of 60715 LinkedIn

Naar een welvarend Lelystad voor iedereen

De zes partijen die de hoofdstad van Flevoland gaan besturen hechten eraan dat ook niet-coalitiepartijen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het raadsprogramma. De kandidaat-wethouders worden nog gescreend en later geïnstalleerd, maar vandaag is het raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts” al openbaar gemaakt.

“Lelystad, een sprong voorwaarts” heet het raadsprogramma van de zes partijen die de hoofdstad van Flevoland gaan besturen. De partijen hechten eraan dat ook niet-coalitiepartijen invloed op de inhoud kunnen uitoefenen. De kandidaat-wethouders worden nog gescreend en later geïnstalleerd.

6 wethouders, 5 fte

De zes partijen (VVD, InwonersPartij, PvdA, CU, D66 en SP) leveren allemaal een wethouder, maar alleen die van de VVD is 1 fte, de overige zijn 0,8 fte, zodat er in totaal voor 5 fte wethouders zijn, een voorstel van informateur Wouter Kolff. De SP krijgt als kleinste partij Financiën en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ICL-besluit, de jaarlijkse rijksbijdrage ter compensatie van de onderhoudskosten van de openbare ruimte en openbare gebouwen. Binnenkort wordt bekend in welk tempo deze bijdrage wordt gekort. Ook armoede en schuldhulpverlening en Werk en Inkomen, onderwerpen die Lelystad al lang bezighouden, komen bij de SP te liggen. De PvdA krijgt het andere grote sociale dossier Jeugdzorg en onder andere de Wmo.

Lelystad Next Level
Duurzaamheid, inclusief de energietransitie, komt bij de CU-wethouder terecht. D66 krijgt zes posten, waaronder Ruimtelijke Stedelijke ontwikkeling en Omgevingswet. Gemeentelijke Dienstverlening, Kustontwikkeling en Verkeer & Vervoer zijn enkele posten voor de InwonersPartij. Voor grootste coalitiepartij VVD is Economische Zaken met de luchthaven en overslagterminal Flevokust Haven als eyecatchers. Ook krijgt de VVD andere grote opgaven, zoals woningbouw en “Lelystad Next Level”, een gezamenlijk project van gemeente, provincie en het ministerie van BZK met als overkoepelend doel dat Lelystad zich ontwikkelt tot aantrekkelijke duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is.


Integrale aanpak jeugdhulp
Het raadsprogramma kent veertien thema’s met topprioriteit. De energietransitie en duurzaamheid moeten vorm krijgen door het lokken van duurzame bedrijvigheid, zoals rond de luchthaven en Flevokust Haven. Bij de bouw en inrichting van nieuwe industrie- en bedrijventerreinen is circulariteit de inzet. Lelystad gaat koopwoningen tussen de 170.000 en 270.000 euro en ook voor de middenhuur bouwen. De coalitie houdt vast aan opening van Lelystad Airport op 1 april 2020. Voor jeugdhulp is een meer integrale aanpak nodig. Het principe “een gezin, een plan, een regisseur” is leidend. Onontkoombaar is dat meer geld uit algemene middelen voor jeugdhulp wordt vrijgemaakt, maar alleen rijksgeld moet zo snel mogelijk het maximum zijn. Er komt een breed aanvalsplan voor onderwijs en jeugdhulp en speciale aandacht voor schuldenproblematiek onder jongeren.


Toerisme

Met de versplinterde raad (14 partijen, 35 zetels) verwelkomt de coalitie initiatieven van niet-coalitiepartijen en andere externe partijen en betrekt het ook inwoners bij de besluitvorming, vooral jongeren via een forum. Met belastinggeld wordt “zinnig en zuinig” omgegaan: gemeentelijke belastingen gaan niet omhoog en bij dreigende begrotingstekorten wordt op het gemeentelijke takenpakket bezuinigd. Opvallend is het thema toerisme en recreatie. Aan de kust moet een nieuwe vrijetijdseconomie ontstaan en ook wordt de samenwerking met Amsterdam Marketing versterkt. Het (te) grote aantal toeristen aldaar heeft aan Lelystad een aantrekkelijk alternatief met de Oostvaardersplassen, Bataviahaven, de Marker Wadden en Bataviastad. Het gemeenschappelijke doel moet dan zo worden bereikt: een welvarend Lelystad voor iedereen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners