of 60831 LinkedIn

Na 27 jaar moet dakkapel alsnog weg

Hoe ver reikt het woord van een bouwinspecteur? Die kwestie reikt inmiddels tot de Raad van State  nu de gemeente Amsterdam verwijdering eist van een 27 jaar geleden op een woning in de stad geplaatste dakkapel.

Hoe ver reikt het woord van een bouwinspecteur? Die kwestie reikt inmiddels tot de Raad van State  nu de gemeente Amsterdam verwijdering eist van een 27 jaar geleden op een woning in de stad geplaatste dakkapel.

Geen schriftelijk bewijs 

De huidige huiseigenaar beroept zich op een toezegging van de gemeentelijk bouwinspecteur. Die zou de toenmalige eigenaar hebben meegedeeld dat voor de uitbouw geen vergunning was vereist. Voor die mededeling ontbreekt in de gemeentelijke administratie echter het bewijs. Ook valt voor de gemeente Amsterdam niet meer na te gaan wie, destijds in 1991, de verantwoordelijke inspecteur was. Dus hem of haar kunnen ook geen vragen over deze zaak meer worden gesteld. 


Dwangsom
Omdat voor de bouw van de dakkapel wel degelijk een vergunning nodig was, eist de gemeente Amsterdam van de huidige eigenaresse nu alsnog verwijdering van de uitbouw. Doet zij dat niet, dan wordt haar door de gemeente een dwangsom opgelegd. De zaak kwam eerder voor de rechtbank, die het besluit op bezwaar heeft vernietigd en het eerste besluit voor een dwangsom schorste.


Staatsraad om uitspraak gevraagd
Nu ligt de zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft staatsraad advocaat-generaal Wattel gevraagd deze kwestie aan te grijpen voor een bredere uitspraak over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Kan een burger er na een uitlating namens een bestuursorgaan van uitgaan dat er geen dwangsom meer zal worden opgelegd of geen bestuursdwang meer zal worden toegepast?


Hoe concreet?
Daarbij wil de Raad van State verder gespecificeerd hebben aan welke eisen zo’n oordeel dan moet voldoen. Hoe concreet moet de uitlating door de overheid zijn geweest? En: speelt het tijdsverloop tussen de overtreding en de aankondiging van de sanctie daar nog een rol in? Of kun je ook 27 jaar na dato nog een dwangsom opleggen?

Van groot belang
Welke conclusie Wattel ook zal trekken: bindend is die voor deze specifieke zaak niet. Het oogmerk is hier om een rechtsvraag in breder verband te plaatsen en zo bij te dragen aan rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Toch kan de uiteindelijke conclusie voor gemeenten van groot belang zijn. Met de naderende Omgevingswet gaat het vergunningentraject op de schop en wordt meer ruimte gelaten aan de initiatiefnemer. Daarbij wordt het alleen maar relevanter hoe ’hard’ een eenmaal gedane gemeentelijke toezegging is en of die voor de rechter standhoudt.


Volgend voorjaar uitspraak 
De kwestie dakkapel staat 22 januari 2019 bij de Raad van State op de rol. In de loop van het voorjaar wordt daar – met inachtneming van Wattels advies – een definitieve uitspraak in verwacht.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Tja ben wel nieuwsgierig naar de aanleiding om als gemeente er nu toch werk van te maken (van de eigenaar snap ik het wel, 't zijn hele dure vierkante meters).

Iemand?
Door Klaas op
Voorspelbare reacties allemaal, maar wie kent deze zaak inhoudelijk? Het lijkt idd overdreven, maar misschien ligt er een handhavingsverzoek van de buren + het gaat niet om een dakkapel maar om een dakopbouw.
Door H.Marchand op
Hier moeten een aantal volwassen mensen toch echt een draai om de oren krijgen. Na 27 jaar tijd en geld besteden aan dergelijke onzin, dan heb je tijd over en zou je zelfs een boete moeten krijgen of ontslagen mogen worden van mij wegens onnodig belasten en op kosten jagen van het rechtssysteem.
Door A. Rougoor op
Een reactie op de opmerking van Michiel.
Jammer dat u zou bureaucratisch reageert. Geef dan ook even aan waarom deze mevrouw geen gelijk zou hebben. Ook dit is een reactie die verwijdering tussen bestuur en burger alleen maar groter maakt.
Door A. Rougoor op
Ik vraag mij af of dit het bestuur dichter bij de burger brengt. Ik zou ook graag van de gemeente Amsterdam horen waarom zij pas na 27 jaar zijn gaan handhaven. Wat is er mis met deze dakkapel dat zij afwijkt is voor het vergunningvrij bouwen voor een dakkapel.
Door Tjitze (sr. beleidsmedewerker) op
Dieper kun je niet zinken als gemeente. Dit is volslagen achterlijk!!
Door Simpele op
Had de huidige eigenaar zich bij aankoop niet moeten vergewissen dat alles vergunning technisch in orde was?
Door Martijn op
Haantjes gedrag vanuit Amsterdam. Zo ken ik ze weer.
Door Rex Rotary (Vergunningencoördinator) op
Welke overijverige inspecteur gaat een poging tot handhaving doen voor iets dat al 27 jaar staat? En dan voor iets zo onbenulligs als een dakkapel. Het lijkt erop dat de inspecteurs werk te weinig hebben, iets dat ik me in het huidige tijdsgewricht niet kan voorstellen.
Door Oud inspecteur BWT op
Mmmm, 27 jaar geleden was ik inspecteur bij een bouw en woningtoezicht. Volgens mij zag het toezicht er toen anders uit dan nu. En de (soms) politieke druk op het toch maar oogluikend toestaan van dergelijke zaken ook.
Dat na 27 jaar naar het heden verplaatsen en daar dan alsnog op handhaven vanuit de huidige optiek lijkt me niet zo fris.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners