of 59123 LinkedIn

Naming and shaming met database prestatieafspraken

Gemeenten en woningcorporaties hebben voor minstens 85 procent van hun huurwoningen prestatieafspraken gemaakt. De afspraken gaan over onderwerpen als betaalbaarheid, doelgroep en kwaliteit. Het thema garantstelling komt het minst naar voren. Dat blijkt uit een nieuwe onlinetool waarin alle prestatieafspraken – en de ontbrekende – in beeld zijn gebracht.

Gemeenten en woningcorporaties hebben voor minstens 85 procent van hun huurwoningen prestatieafspraken gemaakt. De afspraken gaan over onderwerpen als betaalbaarheid, doelgroep en kwaliteit. Het thema garantstelling komt het minst naar voren. Dat blijkt uit een nieuwe onlinetool waarin alle prestatieafspraken – en de ontbrekende – in beeld zijn gebracht.

Op zoek naar informatie 

De tool, gemaakt door ABF in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is te raadplegen via woningwet2015.nl, de site waarop BZK alle informatie over de nieuwe Woningwet bundelt. Minister Stef Blok (Wonen) lanceerde de website vorig jaar. Desondanks blijkt geven gemeenten in enquêtes aan 

dat zij nog op zoek zijn naar veel informatie over wat de nieuwe wet voor ze betekent.

 

Groene vinkjes en rode kruisjes

Binnenlandse Zaken analyseert al geruime tijd de vigerende prestatieafspraken op de inhoud en concreetheid en rapporteert daarover aan de Tweede Kamer. Via de nieuwe tool is de onderliggende databank nu voor iedereen beschikbaar. Het systeem toont in een oogopslag – met groene vinkjes en rode kruisjes op de kaart van Nederland – welke corporaties met welke gemeenten prestatieafspraken hebben gemaakt. In totaal zijn op die manier ruim duizend combinaties te maken. Op dit moment telt de database 587 afspraken, die samen ruim 85 procent van het corporatiebezit omvatten.

 

Prestatieafspraken verplicht

Voorlopig betreft het de prestatieafspraken uit 2014; in de loop van dit jaar worden ook de in 2015 afgesloten prestatieafspraken ontsloten. Dat zouden er flink wat moeten zijn: sinds de inwerkingtreding van de herziene Woningwet (juli 2015) zijn gemeenten en corporaties verplicht om prestatieafspraken te maken.

Ook de 454 ontbrekende afspraken zijn met een druk op de knop te tonen. Dat kan gaan om kleine corporaties die slechts in één gemeente actief zijn, maar ook om grote partijen met een regionaal of zelfs landelijk netwerk, die met nog niet alle gemeenten afspraken hebben. Zo heeft de landelijk werkende Stichting Woonzorg Nederland, goed voor 115 potentiële prestatieafspraken, er in de huidige database slechts 15 met een groen vinkje; 100 afspraken ontbraken nog in 2014.

 

Inzoomen op thema

Via de tool is het mogelijk om in te zoomen op de thema’s uit de afspraken: betaalbaarheid, doelgroep, garantstelling, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, samenwerking en voorraadontwikkeling. Alle thema’s komen in nagenoeg alle prestatieafspraken terug, met uitzondering van het thema garantstelling. Daarover zijn slechts in 224 van 587 overeenkomsten afspraken gemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ambtenaar (Ambtenaar) op
Jammer dat de informatie niet up to date is en gaat over prestatieafspraken uit het verleden, die niet meer gelden.

Relevante Parlementaire Dossiers