of 62812 LinkedIn

Nederlands rivierengebied bijzonder

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn tal van vissen, planten, vlinders en vogels alsmede de otter en de bever teruggekeerd in de Nederlandse rivieren.
Reageer
De natuur in en rond de grote rivieren ontwikkelt zich door allerlei beleidsmaatregelen zo voorspoedig, dat het Rivierengebied weer tot één van de bijzonderste natuurgebieden van Europa kan worden gerekend.

Flora en fauna
Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn tal van vissen, planten, vlinders en vogels alsmede de otter en de bever teruggekeerd. Dat meldden ecologen Bart Peters en Gijs Kurstjens, die voor onder andere het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Rijkswaterstaat het stroomgebied hebben geïnventariseerd. Zij spreken van een ,,explosieve stijging van soorten'' in 20 jaar tijd.

Gunstig

Volgens de onderzoekers zijn hoogwatermaatregelen, aanpassing van het zand- en grindwinbeleid en nieuw bouwbeleid in de uiterwaarden zeer succesvol geweest. Ook de aankoop van landbouwgronden om rivierwater meer ruimte te geven pakt gunstig uit

EHS
De onderzoekers pleiten ervoor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) verder uit te bouwen en daarin samenwerking te blijven zoeken met de delfstofwinning, hoogwaterbestrijding, stadsontwikkeling en recreatie en toerisme. Het koppelen van deze functies met het natuurbeleid leidt tot succesvolle, maar ook betaalbare resultaten, aldus de onderzoekers.

Landbouw

Tegelijkertijd blijkt een koppeling met de landbouw moeilijker. Zelfs landbouwgronden

waar met relatief hoge subsidies en een extensiever beheer wordt gevoerd, laten in het rivierengebied nauwelijks een wezenlijke verbetering van de natuur zien. "Een iets extensiever agrarisch beheer is eenvoudigweg nog steeds te intensief om planten en dieren voldoende mogelijkheden te bieden," aldus de onderzoekers. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners