Lappendeken
De LTO-voorzitter vraagt zich hardop af of de natuurgebieden wel goed liggen. 'Onze totale uitstoot is te groot voor die lappendeken aan natuur. Als we alleen de Veluwe, het Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied hadden aangewezen, was dit nooit gebeurd.'

Minder en groter

Ook VNO-voorzitter Hans de Boer wil dat de natuur meer geconcentreerd wordt. 'Minder en groter. Zodat we elkaar niet in de weg zitten', zegt hij tegen de krant.