn de overheidskosten per kilowattuur daar substantieel lager dan in (vrijwel) alle regio’s op land. Alleen in een smalle strook langs de noordwestkust benaderen de kosten van wind op land die van wind op zee. ‘Windmolens worden steeds groter en zorgen voor overlast voor omwonenden: laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling’, aldus Pieters. ‘Ze zijn dan ook niet meer nodig.’


Verschillende scenario’s
Pieters rekende een aantal scenario’s door. In een ervan wordt dezelfde hoeveelheid groene stroom (maar nu op zee) opgewekt tegen een 1 miljard euro lagere kosten. In een ander scenario rekent hij de hoeveelheid extra energie uit die bij handhaving van de geplande subsidies op zee kan worden opgewekt (ruim 10 petajoule per jaar).

Wind op land opgeschort
Volgens Pieters moet op grond van zijn bevindingen de bouw van windmolens op land worden opgeschort totdat het nieuwe Energieakkoord is vastgesteld. En wat hem betreft kan ook de nieuwe subsidieronde voor wind op land per 13 maart beter worden gestopt. Uitgerekend afgelopen week besliste de Raad van State dat een door het rijk geplande en door twee noord-Drentse gemeenten verworpen windpark toch moet worden gerealiseerd, ondanks fel protest van omwonenden.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Maarten Pieters (politiek-bestuursadviseur) op
De discussie over windmolens op land leeft sterk. Wat mij betreft vraagt de pakkende en prikkelende titel van dit verhaal dan ook om meer duiding van de reactie. Ik ben geen expert maar de website van de rijksoverheid geeft meer info over windenergie op land en op zee. "Nederwind'' in een eenmanszaak van een oud-SHELL ingenieur. Nederwind biedt het onderzoek aan om een bijdrage te leveren aan het debat over het nieuwe Energieakkoord. In de verantwoording staat echter niets over de opdrachtgever(s) of namens wie dit onderzoek is uitgevoerd. Het lijkt me dat redactie met meer duiding echt waarde kan toevoegen aan het lokale debat over windenergie, door raadsleden en lokale bestuurders evenwichtig te informeren. Gaat het hier om een serieuze studie of om simpel lobbywerk?
Door maria weeber op
Omstreden windpark Westfrisia gaat toch door.

Omstreden rol van de prov NH!!! Ze schurken tegen het bedrijfsleven en luisteren niet naar de burger. Schande!
Door Petra op
Als we even uitgaan van de gedachte dat molens op land niet genoeg opbrengen dan is het ook aardig om het volgende te lezen: http://www.groenerekenkamer.nl/6715/subsidieloze …
Wanneer gaan we ons geld nu eens besteden aan echt alternatieve en verantwoorde energie-opwekking? En zonder dat ieder huishouden er tussen de € 1.000 en € 3.000, ieder jaar weer (!), voor moet bloeden?
Door Kees van Bunningen op
Ja, dit is een logische conclusie. maar zeer onwelkom voor al die projektontwikkelaars die geld willen verdienen aan groene stroom (windparken op land). Zoals bv. Raedthuys. Ik vermoed dat die lobby de beslissing tegenhoudt om geen windmolens meer op land bij te bouwen.
Door t. faber op
In de media verschijnen berichten over een verontrustende radicalisering van het verzet en een toeneming van de gewelddadigheid van dit verzet tegen tegen het volplempen van de leefgebieden in o.a. Drenthe. Hoe was het ook al weer? Wie wind zaait zal storm oogsten!!
Door Egbert Huiting (Voorzitter Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond) op
Volstrekt mee eens.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Zet ze vooral niet op de plek waar Schiphol op Zee moet komen.