De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Die zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland. (ANP)