of 63428 LinkedIn

Moddergevecht rond recreatiepark Coevorden

Bewoners van recreatiepark Ermerstrand gaan de strijd in de rechtszaal aan met de gemeente Coevorden en de Ermerstrand BV over onder meer illegale storting van vervuilde grond en gebrek aan toezicht en handhaving. Gemeente en bv zijn zich van geen kwaad bewust.

Bewoners van vakantiewoningen op recreatiepark Ermerstrand beginnen rechtszaken tegen de Ermerstrand BV en de gemeente Coevorden wegens gebrek aan toezicht en handhaving, waardevermindering van woningen, illegale storting van vervuilde grond, illegale waterwinning en verkoop, belastingontduiking en belangenverstrengeling. De gemeente Coevorden en de directeur van het recreatiepark ontkennen de beschuldigingen.

Unanieme instemming
Martin Smith en Gerrit Wigger, voorzitters van respectievelijk de VVE van recreatiepark Primo en Secundo, zijn vergeefs in geweer gekomen tegen een raadsvoorstel over het bestemmingsplan Ermerstrand. De raad stemde er vorige week unaniem mee in dat onderdelen van het Visiedocument Ermerstrand 2010, vooruitlopend op de totale herziening van het bestemmingsplan, alvast mogen worden gerealiseerd door Ermerstrand BV.


Inspreken na stemming

De stemming hierover vond tot verbijstering van de eigenaren al plaats voordat Wigger had ingesproken. Wat hij vertelde baarde enkele fracties wel zorgen. Wethouder Geert Roeles (VVD) heeft een paar vragen tijdens de vergadering beantwoord en beloofde overige vragen schriftelijk beantwoorden. Smith: ‘Het was heel teleurstellend. Als de stemming na het inspreken was geweest, dan was er vast uitstel gekomen.’

Duistere wapenfeiten
Smith stuurde voor de raadsvergadering een nieuwsbrief rond met een waslijst aan duistere wapenfeiten die door de gemeente Coevorden en de Ermerstrand BV zouden zijn begaan. Ook wijst hij er daarin op dat al diverse klachten zijn ingediend bij de Nationale Ombudsman, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Provinciale Staten en Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Volgens het raadsvoorstel zijn geen zienswijzen ingebracht op het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de raadsvergadering zei wethouder Roeles dat er twee zienswijzen zijn ingediend, maar volgens Smith zijn het er wel zeven of acht.


Ga gesprek aan

Dat directeur Marith Schoemaker tegenover RTV Drenthe heeft gezegd dat in 2007 geen verontreinigde grond illegaal is gestort, de administratie rond de grondaanvoer klopt en ook twee onderzoeken zijn uitgevoerd en dat ze bewoners oproept om het gesprek met haar aan te gaan in plaats van naar allerlei instanties te stappen, valt bij de bewoners niet in goede aarde.


Wel gesprekken gehad
Smith vertelt dat sinds 2008 voortdurend is geprobeerd met mevrouw Schoemaker in gesprek te komen. 'Met de vorige directeur, haar broer Robert van Olst, viel niet te praten. Hij moest onder grote druk vertrekken vanwege illegale woningen, maar een half jaar geleden kwamen we hem gewoon weer tegen met zijn zus bij de commissie rechtsbescherming over evenementen. We hebben veel gesprekken gehad met Marith over de nutsprijzen en de rioolrechten. Dat er geen communicatie is geweest is onzin.'


Communicatie stroomlijnen

Volgens Smith heeft de gemeente twee jaar geleden iemand aangesteld om de de communicatie tussen de bv, de parken en de gemeente te stroomlijnen, maar heeft hij nooit iets van hem gehoord. 'Ik heb hem zelf maar eens gebeld en gevraagd of hij langs kon komen. Ik wilde best uitleggen hoe hij daar moest komen. Maar hij zei dat hij dat best wist, omdat hij er maandelijks langs reed voor zijn bespreking met de bv over de verrekening van de heffing rioolrechten en afvalwaterzuivering.'


Zorgelijk

In de raad hebben de VVD en lokale partij PAC hun bezorgdheid geuit, vertelt Smith. En inderdaad heeft fractievoorzitter Jaap van der Ploeg (PAC) de nieuwsbrief met bevindingen gezien. 'Dat zijn zorgelijke zaken en we krijgen na enkele mondelinge antwoorden van de wethouder nog schriftelijk antwoord. Volgens de wethouder zit er een klein beetje vervuilde grond in de wallen op het park.' Als er inderdaad sprake is van illegale zandwinning en dumping van vervuilde grond, vindt Van der Ploeg dat opnieuw zorgelijk.

Permanente bewoning speelt ook mee
Hij weet van een onderzoek naar illegaal oppompen van grondwater door Ermerstrand BV en dat zij dit zouden doorverkopen als waterleidingwater aan de bewoners. 'Maar een zaak over permanente bewoning speelt ook mee op de achtergrond.' Het bestemmingsplan is raadsbreed gesteund, vertelt hij. 'Dat ging over hele andere zaken. Ruimtelijke ordening wordt niet altijd heel goed begrepen.'

Niet geagendeerd
Dat de bewoners hebben ingesproken na de stemming, kwam omdat het niet stond geagendeerd, vertelt Van der Ploeg. 'Een paar weken ervoor was er in een vergadering al over gesproken. Toen hadden ze in kunnen spreken. Inhoudelijk was er verder niets op het voorstel aan te merken, dus het was ook niet uitgesteld als ze eerder hadden ingesproken. Daarbij hebben de eigenaren een zaak lopen bij de commissie rechtsbescherming en dan ben je als politiek ook wat terughoudender.'

Waarheid boven tafel
Niettemin moet de waarheid boven water komen, vindt Van der Ploeg. Ook hij vindt het raar dat de gemeente gezegd zou hebben dat ze wisten dat de bv illegale handelingen verrichtte, maar dat ze na excuses en de belofte dat ze het nooit meer zouden doen de zaak hebben laten zitten. 'In dat soort gevallen moet er, net als voor illegale bebouwing, gewoon een straf op staan.' Hij is benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. 'Het dossier is nog niet gesloten.' 


Park toekomst geven
De gemeente Coevorden laat weten dat de nieuwsbrief vol onjuistheden staat. 'Eigenlijk zouden we de punten stuk voor stuk na moeten lopen. Het klopt helemaal niet', aldus een woordvoerder. 'Dit dossier heeft al een lange geschiedenis met fraaie en minder fraaie zaken. De gemeente wil het recreatiepark met het bestemmingsplan weer toekomst geven. Er is veel illegaal gebouwd, ook door de eigenaren. Een aantal woningen zijn gelegaliseerd, een aantal niet. Nu moet de blik vooruit.'


Oud zeer

De gemeente wil niet nader reageren op de nieuwsbrief, behalve dat er zaken in het verleden hebben gespeeld en dat deze feitelijk onjuist zijn weergegeven. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in de raad was dit al bestempeld als hamerstuk, zegt ook de woordvoerder. 'Ze waren een rondje te laat.' Verder zijn er ook al veel rechtszaken geweest en verschillen zaken per geval. 'Er speelt heel veel en er is veel oud zeer.' 

De SP-fractie van de provincie Drenthe heeft de nieuwsbrief ook gelezen en gaat aanstaande vrijdag een kijkje nemen op het terrein, bevestigt fractievoorzitter Philip Oosterlaak. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.