of 58952 LinkedIn

'Natuur moet plek krijgen in collegeakkoorden'

'Mensen uit de sociale werkvoorziening kunnen helpen bij natuuronderhoud. En patiënten en cliënten in de zorg hebben baat bij natuur in hun omgeving', zei VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.

De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders die de komende weken worden gevormd, moeten natuur een plek geven in de collegeakkoorden. Het zou mooi zijn als op minstens 50 plekken in het land braakliggende grond voorlopig een natuurbestemming krijgt.

Boodschap voor nieuwe raadsleden

Ze laten er geen gras over groeien. Op donderdag 20 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen, geeft Natuurmonumenten de nieuwe raadsleden direct een boodschap mee. In het pamflet ‘Groen Verbindt’ pleit Natuurmonumenten voor meer groen in en rond de stad. De nieuwe gemeentecolleges moeten zich veel meer met groen bezighouden. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt de oproep. “Ik nodig alle toekomstige wethouders uit hier naar te kijken”, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.

 

Groen verbindt burgers

Natuur is goed voor een stad. De lijst van voordelen is lang. Van groen gaat een verkoelend en waterbufferend vermogen uit en dat tempert de effecten van de klimaatverandering. Natuur is goed voor het woon- en vestigingsklimaat van een stad – huizen zijn er meer waard. Groen biedt ook gelegenheid om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid te bieden. Groen verbindt buurtbewoners en leidt in tal van plaatsen in Nederland tot meer cohesie. Groene speelplekken zetten kinderen aan tot bewegen. Alleen al het uitzicht op groen maakt dat mensen sneller herstellen in ziekenhuizen. “Met de nieuwe zorgtaken die gemeenten krijgen, liggen er kansen om een verbinding te leggen met de natuur en te zorgen dat natuur toegankelijk is voor iedereen”, zei Jorritsma tijdens de presentatie van het pamflet. “Ik hoop op nieuwe allianties tussen gemeenten en natuurorganisaties.”

 

Natuur blijft behouden als bestemming verandert            

Meer tijdelijke natuur levert meerwaarde, aldus Natuurmonumenten. En als de economie weer aantrekt en de stilgelegde woningbouwprogramma’s alsnog worden uitgevoerd, is er geen man over boord, aldus Mark van den Tweel, voorzitter van Natuurmonumenten. “Vaak blijft een deel van het groen en de natuur behouden als de grond alsnog de eigenlijke bestemming krijgt. Natuur wordt ingepast in de nieuwe plannen.” Ook als er zich in die fase van tijdelijke natuur een zeldzaamheid kamsalamander of rugstreeppad in het gebied vestigt, hoeft een projectontwikkelaar of terreineigenaar zich tegenwoordig minder zorgen te maken over vertraging van het bouwproject. De terreineigenaar kan ontheffing van de Flora- en Faunawet krijgen voor tijdelijke natuur.


Ingepast in de plannen

Eitjes, larven, zaden van zeldzame flora en fauna kunnen worden verhuisd naar elders of worden ingepast in de plannen, zo blijkt bijvoorbeeld in de haven van Amsterdam. Nieuwe bedrijven kunnen versneld aan de slag op dergelijke kavels. De Green Deal tijdelijke natuur probeert sinds 2012 knelpunten op te lossen. Ook in Steenwijk en Rosmalen is al met succes tijdelijke natuur geïntroduceerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertil Beumer (Oprichter Groen Beweegt!) op
Gelukkig stimuleert de VNG haar leden met aandacht voor groen en natuur. Circa 3 jaar geleden hebben we met het initiatief Groen Beweegt! alle 100.000+ gemeenten benaderd met dit onderwerp en een kant en klare tool om natuurontwikkeling in de gemeenten te realiseren met natuurorganisaties, burgers en bedrijven. We zijn bijna overal uitgenodigd voor een presentatie. Helaas is toen vrijwel geen enkele gemeente ingegaan op de verdere ontwikkeling. Hoewel wij deze actie van de VNG heel erg ondersteunen, hebben we daarom weinig vertrouwen in daadwerkelijke resultaten van gemeenten.
Door frank hart (Programmaleider Samen Werkt) op
Meteen werk maken van deze oproep! Weten wat de economische- en ecologische voordelen zijn van tijdelijke natuur? Kom naar het Noordelijk Symposium Tijdelijke Natuur op 3 april in Steenwijk. Zie www.nmfdrenthe.nl
Door Opmerker op
Nog een naschrift: de term tijdelijke natuur geeft al aan hoe diep we zijn gezonken de laatste pakweg 800 jaar..Geen nood, de de hand en de boezem is mij bekend. Maar toch proberen ons te pointen
Door Opmerker op
Ironisch, de uitspraak van Almere/VNG/Burgemeester. En meneer Van den Tweel moet ook beter weten...gemeentelijke krachten tot bouw en economie worden in dit stukje flink onderschat..
Door Ra op
Interessante terreintjes vaak, vreemde dieren en planten, zwerfgasten, maar wat voegt zo'n tijdelijke bestemming toe?