of 60220 LinkedIn

Moerdijk dreigt te botsen met provincie over windmolens

Deze week mochten de inwoners van Moerdijk en Drimmelen naar een inloopavond van hun gemeentebesturen en de provincie Brabant. Eerder gingen Breda en Zundert hen voor. Bewoners mochten hun mening geven over maar liefst 24 varianten voor de bouw van dertig tot veertig windmolens langs de A16. Eind 2020 moeten die molens 100 MW energie leveren, genoeg voor 60 duizend huishoudens.

Deze week mochten de inwoners van Moerdijk en Drimmelen naar een inloopavond van hun gemeentebesturen en de provincie Brabant. Eerder gingen Breda en Zundert hen voor. Bewoners mochten hun mening geven over maar liefst 24 varianten voor de bouw van dertig tot veertig windmolens langs de A16. Eind 2020 moeten die molens 100 MW energie leveren, genoeg voor 60 duizend huishoudens.

Logische locatie
De A16, die vanaf het noorden bij de brug van Moerdijk naar het zuiden bij Hazeldonk België in loopt, lijkt een logische locatie. De snelweg kent minstens drie 'verkeersknooppunten' met aansluiting op oost-west lopende snelwegen. Ideale plekken voor windmolens. In het Westen van Brabant waait het veel harder dan in het Oosten. Zowel de industrie in Moerdijk als relatief grote steden als Breda kunnen de windstroom goed gebruiken.

Buitensporig
Maar Burger Belangen Moerdijk, een van de drie lokale partijen, is ontevreden over de opstelling van de wethouder van Moerdijk en de provincie Brabant. 'In alle varianten komt de bouw van een buitensporig aantal molens op het grondgebied van Moerdijk voor, in het verkeersplein Klaverpolder', zegt partijleider Wim de Pijper. 'Dat is tegen de wil van de gemeenteraad. Het industriegebied Moerdijk is al een buurman met hinder voor de kernen van Moerdijk. We hebben daar in meerderheid 'nee' tegen windmolens gezet. En vooralsnog ook 'nee' tegen windmolens in het logistiek park Moerdijk (LPM) dat in de oksel van Klaverpolder is bedacht.'

Bevoegdheid
Tegelijkertijd heeft de gemeente Moerdijk besloten om toch mee te praten in de planvorming voor de 100 MW windmolens. In de wetenschap dat windprojecten van 100 MW en groter formeel onder de bevoegdheid van het Rijk vallen, denken de vier gemeenten samen met de Provincie als regisseur wel tot goede locaties te komen, zegt woordvoerder José Hiel van Moerdijk. 'Daarbij brengen we steeds naar voren dat we alleen windmolens bij knooppunt Zonzeel met de A59, maar geen windmolens willen bij Klaverpolder, en vooralsnog evenmin bij LPM.'

12 varianten
De inloopavonden van deze week zijn bedoeld om ongeveer 12 varianten te kiezen uit een groslijst van 24 die de meeste steun krijgen en de MER-procedure gaan doorlopen, aldus woordvoerder Eline Philips van Brabant. Dat moet leiden tot een voorkeursvariant die de minste overlast geeft en de bestuurlijke voorkeursprocedure ondergaat. Daarna volgt een inpassingsplan. 'Je moet die 24 varianten zien als een groslijst met zo'n beetje alle denkbare mogelijkheden. Er is nog helemaal niks beslist. En we hebben goed collegiaal overleg met alle vier de deelnemende gemeenten', zegt Philips.

Profiteren
Op de achtergrond speelt mee dat de regio de voor Nederland unieke constructie heeft bedacht dat een kwart van de windmolenparken in de handen van de lokale gemeenschap komt, inclusief de opbrengsten. De gemeente hoopt daarvan te profiteren met windmolens bij Zonzeel.

Spagaat
Het is kortom de spagaat voor windenergie op land. De nobele wens van Brabant om energieneutraal te zijn in 2050, de harde eis van het Rijk aan provincies om bij te dragen aan de nationale doelstelling om in 2020 liefst 6000 MW wind op land te realiseren en het besef dat de ruimte daarvoor van gemeenten moet komen. Het is bekend dat het 'Not in my backyard'- sentiment rond de bouw van windmolens grote vormen kan aannemen. Zelfs bij projecten op zee, maar vooral op land komen inwoners en soms ook gemeenten in verzet tegen de voorgenomen plannen voor de bouw van steeds grotere molens met grotere wieken, zwaardere schaduwen en meer geluid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Pak de Wind op
Er is geen spagaat, maart vooral lokale bestuurders die als openbaar de belangen van burgers volstrekt ondergeschikt maken aan bedrijfsbelang en banken aan veel gratis geld helpen.
Deze mensen helpen windpark huisjesmelkers aan gesubsidieerde windparken, die beloven 0,05 cent per kWh in n fonds voor de bevolking te storten.

Echter, als de gemeente elk huishouden de kans zou geven om een kavel koop-windpark te kopen, voor eigen gebruik. Dan hebben die huishoudens een voordeel van ca 3 cent per kWh. Dat is dus een factor 60 meer dan de huidige praktijk.
Dat is geen spagaat, maar een vorm van constitutionele corruptie.

vergelijk deze aanpak met hoe een gemeente een nieuwe woonwijk opzet. Ze wijst een weiland aan, en de raad beslist welk deel koop en huur woningen moet worden. Vervolgens krijgen alle huishoudens de kans een kavel bouwgrond te kopen.

In dit windpark geval zegt de gemeente dus dat zij haar eigen inwonmers geen kavel bouwgreond gunt, maart alles aan een windpark huisjesmelker uit Enschede heeft gegund, omdat die zo'n goed verhaal hadden. En de wethouder geen fut had om voor zijn eigen inwoners op te komen, En de gemeente raad het geen zak kon schelen of hun inwoners 0,05 cent of 3 cent per kWh krijgen.
Zo benadeeld een corrupt "openbaar bestuur" de samenleving die ze bestuurt
Door Ivo op
Jammer dat de redacteur mooie persberichten overschrijft, maar er zelf geen verstand van heeft.

Het begint met 100 MW energie. Dat is geen energie, dat is vermogen. Om energiewaarden te krijgen moet je het met tijd vermenigvuldigen (8760 uur per jaar) en een productiefactor (0,3 als alles meezit).

Dan is waarschijnlijk het elektriciteitsverbruik gerekend, maar bij gasloze wijken, moet het totale energieverbruik gerekend worden. Ga uit van 10MWh per huishouden per jaar.

Vervolgens is het niet genoeg voor één huishouden. Als het niet waait, zit dat huishouden zonder stroom, dus zonder internet, verwarming, televisie, wasmachine enzovoort.

Kortom, dit is niet het eerlijke verhaal.
Door andre van den berg (marketiung manager) op
Deze brief werd naar het FD gestuurd door de voormalig secretaris van het NKPW mevr. ddr. b. Bloemen, wellicht ter leringh ende vermaeck? ‘Lessen trekken uit de Houtense windtragedie’: Gebrek aan wederhoor.
Met een diepe zucht las ik het artikel over de Houtense windtragedie: een goed voorbeeld van eenzijdige propaganda. Omwonenden hebben zich juist jarenlang met hand en tand verzet tegen de komst van het park en zitten nu met de gebakken peren. Horendol van het lawaai en niet gehoord door de exploitant die tegen alle waarschuwingen in doordrukte. Ze krijgen nog een trap na omdat door de ‘strenge’ extra eisen aan geluid (nog) minder rendement wordt gehaald. Toch blijven voorstanders doorgaan met het bedenken van ideeën om draagvlak te creëren. Een zorgelijk voorbeeld is Urk waar recent het grootste windpark van Nederland in het IJsselmeer is gebouwd. Tegen verschillende dorpen aan liggen 48 turbines, hoger dan 100 meter, kosten meer dan 400 miljoen euro. Doorgedrukt ondanks jarenlang verzet met feitelijke argumenten. De oplossing voor draagvlak is daar gevonden: vijf dorpen waar een rommelig uitzicht is ontstaan, ontvangen 20 jaar lang jaarlijks elk 10 duizend euro uit een windfonds. Ze besteden dit aan allerlei soorten accommodatie (voor onderwijs, kinderopvang, en het dorpshuis). In landen waar criminaliteit welig tiert, en die hoog scoren op de corruptie-index, bestaan lelijke termen voor dit soort praktijken. Maar kennelijk zetten weinig Nederlanders hier vraagtekens bij. Dan is er nog de symboolpolitieke mooipraterij: ‘zoveel’ huishoudens ontvangen energie uit wind en zelfs treinen gaan er op rijden. Wie de materie kent, weet dat geen enkele trein op windenergie gaat rijden. Het weinige dat windparken leveren verdwijnt in het net waar fossiel (steeds meer steenkool) het leeuwendeel voor zijn rekening neemt (ruim 80%). Tegenover de geringe opbrengsten staan enorme investeringen betaald uit energiebelastingen die ruim 30% van de elektriciteitsprijs uitmaken. Door de enorme stijging in energieprijzen heeft Denemarken kort geleden een punt gezet achter windenergie. Zuchtend vroeg ik me af waarom het FD deze keerzijde niet laat zien, en in bredere zin, waarom zoveel geld naar verouderde technologie gaat en niet wordt gestoken in (onderzoek naar) innovatieve, efficiënte oplossingen.
Dr. Brigitte Bloem Voormalig secretaris Nationaal Kritisch Platform
Door Henk op
Bizar om geld te stoppen in deze subsidie wind turbines. Waarom niet gewoon reductie van energie door de grote bedrijven?